เนื้อหาวันที่ : 2009-03-25 09:16:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1711 views

ชาวอุบลฯ ประท้วงอีกไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังแกลบในพื้นที่

ชาวชุมชนคำสร้างไชยและชุมชนใกล้เคียงในตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 100 คน ยื่นหนังสือให้ อบต. ท่าช้าง ทบทวนมติการที่เห็นชอบให้ บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด สร้างโรงงานไฟฟ้ากลางบ้านคำสร้างไชย ม.17 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

ชาวชุมชนคำสร้างไชยและชุมชนใกล้เคียงในตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 100 คน ยื่นหนังสือให้ อบต. ท่าช้าง ทบทวนมติการที่เห็นชอบให้ สร้างโรงงานไฟฟ้ากลางบ้านคำสร้างไชย ม.17 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  

 

หลังจากนั้นได้เดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทวงถามความคืบหน้าการขอใบอนุญาตการสร้างโรงไฟฟ้า  จังหวัดแจงมีหนังสือแจ้งกรมโรงงานชาวบ้านคัดค้าน ต้องศึกษาผลกระทบก่อนออกใบอนุญาต ยันหากอุตสาหกรรมลักไก่ จังหวัดก็ไม่ยอมเช่นกัน เสนอให้ชาวบ้านเป็นเจ้าภาพตั้งเรื่องเสนอการจัดเวทีให้ข้อมูลก่อนมีการประชาพิจารณ์ โดยมี 4 ฝ่ายคือ จังหวัด อุตสาหกรรม ชาวบ้าน บริษัท ส่วนชาวบ้านให้หานักวิชาการมาที่ปรึกษา

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552  ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ราษฎรจากบ้านคำสร้างไชย หมู่ 17 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ ประมาณ 100 คน นำโดยนายบุญชู สายธนูได้ยื่นหนังสือต่อนายก อบต.เพื่อขอให้ทบทวนมติการประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ที่อนุญาตให้ บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด สร้างโรงงานไฟฟ้ากลางบ้านคำสร้างไชย ม.17 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

 

โดยใช้แกลบเป็นพลังงานสร้างความร้อนผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตวันละ 9.9 เมกะวัตต์ เพราะชาวบ้านคำสร้างไชยและหมู่บ้านใกล้เคียงรวม 5 หมู่บ้าน จะได้รับผลกระทบด้านมลภาวะเป็นพิษทางเสียงและจากการขนย้ายแกลบ และมลภาวะเป็นพิษทางอากาศจากการเผาไหม้แกลบ

 

นายสำเนียง สพสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างและคณะ แจ้งว่าจะดำเนินการขอให้มีการเปิดประชุมวิสามัญเพื่อให้สภาได้ทบทวนการสร้างโรงไฟฟ้าอีกครั้ง และกล่าวว่า ทางอบต.ไม่มีอำนาจจะอนุญาตให้โรงงานสร้างได้หรือไม่ได้ การอนุญาตอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม อบต.มีหน้าที่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ไขปัญหาให้ การที่ชาวบ้านมาให้อบต.ยกเลิกมติการเห็นชอบในการสร้าง ตนเองคิดว่าเป็นการหลงทาง หากจะคัดค้านให้ชาวบ้านไปที่ อุตสาหกรรมจังหวัด 

 

 

ต่อมาชาวบ้านกว่า 50 คน ตบเท้าเข้าศาลากลางจังหวัดเพื่อทวงถามการยกเลิกไม่อนุญาตให้บริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้าจำกัด เข้ามาใช้พื้นที่ในหมู่บ้านคำสร้างไชย สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้ติดตามทวงถามความคืบหน้าในการคัดค้านจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับคำตอบชัดเจน จึงพากันมาติดตามในวันนี้

 

ต่อมานายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญตัวแทนผู้ประท้วง และนายสมชาย เสงี่ยมศักดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง โดยจังหวัดแจ้งให้ผู้ประท้วงทราบว่า หลังมีการประท้วงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้หลายครั้ง และจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีหนังสือแจ้งให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ทราบว่า การขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้าจำกัด มีชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน เพราะเกรงได้รับผลกระทบจากการตั้งโรงงาน จึงมีความเห็นให้กรมโรงงานส่งคณะกรรมการ มาดูข้อเท็จจริงใช้ประกอบการพิจารณา ก่อนออกใบอนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

 

นายสมชาย เสงี่ยมศักดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด กล่าวว่า ตนได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ยืนยันได้ส่งเอกสารทั้งของฝ่ายขอสร้างโรงไฟฟ้าคือบริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้าจำกัด และชาวบ้านที่คัดค้านไปให้กรมโรงงาน และแจ้งว่า ถ้าชาวบ้านอยากให้เรื่องยุติไม่ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าในชุมชน มีแนวทางทำได้คือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างยกเลิกมติที่เห็นชอบการสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทบัวสมหมาย ผลิตไฟฟ้าจำกัด  แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติการสร้างแน่นอน ทางกรมโรงงานต้องมาดูพื้นที่ก่อน

 

นายวิโรฒยืนยันอีกว่า การออกใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้ จะทำโดยลำพังไม่ได้ และก่อนเดินหน้าโครงการต่อไป ต้องให้คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติมาสำรวจพื้นที่ก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างประสานให้คณะกรรมการลงมาดูพื้นที่ในเร็วๆนี้

 

ในเวทีได้มีข้อสรุปให้ชาวบ้านตั้งเรื่องเสนอให้มีการจัดเวทีให้ข้อมูลโดยเวทีประกอบด้วย 4 ฝ่ายคือทางตัวแทนของจังหวัด อุตสาหกรรม บริษัทบัวสมหมาย และชาวบ้าน เพื่อให้เป็นการให้ข้อมูลเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล  ก่อนจะมีการประชาพิจารณ์ 

 

นายวิโรฒ กล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้ากรมโรงงานอุตสาหกรรมลักไก่ออกใบอนุญาตให้กับบริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้าจำกัดโดยพลการ จังหวัดก็ไม่ยอมเช่นกัน ทำให้ชาวบ้านที่มาประท้วงพอใจคำชี้แจง พากันสลายตัวหลังใช้เวลาพูดคุยกันนานกว่า 1 ชั่วโมง

 
ที่มา : ประชาไทดอทคอม