เนื้อหาวันที่ : 2009-03-05 17:21:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 957 views

กระทรวงแรงงานเผย ก.พ.52 คนตกงานเพิ่มเป็นกว่า 1 แสนคนแล้ว

ผู้ใช้แรงงานถอนหายใจเหือกสุดท้ายก่อนถูกปลด กระทรวงออกโรงแจงเดือน ก.พ.52 มีผู้ว่างงานจำนวน 100,599 คน ซึ่งมากกว่าช่วงเดือน ธ.ค.51- ม.ค.52 ที่จะมีผู้ว่างงานเฉลี่ย 50,000-60,000 คน/เดือน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจถึงสถานการณ์แรงงาน ช่วงเดือน ก.พ.52 มีผู้ว่างงานจำนวน 100,599 คน ซึ่งมากกว่าช่วงเดือน ธ.ค.51- ม.ค.52 ที่จะมีผู้ว่างงานเฉลี่ย 50,000-60,000 คน/เดือนส่วนแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ พบว่า ยังมีการว่าจ้างงานตามปกติ โดยไม่มีปัญหาการถูกเลิกจ้างใดๆ        

.

สำหรับการแก้ไขสถานการณ์ประท้วงของแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำใช้กระบวนการแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยเน้นการดำเนินการในลักษณะไตรภาคี โดยที่ผ่านมา 95% ของปัญหาความขัดแย้งแก้ไขได้โดยกระบวนการดังกล่าว 

.

การให้ความช่วยเหลือแรงงาน ช่วง พ.ย.51-ม.ค.52 กระทรวงแรงงานได้จ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือแรงงานไปแล้วกว่า 600 ล้านบาท นอกจากนี้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน ได้ช่วยเหลือจัดหางานใหม่แก่แรงงานว่างงานไปแล้ว 13,000 คน มีการดำเนินการตามมาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม ตั้งแต่วิกฤติ สามารถบรรจุงานได้แล้ว 90,000 คน 

.

ขณะที่ การช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตน 2,000 บาท มีผู้มาลงทะเบียนและตรวจสอบยืนยันสถานะแล้ว 5,134,800 คน  คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่มาขึ้นทะเบียนได้แล้วเสร็จภายใน 8 เม.ย.52