เนื้อหาวันที่ : 2009-04-02 11:04:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1560 views

สัมมนาเชิงปฏิบัตการ เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ ไม่ควรพลาด

ค้นพบการประยุกต์ใช้งาน LabVIEW ในผลิตภัณฑ์อันหลากหลายจากเนชั่นแนล อินสรูเม้นทส์ และเรียนรู้ว่าฮาร์ดแวร์แบบฝังตัว ของเอ็น ไอ สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานวิจัยจนถึงการประยุกต์ใช้งานจริงทางด้านอุตสาหกรรม

เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลากหลายหัวข้อน่าสนใจ ทางเลือกง่าย ๆ ในการลงทะเบียน

 

1.ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.ni.com/seminar/asia.htm

2.โทร 02.278-677
3.อีเมล ชื่อ นามสกุล บริษัท ห้างร้าน สถานศึกษา และเบอร์เพื่อติดต่อกลับมาที่ asean.event@ni.com
 

ครั่งที่ 1.วันพุธที่ 8 เมษายน (A)ภาคเช้า 9.00-12.00 น (B)ภาคบ่าย 14.00-17.00 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ LabVIEW บริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ จำกัด
อาคารซันทาวเวอร์ส บี  ชั้น 30 ถ. วิภาวดี รังสิต
 
ครั่งที่ 2.วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 14.00-17.00น. 
เทรนด์ในการทดสอบอุปกรณ์ RF ไร้สาย ด้วยโซลูชั่นใหม่จาก NI [NEW] 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา
 
ครั่งที่ 3.วันพุธที่ 29 เมษายน (A)ภาคเช้า 9.00-12.00 น (B)ภาคบ่าย 14.00-17.00 น.
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Data Acquisition 
บริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ จำกัดอาคารซันทาวเวอร์ส บี  ชั้น 30 ถ. วิภาวดี รังสิต
 
ครั่งที่  4.วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 14.00-17.00น.
สัมมนา Data Acquisition และการประยุกต์ใช้งาน
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา กทม
 
ครั่งที่ 5. วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 14.00-17.00น.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ LabVIEW 
บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด (พันธมิตรของ เอ็น.ไอ.) ซอยศูนย์วิจัย
 
ครั่งที่ 6.วันพฤหัสบดีที่ 28พฤษภาคม 9.00 - 16.30 น. 
งานซัมมิท Graphical System Design ด้วย LabVIEW สำหรับแพล็ตฟอร์มแบบฝังตัว *HOT*
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา 
 
ครั่งที่ 7.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 14.00-17.00น.
สัมมนาการสร้างระบบทดสอบแบบอัตโนมัติด้วย LabVIEW, TestStand และอุปกรณ์ Modular Instruments
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา
 

ครั่งที่ 8.วันอังคารที่ 16 มิถุนายน (A)ภาคเช้า 9.00-12.00 น (B)ภาคบ่าย 14.00-17.00 น. 

สัมมนาเชิงปฏิบัตการ HMI และการโปรแกรม Programmable Automation Controllers (PAC) [NEW]  
บริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ จำกัด อาคารซันทาวเวอร์ส บี  ชั้น 30 ถ. วิภาวดี รังสิต