เนื้อหาวันที่ : 2009-03-18 11:38:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2214 views

โรลส์-รอยซ์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่

โรลส์-รอยซ์แถลงการแต่งตั้ง มร. พอล ฟรีสโตน เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรลส์-รอยซ์ ประเทศไทย จำกัด แทนมร. แดน เพดเล่ย์ ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งหลังจากประจำอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 ปี และจะเข้ารับตำแหน่ง ณ โรลส์-รอยซ์แห่งสหราชอาณาจักรต่อไป

มร. พอล ฟรีสโตน

.

โรลส์-รอยซ์แถลงการแต่งตั้ง มร. พอล ฟรีสโตน เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรลส์-รอยซ์ ประเทศไทย จำกัด มร. ฟรีสโตนจะทำหน้าที่บริหารและพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆของโรลส์-รอยซ์ในประเทศไทย รวมทั้งในประเทศลาวและกัมพูชา การประกาศเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้มีผลเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551  

.

มร. พอล ฟรีสโตนเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน มร. แดน เพดเล่ย์ ที่จะกลับไปรับตำแหน่ง ณ โรลส์-รอยซ์ในสหราชอาณาจักร หลังจากที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาถึง 4 ปี ในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มร. เพดเล่ย์และ มร. ฟรีสโตน ได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การส่งมอบตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่น โดยได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนลูกค้าและหุ้นส่วนต่างๆ ของโรลส์-รอยซ์ร่วมกัน

.

นอกเหนือจากธุรกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการบินพาณิชย์ การกลาโหม การเดินเรือ และการพลังงาน มร. ฟรีสโตนมุ่งมั่นที่จะสานต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบขององค์กร ในการสนับสนุนและช่วยพัฒนาสังคมไทย โดยเฉพาะการสานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ

.

มร. ไมเคิล ชิพสเตอร์ กรรมการบริษัทด้านการระหว่างประเทศของโรลส์-รอยซ์ กล่าวว่า "ผมยินดีที่พอลตกลงรับตำแหน่งนี้ ด้วยประสบการณ์การร่วมงานอันยาวนานกับโรลส์-รอยซ์ในด้านการกำหนดทิศทางบริหาร ผมเชื่อมั่นว่าพอลจะสามารถสานต่อความเข้มแข็งในธุรกิจต่างๆ ของโรลส์-รอยซ์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี"

.

มร. ฟรีสโตนเริ่มงานกับโรลส์-รอยซ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ในตำแหน่งบัณฑิตฝึกหัดด้านการกลาโหมที่สำนักงานของโรลส์-รอยซ์ในบริสตัล สหราชอาณาจักร ตั้งแต่นั้นนับเป็นเวลาถึง 22 ปีที่ มร. ฟรีสโตน ได้ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารหลากหลายตำแหน่งกับโรลส์-รอยซ์ ซึ่งรวมถึงการรับตำแหน่งในต่างประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกา

.

ซึ่งมร. ฟรีสโตนรับหน้าที่บริหารลูกค้าสายการบินต่างๆ ตำแหน่งล่าสุดของมร. ฟรีสโตน คือการเป็นกรรมการการพาณิชย์ ด้านธุรกิจการบินพาณิชย์ของโรลส์-รอยซ์ ซึ่งมีหน้าที่บริหารพนักงาน 150 คนของธุรกิจการบินพาณิชย์ และดูแลการปฏิบัติงานการพาณิชย์ให้ราบรื่นและเป็นอยู่ในระดับมืออาชีพ

.

มร. ฟรีสโตนได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคนท์ มร. ฟรีสโตนยังได้รับหน้าที่ในฐานะทนายแห่งศาลฎีกาเมื่อปี พ.ศ. 2535