เนื้อหาวันที่ : 2009-04-09 11:58:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2696 views

เครื่องจักรกลและแกะสลักอัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยฝีมือเด็กไทย

วิศวกรรุ่นเยาว์จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) พัฒนาเครื่องจักรกลและแกะสลักอัตโนมัติขนาดเล็ก สามารถแกะสลักชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนการผลิตเพียง 6,000 บาท

วิศวกรรุ่นเยาว์จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)  พัฒนาเครื่องจักรกลและแกะสลักอัตโนมัติขนาดเล็ก (Mini CNC) สามารถแกะสลักชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนการผลิตเพียง 6,000 บาท ขณะที่เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมมีราคาแพงนับแสนบาท 

.

นายวีระพล แซ่หว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

.

นายวีระพล แซ่หว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) สวทช. กล่าวว่า เครื่องจักรสำหรับงานตัด  เจาะ  และ งานแกะสลัก หรือ Computerized Numerical Control (CNC) เป็นเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

.

อาทิ เช่น   อุตสาหกรรมแม่พิมพ์    อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพงหลายล้านบาท ซึ่งต่อมาแม้จะมีการพัฒนาเครื่องจักรกลที่ใช้แกะสลักหรือตัดชิ้นงานขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีราคาแพงนับแสนบาท   

.

จึงเป็นแรงจูงใจให้ศึกษาแนวทางการการผลิตเครื่องจักรกลและแกะสลักอัตโนมัติขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กของไทย โดยมี ดร.ยศพงษ์ ลออนวล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นที่ปรึกษา

.

"เครื่องจักรกลและแกะสลักอัตโนมัติขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้น ถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  โดยส่งคำสั่ง G-code ที่เขียนไว้ในคอมพิวเตอร์ ผ่าน Printer port ไปยังตัวควบคุม (Driver board) เพื่อแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณไฟฟ้าในการควบคุมตำแหน่ง ทิศทาง ความเร็วของแกน X,Y,Z ให้หมุนไปยังตำแหน่งและทิศทางที่กำหนดเพื่อให้เกิดลวดลายที่ต้องการ  

.

.

และเมื่อนำเครื่องจักรกลมาทดสอบทำชิ้นงาน พบว่า เครื่องจักรกลและแกะสลักอัตโนมัติขนาดเล็กสามารถตัด  เจาะ  และแกะสลักลวดลายชิ้นงานที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย อาทิ ไม้ พลาสติก อะคริลิก ทองแดง และทองเหลือง เป็นต้น" 

.

นายวีระพล กล่าวว่า เครื่องจักรกลและแกะสลักอัตโนมัติขนาดเล็ก นับเป็นเครื่องมือทางเลือกที่นำไปใช้ได้กับธุรกิจมากมาย เช่น  การทำแม่พิมพ์สำหรับหล่อชิ้นงาน  การแกะสลักลวดลายแผ่นไม้ การทำพวงกุญแจ  การทำแผ่นป้าย ฯลฯ  โดยต้นทุนการผลิตมีราคาเพียง 6,000 บาท เท่านั้น

.

ส่วนการพัฒนาต่อยอดจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากขึ้น มีการเชื่อมต่อทางสายยูเอสบี(USB) และทดลองเปลี่ยนหัวเครื่องจักรให้เป็นหัวตัดสติ๊กเกอร์หรือเลเซอร์ เพื่อทดแทนเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ที่มีราคาหลายแสนบาทต่อไปในอนาคต 

.

ทั้งนี้สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nstda.or.th/jstp