เนื้อหาวันที่ : 2009-03-31 15:23:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2283 views

EGCO เผยเอ็กโกบีวีไอซื้อหุ้นที่เหลือของGPIQ เพื่อสร้างฐานในฟิลิปปินส์

EGCO เผยคณะกรรมการบริหาร มีมติเห็นชอบให้เอ็กโกบีวีไอ ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท GPI-I, Ltd จากบริษัท GPSF Cayman I LDC โดยที่ GPI-I ถือหุ้นในสินทรัพย์ 2 แห่งในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) แจ้งว่า บริษัท เอ็กโก อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.ไอ. จำกัด ("เอ็กโกบีวีไอ") ซึ่งเป็นบริษัทที่ EGCO ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าซื้อหุ้นที่เหลือของบริษัท GPI Quezon Ltd. หรือ GPIQ เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว                                                

.

โดยคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้เอ็กโกบีวีไอ ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท GPI-I, Ltd ("GPI-I") จากบริษัท GPSF Cayman I LDC (("GPSF") โดยที่ GPI-I ถือหุ้นในสินทรัพย์ 2 แห่งในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมหุ้นใน GPIQ ในสัดส่วนร้อยละ 10 ด้วย

.

ทำให้เอ็กโกบีวีไอเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ GPI-I ถืออยู่ดังนี้ ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน GPI Quezon Ltd. ("GPIQ") ซึ่งทำธุรกิจในลักษณะ Holding เช่นกัน และ GPIQ ถือหุ้นโดยอ้อมใน Quezon Power (Philippines) Limited Co. หรือ QPL ในสัดส่วนร้อยละ 2.6 โดยไม่มีสินทรัพย์อื่น 

.

ทั้งนี้ QPL เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน Quezon ขนาดกำลังผลิตสุทธิ 460 เมกะวัตต์ รวมทั้งสายส่งวงจรคู่ขนาด 230 กิโลโวลท์ ความยาว 31 กิโลเมตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สำหรับผู้ถือหุ้นอื่นใน QPL นั้น เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ EGCO ทั้งนี้ การซื้อหุ้นครั้งนี้ทำให้เอ็กโกบีวีไอถือหุ้นโดยอ้อมใน QPL เพิ่มจากร้อยละ 23.4 เป็นร้อยละ 26 คิดเป็นกำลังผลิตสุทธิ 119.6 เมกะวัตต์ 

.

นอกจากนี้ ยังถือหุ้นของบริษัท Northern Mindanao Power Corporation. ("NMPC") ในสัดส่วนร้อยละ 13.72 ของหุ้นทั้งหมด NMPC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และเคยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับรัฐบาลฟิลิปปินส์ผ่าน The National Power Corporation โดย ก่อนทำรายการนี้ เอ็กโกบีวีไอได้ถือหุ้นโดยอ้อมใน NMPC ผ่านทางบริษัทร่วมทุน Conal Holdings Corporation ("Conal")

.

ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกบีวีไอถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40 และหลังการทำรายการแล้วเสร็จ เอ็กโกบีวีไอจะจัดกลุ่มการลงทุนใน NMPC .ใหม่โดยจะลงทุนผ่าน Conal เช่นเดิม ซึ่งจะทำให้ Conal ถือหุ้นตรงใน NMPC ในสัดส่วนร้อยละ 64.5 และเอ็กโกบีวีไอถือหุ้นโดยอ้อมใน NMPC ในสัดส่วนร้อยละ 25.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระค่าหุ้น EGCO จะใช้เงินที่ได้จากกระแสเงินสดของบริษัทรวมทั้งเงินกู้ 

เหตุผลในการเข้าทำรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดำเนินการแล้วเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว และเพิ่มความหลากหลายให้กับสินทรัพย์ที่ EGCO ถือหุ้นอยู่และเป็นการสร้างฐานการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่ง EGCO เห็นว่า จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างความเติบโตในอนาคต