เนื้อหาวันที่ : 2009-05-04 17:46:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1947 views

เด็กปากน้ำโพศึกษา "ฟอสซิลหอยฝาเดียว" พบเขาน้อยเคยเป็นเขตทะเลน้ำตื้น

นักวิทย์รุ่นเยาว์ชาวปากน้ำโพ ศึกษาฟอสซิลสิ่งมีชีวิตบริเวณเขาน้อย อ.ตาคลี พบฟอสซิลหอยฝาเดียว 3 สกุล บ่งชี้ครั้งหนึ่งบริเวณนี้เคยเป็นเขตทะเลน้ำตื้นบริเวณหลังแนวปะการัง สันนิษฐาน 276.5 ล้านปีก่อนแผ่นดินไทยกับญี่ปุ่นเคยมีอาณาเขตร่วมกัน

นักวิทย์รุ่นเยาว์ชาวนครสวรรค์ศึกษาฟอสซิลสิ่งมีชีวิตบริเวณเขาน้อย อ.ตาคลี พบฟอสซิลหอยฝาเดียว 3 สกุล 2 ชนิดพันธุ์  ปะการังกลุ่ม  ฟองน้ำ  และ ฟิวซูลินิด  บ่งชี้ว่า ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นเขตทะเลน้ำตื้นบริเวณหลังแนวปะการัง( Back-reef )

.

ที่สำคัญฟอสซิลหอยฝาเดียวที่พบยังเป็นชนิดพันธุ์เดียวกับที่เคยพบในญี่ปุ่น ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าแผ่นดินไทยกับญี่ปุ่นเคยมีอาณาเขตร่วมกันในยุคเพอร์เมียนเมื่อราว 276.5 ล้านปีก่อน 

.

นายฉัตรเฉลิม  เกษเวชสุริยา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

.

นายฉัตรเฉลิม  เกษเวชสุริยา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) สวทช.  กล่าวว่า เขาน้อย เป็นหนึ่งในเขาหินปูน ของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ที่มีการพบฟอสซิลของหอยฝาเดียว(Gastropods) จำนวนมาก  

.

จึงทำให้สนใจศึกษาโบราณชีววิทยาของหอยฝาเดียวในบริเวณเขาน้อย เพราะอาจเป็นร่องรอยที่บอกเล่าได้ถึงสภาวะแวดล้อมบรรพกาล โดยมี ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์ และ ดร.โยชิโอะ ซาโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    

.

"ในการศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างฟอสซิลในบริเวณเขาน้อย และนำตัวอย่างที่ได้มาวิเคราะห์ทางด้านสัณฐานวิทยา ลักษณะโครงสร้างภายนอก ซึ่งผลการจัดจำแนก พบฟอสซิลหอยฝาเดียว  3 สกุล ได้แก่ Lophosplia sp., Trepospina sp. และ Murchisonia sp. กับอีก 2 ชนิดพันธุ์  คือ Naticopsis minoensis  และ Naticopsis sp. cf. N. paraealta 

.

.

โดยหอยฝาเดียวชนิด Naticopsis  minoensis  ที่พบ มีลักษณะการขดแบบเจดีย์ มีขนาดกว้าง 1.0 - 4.2 เซนติเมตร ยาว 1.8 – 4.1 เซนติเมตร หอยชนิดนี้มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ใช้เท้ายึดเกาะอยู่กับโคลนหลังแนวปะการัง เพื่อหลบแรงปะทะของกระแสน้ำ  

.

ส่วนหอยฝาเดียวชนิด Naticopsis sp. cf. N. paraealta   จะมีลักษณะทั่วไปคล้ายกัน แต่มีขนาดใหญ่กว่าชนิดแรก คือ มีขนาดกว้าง  5.6 เซนติเมตร และยาว 7.4 เซนติเมตร ดำรงชีวิตอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบหลังแนวปะการัง เช่นเดียวกัน   

.

นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าเขาหินปูนยังพบฟอสซิลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ จำนวนมาก เช่น ปะการัง ฟองน้ำ  อีกทั้งยังพบ ฟิวซูลินิด  กลุ่มของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิด Verbeekina  verbeeki   ซึ่งถือเป็นฟอสซิลดัชนี (index fossil) ที่สามารถใช้อ้างอิงเพื่อบอกอายุของฟอสซิลและชั้นหินที่มีฟอสซิลเหล่านี้ปรากฏได้ว่าอยู่ในยุคเพอร์เมียนมีอายุราว 276.5 ล้านปีก่อน"

.

นายฉัตรเฉลิม  กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับชั้นหินและฟอสซิลที่พบ บ่งบอกได้ว่า ครั้งหนึ่งบริเวณเขาน้อยเคยเป็นเขตทะเลน้ำตื้นบริเวณหลังแนวปะการัง( Back-reef ) ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศสูง  เนื่องจากการพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นจำนวนมาก  และเมื่อกาลเวลาผ่านไปกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัว  

.

.

โดยเปลือกโลกส่วนของแผ่นดินบริเวณฉานไทยได้มุดตัวลงใต้แผ่นอินโดจีน ทำให้น้ำทะเลในแผ่นมหาสมุทรไหลลงไปใต้โลก ขณะเดียวกันแผ่นฉานไทยมีการโค้ง โก่ง ยกตัวสูงขึ้นและมีการผุพังทลายจนกลายเป็นภูเขาที่มีชื่อว่า “เขาน้อย” ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน 

.

อย่างไรก็ดี ฟอสซิลที่พบไม่เพียงใช้บอกเล่าถึงอดีตกาลของเขาน้อยเท่านั้น  แต่ ดร.โยชิโอะ ซาโต อาจารย์ที่ปรึกษายังตรวจสอบพบว่า ฟอสซิลหอยฝาเดียว  Naticopsis  minoensis  เป็นชนิดเดียวกับที่เคยพบที่ประเทศญี่ปุ่น จึงอาจเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เชื่อมโยงได้ว่า แผ่นดินไทยกับญี่ปุ่นเคยมีอาณาเขตร่วมกันในยุคเพอร์เมียนมาก่อน

.

ซึ่งจะต้องมีการศึกษาลำดับชั้นหินอย่างละเอียดต่อไป "สำหรับการศึกษาต่อยอด จะทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างฟอสซิลกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามแนวรอยเลื่อนเก่าของประเทศไทย โดยหวังว่าจะค้นพบข้อมูลและหลักฐานบางอย่างที่อาจจะนำมาซึ่งการไขปริศนาการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ของสัตว์ทะเลในยุคเพอร์เมียน"  นายฉัตรเฉลิม กล่าวทิ้งท้าย