เนื้อหาวันที่ : 2009-03-26 12:02:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4837 views

คลังร่วมมือนักวิชาการศึกษาแนวทางออก กม.เก็บภาษีสิ่งแวดล้อม-มลพิษ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ จัดทำร่างพระกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บค่าปล่อยมลพิษทางอากาศ เพื่อจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศ (Emission Charge)

.

จากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) และฝุ่นละออง (TSP)  ในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม                      

.

ข้อตกลงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและสถาบันการศึกษาไทยในการกำหนดนโยบายการคลังที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด      

.

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมสรรพสามิต แต่เป็นรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนแนวทางการจัดเก็บภาษี และอัตราการเก็บภาษี ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด 

.

นอกจากนี้ สศค. ยังได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม