เนื้อหาวันที่ : 2009-05-13 09:25:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1967 views

ปตท.สผ. จัดกิจกรรม "ครอบครัวรักษ์นกเงือก" สานสัมพันธ์ครอบครัวและธรรมชาติ

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ชักชวนพ่อแม่และลูก ร่วมสำรวจชีวิตนกเงือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักและครอบครัว เรียนรู้ความสำคัญของนกเงือกผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว ณ ป่ามรดกโลกเขาใหญ่

.

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของสังคม จัดกิจกรรม "ครอบครัวรักษ์นกเงือก" ชักชวนพ่อแม่และลูก ร่วมสำรวจชีวิตนกเงือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักและครอบครัว เรียนรู้ความสำคัญของนกเงือกผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว ณ ป่ามรดกโลกเขาใหญ่         

.

กิจกรรม "ครอบครัวรักษ์นกเงือก" นี้เป็นหนึ่งในโครงการ มรดกไทย มรดกโลก ที่ ปตท.สผ.ได้มุ่งให้การสนับสนุนผลงานคุณภาพของนักวิจัยไทย เพื่อส่งเสริมในเรื่องการจัดการมรดกโลก ภายใต้แนวคิด "จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม" ซึ่ง ปตท.สผ.ได้ยึดมั่นเพื่อใช้เป็นนโยบายดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานและต่อยอดการอนุรักษ์นกเงือก โดยกิจกรรมจะจัดผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสายใยให้แน่นแฟ้น และความสัมพันธ์อันดีให้แก่กัน

.

กิจกรรมในครั้งนี้ ปตท.สผ. ได้คัดเลือกครอบครัวพนักงานและประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน หรือ 10 ครัวเรือน เข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2552 โดยมีนักวิจัยผู้ได้ชื่อว่าเป็น "มารดาแห่งนกเงือก" ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ จะมาให้ความรู้และเรื่องราวที่น่าประทับใจของนกเงือกซึ่งมีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อครอบครัว

.

.

รวมทั้งความสำคัญของนกเงือกที่ช่วยให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในผืนป่าและช่วยสร้างระบบนิเวศป่าที่ซับซ้อนขึ้น ทั้ง 10 ครอบครัวจะได้ติดตามนักวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมนกเงือกอย่างใกล้ชิด เรียนรู้การดูแลรักษาครอบครัวของตัวเองผ่านครอบครัวนกเงือกที่ช่วยกันสร้างและดูแลครอบครัว

.

โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลนี้เป็นเพียงช่วงเดียวของปีที่จะได้เห็นนกเงือกป้อนอาหารลูกนกเกิดใหม่ที่อยู่ในโพรง นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังจัดให้สมาชิกในครอบครัวได้พักแรมค่ายร่วมกัน  ปรุงอาหารร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์แห่งความรักและความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย                  

.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวถึงโครงการนี้ว่า "กิจกรรมครอบครัวรักษ์นกเงือก" นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวงานวิจัยผ่านชีวิตของครอบครัวนกเงือกในฤดูทำรังแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงบทบาทของมนุษย์ในการดูแลครอบครัวของตัวเองอีกด้วย" เพราะเมื่อได้เห็นบทบาทของพ่อ แม่นกเงือกในการดูแลครอบครัว สมาชิกก็จะได้เรียนรู้บทบาทของตนในการดูแลครอบครัวตัวเอง 

.

.

นอกจากนี้เยาวชนที่ร่วมเดินทางยังได้เรียนรู้ความสำคัญของคุณค่าทางธรรมชาติ ซึ่งผู้ปกครองจะเป็นแม่แบบที่สำคัญในการปลูกฝังเรื่องงานอนุรักษ์ให้แก่พวกเขาอีกด้วย 

.

นกเงือกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความเป็นครอบครัว เพราะเมื่อมีคู่แล้วมันจะอยู่คู่กันจนกว่าตัวใดตัวหนึ่งตายจากไป ตัวที่เหลืออยู่ก็จะใช้เวลาทำใจครองตัวเป็นโสดอยู่สักระยะแล้วอาจจับคู่ใหม่ นอกจากนี้ นกเงือกยังเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เรียกได้ว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนป่าให้มีชีวิต

.

หน้าที่สำคัญคือการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้จากการสำรอกเมล็ดพืชและผลไม้ที่กินอาหารออกมาเป็นระยะๆ ขณะที่บินอยู่ในอากาศ พืชพันธุ์จึงขยายการเจริญเติบโตออกไปได้อย่างกว้างขวางเพราะมีนกเงือกเป็นตัวนำทางในการพาต้นขั้วไปปลูกยังที่ต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่านกเงือกไม่เพียงแต่จะเป็นผู้อาศัยในป่าและภาพที่จะสะท้อนให้เห็นชีวิตครอบครัวแก่เราเท่านั้น แต่ยังเป็นนักปลูกป่าที่สำคัญอีกด้วย