เนื้อหาวันที่ : 2006-10-25 09:49:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1347 views

IDeMS อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ใหม่สำหรับบริการจัดการเครือข่ายบนระบบ M2M

ฝรั่งเศสได้พัฒนาระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ M2M ที่สมบูรณ์แบบ โซลูชัน eDevice จึงถูกนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารทุกประเภท

.

eDevice เปิดตัวเครือข่าย IDeMS ซึ่งเป็นเกตเวย์ใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราเซอร์มาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต โดยจะทำหน้าที่ในการจัดการกับอุปกรณ์ระยะไกลที่ถูกเชื่อมต่อโดย TCP/IP ผ่านโมดูล M2M ของ eDevice เครือข่าย IDeMSและบริการ fleet management  มีโซลูชั่นแบบครบวงจรที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที เพื่อการเก็บรักษา ควบคุม และรันเครือข่ายการสื่อสารผ่านระบบ M2M หรือเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง (machine-to-machine) ทั้งแบบไร้สายหรือที่ต้องผ่านสายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

.

ทั้งนี้ บริการ fleet management (fleet management service) เป็นบริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะต่าง ๆ เช่น การกำหนดค่าคอนฟิก และการจัดการการเชื่อมต่อกับเครือข่าย การเก็บและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการจัดรูปแบบและตีพิมพ์ข้อมูล

.

.

ผู้ใช้สามารถใช้บริการ IDeMSfleet management ในการกู้คืน รวบรวม จัดเก็บแบบถาวร รวมทั้งตีพิมพ์ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ระยะไกลทุกประเภทในเครือข่าย M2M โมดูลของซอฟต์แวร์ IDeMS ทั้งหมดจะสามารถปรับใช้เพื่อให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโครงการหรือภาคการปฏิบัติงานเฉพาะได้ ทั้งยังมีโซลูชั่นครบวงจรที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต จนถึงการประมวลผลข้อมูลที่ได้มา

.

บริการเครือข่าย IDeMSจะลบข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากหลักการที่ต้องอ้างอิงถึงเลขที่อยู่ IP (IP address) บนเครือข่าย LAN, PSTN/POTS และ GPRS โดยที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่สื่อสารกันผ่านระบบ M2M ซึ่งใช้หมายเลขไอพี แอดเดรสส่วนบุคคลหรือหมายเลขไอพีที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (dynamic) ได้อย่างถาวร และยังช่วยลดต้นทุนในการสื่อสารไปพร้อม ๆ กันด้วย

.

สำหรับการใช้งานในส่วนการแพทย์นั้น ได้มีการใช้งานเครือข่าย IDeMSเพื่อจัดการกับการหมุนเวียนของตารางการดูแลรักษาผู้ป่วย หรือการรักษาผู้ป่วยที่บ้านต่อจากการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะมีอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับนายแพทย์หนึ่งท่านหรือหลาย ๆ ท่าน ในการตรวจดูผู้ป่วยจากระยะไกล จากนั้นโมดูล M2M ของ eDevice ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์การตรวจรักษาผู้ป่วยจากที่บ้านจะส่งค่าที่อ่านได้รวมทั้งข้อความแจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ ไปยังเครือข่าย IDeMSซึ่งจะเก็บข้อมูลที่ได้รับมาไว้อย่างถาวร และจะจัดส่งใหม่อีกครั้งไปให้กับนายแพทย์ผู้ทำการรักษาหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้ว และการเข้าถึงรายการบันทึกข้อมูลนั้นก็มีความปลอดภัยสูง โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่าน https (SSL) บนเวิลด์ไวด์เว็บ