เนื้อหาวันที่ : 2006-10-20 17:35:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2426 views

5 คำแนะนำ สำหรับธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา แล้วในปีนี้ มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งกำลังท้าทายและรอการพิสูจน์อยู่

แน่นอนที่สุดว่า ปี พ.ศ 2505 ที่เพิ่งเริ่มต้น สำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้า มีทั้งปัญหา และโอกาสใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาพร้อมกัน ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าก็เช่นกัน ซึ่งเติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา แล้วในปีนี้ มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งกำลังท้าทายและรอการพิสูจน์อยู่

.

.

5 ปัจจัยหลักที่ต้องดู

ปัจจัยแรกคือ การขาดแคลนรถบรรทุกสำหรับการขนส่ง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ด้วยตัวมันเองในระหว่างครึ่งหลังของปี 2004 บ่อยครั้งที่เกิดความล่าช้าในการขนส่ง ด้วยอาจจะเกิดจากข้อจำกัดของกฎระเบียบต่าง ๆ ช่วงเวลาการขนส่งของรถบรรทุก ทั้งตัวของผู้ขับเองหรือรถบรรทุกที่ไม่มีความยืดหยุ่นหรือเหมาะสมกับดีมานด์ สืบเนื่องให้รถบรรทุกทำการบรรทุกที่อัตราเต็มพิกัด ส่งผลกระทบกับส่วนของการรถบรรทุกที่บรรทุกน้อยกว่าพิกัด (Less than truckload: LTL) ทำให้เกิดการจำกัดปริมาณน้ำหนักบรรทุกขึ้น

.

ปัจจัยที่สอง คือ จากประสบการณ์ของบริษัทรถไฟของอเมริกาที่ได้มีการติดแบนเนอร์โฆษณาเพิ่มขึ้นพ่วงเข้ากับการขนส่งในปี 2004 ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้ในเชิงธุรกิจ เส้นทางรถไฟและล้อเลื่อนของรถไฟสำหรับบรรทุกสินค้าจำเป็นต้องทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในกระบวนการขนส่ง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในปี 2005

.

ปัจจัยที่สามได้แก่ ปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในประเทศและนอกประเทศที่ต้องให้ความระมัดระวังพิเศษ ที่มีผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า ก่อให้เกิดความวุ่นวาย และทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนการขนส่ง หรือแม้แต่แผนกำหนดการขนส่งสินค้าที่ต้องล่าช้าออกไป

.

ปัจจัยที่สี่ คือ ถึงแม้ว่าในปลายปี 2004 จะมีความเสถียรภาพอยู่บ้าง แต่ต้นทุนในเรื่องของเชื้อเพลิงก็ยังคงสูงอยู่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางการเมืองบางอย่างในตะวันออกกลาง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถีบตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขนส่งทุกด้านทั้งการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ ทางทะเล หรือทางอากาศ

.

ปัจจัยสุดท้าย ได้แก่ ต้นทุนเกี่ยวกับคลังสินค้ามีค่าสูงขึ้นตามราคาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าต่อหน่วยมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย จึงมีความจำเป็นที่วัตถุดิบและสินค้าต่าง ๆ จะต้องเคลื่อนย้ายออกสู่ตลาดผ่านกระบวนการของซัพพลายเชนอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

.

จากปัจจัยที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่น่าวิตกพอสมควรสำหรับการรับมือของธุรกิจขนส่ง และการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ที่ใช้บริการ แต่สิ่งเหล่านี้สามารถที่ผ่อนคลายลงได้ เมื่อเราทราบถึงข้อกำหนด รายละเอียดต่าง ๆ และรวมถึงการวางแผนที่ดีกว่าเพื่อที่จะเก็บรักษา หรือขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าหรือออกของธุรกิจ

.

หลักเกณฑ์ที่สำคัญสุดของการปฏิบัติการขนส่งในปี 2005 สามารถที่จะกำหนดได้ มันอาจเป็นจุดวิกฤติ ซึ่งคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาวการณ์เหล่านี้ได้ เช่น การส่งสินค้าแบบไว้หลังสุด การส่งสินค้าเพียงบางส่วน และการจัดส่งแบบรีบเร่ง ซึ่งต้นทุนทั้งหมดมีเงื่อนไขที่มากกว่าในเรื่องของเวลาหรือเงินในปีนี้

.

ต้องทราบถึงทางเลือกของบริษัทขนส่ง : หลายบริษัทเหมือนกันได้ยุบรวมเข้ากับบริษัทที่ทำธุรกิจขนส่งเหมือนกันเพื่อผลประโยชน์และความสะดวกเหมาะสม แต่การใช้บริการจากบริษัทหลาย ๆ บริษัทที่แตกต่างกันเพื่อทำการเคลื่อนย้ายสินค้าของคุณ จะขึ้นอยู่กับชนิดของการขนส่งสินค้า เวลาและอัตราค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ที่จะสามารถช่วยคุณให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดและอยู่ในกรอบของต้นทุนที่ต่ำสุดด้วย

.

ต้องทราบถึงประเภทของการขนส่ง : สำหรับอัตราค่าขนส่งนั้น สามารถทำการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่ทำการขนส่ง ซึ่งมีหลายประเภท แต่มีหลายกรณีเหมือนกันที่อัตราค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสมกับแต่ละประเภท ส่งผลให้มีอัตราที่สูงเกินกว่าความจำเป็น ทั้งนี้จึงเป็นหน้าที่ของคุณ ที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสม และแน่นอนว่าจะไม่มีบริษัทขนส่งใดที่เปิดขึ้นมาเพื่อทำการขนส่งสินค้าโดยแยกเพียงแต่ละประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

.

แม้จะมีตลาดที่เข้มแข็ง แต่ก็คงยังมีห้องที่เตรียมไว้สำหรับ การเจรจาในภายหน้าเกี่ยวกับอัตราของค่าขนส่ง : เพราะเป็นไปได้ว่า ข้อตกลงต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่รอบการขนส่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถยืดหยุ่นได้ในอนาคต

.

ต้องตรวจสอบใบกำกับการขนส่งทุกครั้ง :  แม้ว่าอาจจะทำให้ขั้นตอนมีความยุ่งยากขึ้น แต่ก็ต้องให้ความสำคัญเพราะมันมีค่าต่อคุณเมื่อถึงเวลา เพราะฉะนั้นใบอินวอยซ์แต่ละใบต้องได้รับการตรวจสอบโดยแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดผิดพลาด ทั้งในเรื่องของอัตราค่าขนส่ง การขนส่งถูกต้อง และตามแต่ละประเภทของวัตถุ

.

ต้องให้ความสำคัญกับละเอียดทั้งหมดและคุณสามารถที่จะควบคุมหลักเกณฑ์ที่วิกฤติได้ดีกว่า : มากกว่าความสำคัญก็คือ คุณอาจจะต้องจำกัดหรือลดต้นทุนการขนส่งของคุณในเวลาเดียวกัน เมื่อคนอื่น ๆ เหล่านั้นต้องจ่ายที่อัตราสูงกว่า