เนื้อหาวันที่ : 2009-03-16 15:07:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1185 views

นายกฯ เผย สวล.ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลประกาศมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(สวล.) มีมติให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุดตามคำสั่งศาลปกครองระยอง มั่นใจการประกาศเขตควบคุมมลพิษฯ จะไม่ทำให้เสียบรรยากาศการลงทุนในเขตพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(สวล.) มีมติให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุดตามคำสั่งศาลปกครองระยอง                                                                                 

.

"สภาวะการณ์ในขณะนี้ มีความเหมาะสมที่ควรประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ...แต่เราต้องอุทธรณ์ในส่วนที่ศาลระบุว่าคณะกรรมการฯละเลย แต่จะไม่กระทบกับการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ"นายกรัฐมนตรี กล่าว 

.

นายกรัฐมนตรี เชื่อว่า การที่รัฐบาลไม่ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพราะหลังจากนี้จะนัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางกรอบเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป และมั่นใจว่าจะไม่ทำให้เสียบรรยากาศการลงทุนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

.

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ดูข้อมูลของเขตควบคุมมลพิษ พบว่าเป็นไปตามประกาศแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษจังหวัดระยะ 5 ปี(51-55) แต่ที่ประชุมเห็นว่าแผนดังกล่าวประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเนื่องจากยังขาดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

.

"ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าคำพิพากษาของศาลปกครองระยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คือให้เป็นไปตามคำสั่งศาล แต่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในแผนระยะยาวตามประกาศของเขตควบคุมมลพิษ และต่อไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ก็จะมีบทบาทมากขึ้น" นายสุวิทย์ กล่าว 

. 

สำหรับการอุทธรณ์ในประเด็นอื่นๆ นั้น กรมควบคุมมลพิษจะเข้าไปดูรายละเอียด เพราะตามกฎหมายสามารถจะยื่นอุทธรณ์ได้ หากภาคเอกชนจะฟ้องร้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมว่าละเลยต่อหน้าที่ต้องก็ว่ากันไป แต่ส่วนตัวเห็นว่ารัฐและเอกชนสามารถพูดคุยกันได้ เพราะภาคเอกชนก็มุ่งถึงการทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลอยู่แล้ว 

. 

ทั้งนี้ เชื่อว่าทุกฝ่ายจะทำความเข้าใจกันได้ และจะไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนมากนัก ทั้งภาคลงทุน ภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต และเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวก็อยู่ในพื้นที่ประกาศควบคุมมลพิษเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จะมีการแผนดำเนินการเพิ่มเติมทันทีโดยเฉพาะแผนแก้ปัญหามลพิษในเชิงเศรษฐกิจเพื่อความสมบูรณ์ 

. 

ด้านนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า จะนำมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เข้าสู่ที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมในเร็วๆ นี้ เพื่อดูว่าจะสามารถเดินหน้าอะไรต่อได้เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ลงทุนโดยทั่วไป 

. 

"การไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง จ.ระยอง ในประเด็นประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมมลพิษ คงจะทำให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้รับผลกระทบแต่ก็ต้องดูท่าทีของนักลงทุนต่อมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมก็ยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉย แต่จะฟังเสียงส่วนใหญ่" รองประธาน ส.อ.ท.กล่าว 

. 

ขณะที่เย็นนี้ ส.อ.ท.เตรียมจะนัดประชุมสมาชิกและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษจากคำสั่งของศาลปกครองระยอง ในกรณีที่รัฐบาลไม่ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับ