เนื้อหาวันที่ : 2009-03-17 11:57:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1107 views

สุวิทย์ เชื่อกรณีคุมมลพิษมาบตาพุดไม่ย้อนหลังโครงการผ่าน EIA แล้ว

สุวิทย์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อว่า คำสั่งศาลปกครองจังหวัดระยองที่ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษจะไม่มีผลกระทบย้อนหลังไปถึงโครงการลงทุนต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้ผ่านรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)ไปแล้วก่อนหน้านี้

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อว่า คำสั่งศาลปกครองจังหวัดระยองที่ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษจะไม่มีผลกระทบย้อนหลังไปถึงโครงการลงทุนต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้ผ่านรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)ไปแล้วก่อนหน้านี้ เพราะตามปกติของกระบวนการทางกฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลังในส่วนที่เป็นโทษ แต่จะย้อนหลังเฉพาะในกรณีที่เป็นคุณเท่านั้น                                             

.

ส่วนกรณีที่สภาทนายความเตรียมเป็นตัวแทนชาวบ้านยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ยกเลิกโครงการผ่าน EIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อนุมัติหลังวันที่ 24 ส.ค.50 นั้น นายสุวิทย์ เห็นว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดการฟ้องร้องคัดค้านกันไม่จบสิ้น เป็นอุปสรรคทำให้การแก้ไขปัญหามลพิษไม่สามารถดำเนินการได้ตามเจตนารมย์ของรัฐบาล และสุดท้ายคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชน 

.

"เดี๋ยวก็จะมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการตรงนี้ออกมายื่นคัดค้านอีก ถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็วุ่นวายไม่จบสิ้น...ถ้าเรามัวแต่มองโลกในแง่ร้าย แทนที่จะหาวิธีการสร้างสรรค์ และทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อุตสาหกรรมเดินได้ เศรษฐกิจเดินได้ ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุด"นายสุวิทย์ กล่าวในรายการวิทยุเช้านี้ 

.

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ยอมรับว่า ในแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษปี 50-54 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 5 ปี งบประมาณรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาทนั้น แม้จะมีประสิทธิภาพที่ทำให้มลพิษทางสิ่งแวดล้อมลดลงได้ในระดับหนึ่ง แต่การจัดทำแผนดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมายังขาดเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงทำให้เกิดความไม่ไว้ใจขึ้นและออกมาต่อต้าน 

.

แต่จากนี้ไปหากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุผลแล้ว ก็เชื่อว่าการแก้ปัญหามลพิษในชุมชนจะประสบผลสำเร็จได้ 
.

"ช่วงนั้นเพียงได้รับฟังความคิดเห็น แต่กระบวนการการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นยังขาดไป มีแค่การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น แต่การมีส่วนร่วมจริงๆ นั้นยังไม่มี....แต่ถ้าทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันแล้ว เปิดใจ รับฟังด้วยเหตุและผล และมีกระบวนการในการตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์เข้ามา ผมคิดว่าจะช่วยทำให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการลดและขจัดมลพิษจะประสบความสำเร็จ" นายสุวิทย์ กล่าว