เนื้อหาวันที่ : 2009-03-26 09:21:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1392 views

นายกฯสมาคมผู้ผลิตเอทานอลยันแก๊สโซฮอล์ปลอดภัยกว่าเบนซินธรรมดา

นายกสมาคมผู้ผลิตเอทานอลเผยงานวิจัยที่ระบุว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง เป็นการให้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน และทำให้ประชาชนเข้าใจผิดจนกังวลต่อการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หวั่นจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยและมันสำปะหลัง

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผยว่า จากกรณีนักวิจัยออกมาเผยว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง กลุ่มคาร์บอนิลนั้น ถือเป็นการให้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน และทำให้ประชาชนเข้าใจผิดจนกังวลต่อการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์                           

.

ทั้งนี้ จากงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เปรียบเทียบมลพิษไอเสียระหว่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้น้ำมันเบนซิน กับแก๊สโซฮอล์ พบว่า การใช้แก๊สโซฮอล์ ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง 17.94% และไฮโดรคาร์บอนลดลง 17.28% จากการใช้น้ำมันเบนซินปกติ           

.

รวมทั้งมีข้อสังเกตจากภาควิชาเคมี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เกี่ยวกับผลวิจัยที่บอกว่าเป็นการเก็บตัวอย่างอากาศริมถนน 49 จุด ในกรุงเทพฯ มาวัดระดับสารประกอบคาร์บอนิล นั้น ยังไม่สามารถสรุปว่าสาเหตุมาจากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์  เพราะมีตัวแปรที่นักวิจัยควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะไม่สามารถระบุได้ว่ารถที่แล่นผ่านในจุดนั้น ๆ เป็นรถที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากน้อยแค่ไหน   

.

"หากจะบอกว่าสารประกอบคาร์บอนิลดังกล่าว เกิดจากรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ จะต้องทำวิจัยโดยวัดที่ท่อไอเสียเท่านั้น ไม่ใช่วัดจากอากาศทั่วไป" นายสิริวุทธิ์ กล่าว 

.

นายสิริวุทธิ์ กล่าวอีกว่า กระแสข่าวดังกล่าวเป็นผลเสียต่อทิศทางการส่งเสริมพลังงานทดแทนของประเทศ และอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ต่อเนื่องไปถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นผู้ส่งวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตเอทานอล จึงต้องการให้ผู้ที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้เพิ่ม ความระมัดระวังให้มากขึ้น

.

เพราะในงานวิจัยชิ้นเดียวกับที่นักวิจัยดังกล่าวนำมาอ้างถึงนั้น  หากพิจารณารายละเอียดจะพบว่าสารฟอร์มัลดีไฮด์และอะเซตัลตีไฮด์ที่ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง แท้จริงแล้วมีความเป็นพิษน้อยกว่าสารพิษชนิดอื่น ๆ  รวมถึงน้ำมันเบนซินด้วย