เนื้อหาวันที่ : 2009-03-17 16:24:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1259 views

ชาวสะเอียบลุกขึ้นต้านอีกครั้ง ประกาศไม่เอาเขื่อนแก่งเสือเต้น

เมื่อการสร้างเขื่อน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต อย่างมหาศาล หากมีการก่อสร้างขึ้น ราษฎรหลายพันคนจะต้องทิ้งหมู่บ้าน เสียที่ดินทำกิน ชุมชนล่มสลาย ชาวบ้าน ต.สะเอียบ จึงต้องลุกขึ้นต่อต้านอีกครั้ง เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของตน

.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ที่วัดดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่  ชาวบ้านจำนวนกว่า 200 คน ในนามเครือข่ายคัดค้านเขื่อนจำนวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านดอนชัยหมู่ที่ 1 หมู่บ้านแม่เต้นหมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้วหมู่ที่ 6 บ้านดอนชัยสักทองหมู่ที่ 9  ต.สะเอียบ ได้เดินทางมาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และอ่านแถลงการณ์เพื่อคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในแม่น้ำยม เนื่องในวาระโอกาสที่ในวันที่ 14 มีนาคมของทุกปีเป็นวันหยุดเขื่อนโลก 

.

นายอุดม ศรีคำพา ประธานคณะกรรมการคัดค้านการสร้างเขื่อน 4 หมู่บ้าน กล่าวว่าในวันนี้ชาวบ้านรวมตัวกันออกมาเพื่อประกาศเจตนารมณ์คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ที่ไม่นานมานี้มีข่าวคราวว่ามีคนดำริจะให้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันอีกครั้ง ชาวบ้านทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นห่วงกังวลและไม่สบายใจ เพราะว่าหากมีการก่อสร้างขึ้นมาจริงๆ ราษฎรหลายพันคนจะต้องทิ้งหมู่บ้าน เสียที่ดินทำกิน ชุมชนล่มสลาย  

.

นายอุดมกล่าวต่อว่าพวกเราเคยได้ลงไปดูในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเขื่อนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บ้านมะนาวหวาน จ.ลพบุรี บริเวณที่ก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เห็นแล้วทุเรศใจเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านต้องจับฉลากกันว่าจะได้อยู่ตรงไหน ครอบครัวเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันก็แตกสลายไปอีก  หรือไม่ว่าจะเป็นที่อ่างแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ชาวบ้านต้องย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่ที่รัฐจัดสรรให้ ซึ่งในพื้นที่นั้นไม่มีที่ดินทำกินให้ ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำไร ก็ต้องกระจัดกระจาย ชุมชนล่มสลาย 

.

"ประสบการณ์ในหลายๆ พื้นที่บอกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว เราคัดค้านมา 20 ปี และเราจะทำต่อไปจนกว่ารัฐประกาศยกเลิก เราจะยืนยันต่อสู้ไปตลอด จนกว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น อย่างเด็ดขาด" นายอุดมกล่าวทิ้งท้าย

.

โดยที่ก่อนจะสลายตัวชาวบ้าน ต.สะเอียบ ได้มีการอ่านแถลงการณ์เพื่อต่อต้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในทุกกรณีด้วย 

.

แถลงการณ์

14 มีนาคม วันหยุดเขื่อนโลก 2552

แม่น้ำยม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

.

                  จากคำประกาศยืนยันการมีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์  และวิถีชีวิตของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน ณ เมืองคิวริทิบา ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2540 ซึ่งมีประชาชน จาก 20 ประเทศเป็นตัวแทนองค์กรประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อน และผู้ต่อต้านภัยจากเขื่อน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความทุกข์ทรมานจากการสูญเสีย และการที่ต้องเผชิญกับการคุกคามอันเนื่องมาจากเขื่อน

.

การประกาศเพื่อรวมตัวกันทั่วโลกท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม ได้บอกถึงการต่อสู้ของพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อยุติยุคสมัยแห่งการสร้างเขื่อนที่นำไปสู่หายนะ และเพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางเลือก ในการจัดหาพลังงานและการจัดการน้ำที่มีความยุติธรรม ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

.

               จากการประชุมดังกล่าวได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันหยุดเขื่อนโลก" โดยมีคำขวัญที่จะใช้ร่วมกันว่า "น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย"    

.

              .ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนลำน้ำยม ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ยืนยันมาโดยตลอดถึงการไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ด้วยเหตุผล และตัวอย่างประสบการณ์ของพี่น้องในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่ได้รับผลกรรมจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ พี่น้องชาวบ้านเหล่านี้ไม่เคยได้รับการปฏิบัติตามคำสัญญาของรัฐบาลและนักสร้างเขื่อน ปล่อยให้ชาวบ้านต้องทนทุกข์กับปัญหาการย้ายถิ่นฐานและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเรียกร้องกับคืนมาได้

.

              ชาวบ้านตำบลสะเอียบ จึงยืนยันไม่อพยพโยกย้าย จะร่วมกันต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของคนสะเอียบและป่าสักทองผืนสุดท้ายของประเทศไทยให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป

.
               ดังนั้นในวันที่ 14 มีนาคมนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดเขื่อนโลก เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคำประกาศวันหยุดเขื่อนโลก พวกเราในนามกลุ่มราษฎรรักป่าตำบลสะเอียบ เห็นความสำคัญและเป็นภารกิจของทุกคนที่จะร่วมกันปกป้องแม่น้ำเพื่อให้แม่น้ำไหลอย่างอิสระไร้ซึ่งสิ่งพันธนาการที่คุกคามต่อแม่น้ำทั่วโลก
.

เราขอประกาศให้ยุติการสร้างเขื่อนทำลายแม่น้ำทั่วทุกสายบนโลกใบนี้