เนื้อหาวันที่ : 2006-09-27 13:47:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2341 views

e-Auction เครื่องมือออนไลน์ที่ผู้ซื้อทั่วโลกเลือกใช้

ย้อนไปในปี 2003 ผู้ซื้อทั่วโลกต่างมีความต้องการใช้เครื่องมือออนไลน์ เพราะมองกันว่าเครื่องมือออนไลน์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาให้กับบริษัทได้ดี

e-Auction กำลังจะหมดเสน่ห์ในสายตาของผู้ซื้อและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการสำรวจประจำปีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดหา รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามในรายงานนี้

.

ย้อนไปในปี 2003 ผู้ซื้อทั่วโลกต่างมีความต้องการใช้เครื่องมือออนไลน์ เพราะมองกันว่าเครื่องมือออนไลน์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาให้กับบริษัทได้ดี แต่สองปีให้หลัง ผลการสำรวจในโครงการ Benchmark Survey on E-Sourcing จากสมาชิกของนิตยสาร Purchasing บ่งบอกถึงสัญญาณที่แย่ลง เพราะผู้ซื้อทั่วโลกมีความสนใจใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ น้อยลง อีกทั้งความมั่นใจของผู้ซื้อที่มีทักษะจำเป็นในการใช้เครื่องมือที่ทำงานผ่านเว็บให้ได้ดีที่สุดในการจัดซื้อจัดหามีแนวโน้มลดลง (ดูรายละเอียดในตาราง)

.

ข้อมูลผลสำรวจการใช้เครื่องมือ e-Sourcing ตั้งแต่ปี 2000-2005 แสดงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นเปอร์เซ็นต์

.

.

เมื่อปีที่แล้วประมาณ สามในสี่ของผู้ตอบแบบสำรวจรู้สึกว่า พวกเขามีทักษะเพียงพอต่อการใช้อินเทอร์เน็ตหรือเครื่องมือบนเว็บเพื่อค้นหาและจัดซื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในปีนี้มีจำนวนลดลงมาอยู่ที่ 47 เปอร์เซ็นต์ และผู้ซื้อหลายรายไม่เต็มใจที่จะให้ความเห็นในการสัมภาษณ์

.

บางส่วนที่ลดความมั่นใจในเครื่องมือออนไลน์ได้พุ่งเป้าไปที่เครื่องมืออย่าง e-Auction ซึ่งปีนี้ ผู้ซื้อจำนวน 59 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่า จะไม่ใช้ Reverse e-Auction เนื่องจากการประมูลออนไลน์ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เพียงพอและไม่ได้เป็นเครื่องมือการจัดซื้อออนไลน์ที่ดีที่สุด โดยอธิบายว่า e-Bidding ผลักดันให้ซัพพลายเออร์ไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อให้ได้ราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว แต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ราคาน้ำมัน และค่าขนส่ง ราคาที่ต่ำสุดไม่ได้ทำให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อองค์กร กระบวนการ e-Bid ไม่ได้ใช้สำหรับหลีกเลี่ยงการสูญเสียคุณภาพทั้งองค์กร

.

ผู้ซื้อในการสำรวจครั้งนี้ยังกล่าวอีกว่า e-Auction มีการใช้ลดลงจากปีก่อนทั้ง Forward และ Reverse นั่นสะท้อนให้เห็นว่าความสนใจของผู้ซื้อลดลง ผู้ซื้อ 74 เปอร์เซ็นต์บอกว่า บริษัทของพวกเขาไม่ได้รับมอบอำนาจมาให้ใช้ e-Auction ในการจัดซื้อจัดหา และ 41 เปอร์เซ็นต์เสริมว่า ไม่เคยคาดหวังว่าจะมีคำสั่งให้ใช้ ส่วน 70 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่า บริษัทของพวกเขาไม่มีการจัดเวลาหรือทรัพยากรในการฝึกอบรมในเรื่อง e-Sourcing สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงของเครื่องมือออนไลน์ในองค์กรจัดซื้ออย่างชัดเจน

.

หากมาดูถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ผ่านระบบออนไลน์ พบว่ายังคงเติบโตไปอย่างช้าๆ แต่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังชอบที่จะทำงานแบบออฟไลน์มากกว่า มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจ ที่บอกว่า รายจ่ายมากกว่าครึ่งของพวกเขาจ่ายผ่านระบบออนไลน์ และมี 16 เปอร์เซ็นต์ของแผนงานทั้งหมด ที่มากกว่าครึ่งของรายจ่ายของแผนงานเหล่านั้นจะจ่ายผ่านเครื่องมือออนไลน์ในปีหน้า มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า ไม่ได้นำหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ เช่น e-Auction, e-RFQs หรือ Online seal bids ในปีที่ผ่านมา แต่ผู้ตอบเหล่านั่นเคยใช้ e-Sourcing เป็นการเพิ่มจำนวนกิจกรรม ซึ่งเคยทำเป็นพันครั้งในบางกรณี

.

ผลสำรวจครั้งนี้พบว่า ผู้ซื้อ 52 เปอร์เซ็นต์ จะไม่ใช้เครื่องมือ e-Collaboration สำหรับงานออกแบบหรือการวางแผนการผลิต และ 57 เปอร์เซ็นต์ จะไม่ใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ปัจจุบันมีเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ของผู้ซื้อบอกว่าใช้เครื่องมือบนเว็บ ในขณะที่ 48 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าวางแผนการใช้เครื่องมือต่างๆ ในอนาคต และ 43 เปอร์เซ็นต์บอกว่าจะไม่ใช้

.

เครื่องมือบางตัวได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประสบความสำเร็จมากกว่าตัวอื่น ๆ ผู้ซื้อ 71 เปอร์เซ็นต์บอกว่าปัจจุบันใช้ฐานข้อมูลและไดเรกทอรี่ซัพพลายเออร์ บางรายบอกว่าใช้เว็บท่า (online portal) ในการทำธุรกรรมกับซัพพลายเออร์ รวมถึงการประเมินผล การทำออเดอร์ กำหนดตารางเวลา และ RFQs

.

e-RFI และ e-RFQ ได้รับความนิยมในปีนี้ ไม่ต่างจากแนวโน้มของปี 2003 และ 2004 มีผู้ซื้อใช้ e-RFI เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ 49 เปอร์เซ็นต์ไม่มีแผนใช้ มี 35 เปอร์เซ็นต์ของผู้ซื้อปัจจุบันใช้ e-RFQ และ 43 เปอร์เซ็นต์ วางแผนที่จะใช้ในอนาคต รักษาสัดส่วนเท่าๆ กับปีก่อน เครื่องมือตัวที่ได้รับความนิยมมากกว่าปีก่อนแบบเห็นได้ชัดคือ EDI มาอยู่ทื่ 50 เปอร์เซ็นต์ และ 17 เปอร์เซ็นต์วางแผนจะใช้ในอนาคต ซึ่ง EDI แสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตของผู้ใช้จากปี 2003 ที่ 35% และ 2004 ที่ 41%

.

ผู้ตอบแบบสอบถามมองคล้ายกันว่ายังคงรักษาการใช้ เว็บท่าซัพพลายเออร์ (supplier portal) สำหรับการติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรม โดย 49 เปอร์เซ็นต์ บอกว่าใช้อยู่และ 35 เปอร์เซ็นต์วางแผนที่จะใช้ Supplier-hosted Web Directories ไม่ได้ต้อนรับดีทุกเว็บ มีผู้ซื้อ 40 เปอร์เซ็นต์บอกว่าพวกเขาใช้ไดเร็กทอรี่เหล่านี้ แต่ 35 เปอร์เซ็นต์บอกว่าเขาไม่ใช้

.

ผู้ซื้อยังรายงานต่อเนื่องว่า เครื่องมือสำหรับ e-Sourcing มีค่อนข้างหลากหลาย สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เครื่องมือบางตัวที่อ้างโดยผู้ซื้อ อาทิ SAP, Ariba, Oracle, Peachtree, Microsoft, IXNET และ Siebels

.

ผู้ซื้อรายหนึ่งบอกว่า เราทำงานผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของเราและติดต่อตรงกับคนที่รับผิดชอบภายในธุรกิจของเรา ปัจจุบันมีการใช้คนดูและไม่ได้ทำอัตโนมัติ เราไม่มีแผนเข้าสู่ระบบอัตโนมัติในช่วงเวลานี้ และเขาใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์เท่าที่จำเป็นและรูปแบบที่เข้าใจได้สำหรับธุรกิจของเรา

.

ผู้ซื้อส่วนใหญ่ราว 71 เปอร์เซ็นต์ ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและบริหารจัดการเอกสาร แต่ผู้ซื้อไม่ชอบส่วนอื่นๆ ของการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การจัดซื้อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยังคงมีเส้นทางอีกยาวไกลให้เดินต่อ  67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบยังคงไม่ทำการซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต และ 76 เปอร์เซ็นต์ไม่สะดวกที่จะมีการซื้อของแล้วเก็บไว้นอกบริษัท รายงานทั้งหมดนี้ สะท้อนพฤติกรรมการใช้เครื่องมือออนไลน์ ซึ่งน่าจะเอามาใช้ในเมืองไทยได้เช่นกัน