เนื้อหาวันที่ : 2009-03-05 11:37:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1913 views

ดีแทคและเครือข่ายอาสาสมัคร The Family 7 ประเทศ จัดกิจกรรรมค่ายภาษาอังกฤษและมอบชุดหนังสือที่ จ.สระแก้ว

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และเครือข่ายอาสาสมัคร The Family 7 ประเทศ จัดกิจกรรรมค่ายภาษาอังกฤษและมอบชุดหนังสือเสริมทักษะพร้อมสารานุกรมบริแทนนิกา ฉบับภาษาไทย แก่โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสานต่อเจตนารมณ์โครงการทำดีด้วยความรู้และทำดีด้วยใจ ตามแนวทางของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

                                            

.

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสานต่อเจตนารมณ์โครงการทำดีด้วยความรู้และทำดีด้วยใจ ตามแนวทางของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ กิจกรรม ร่วมระหว่างโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและ The Family ในครั้งนี้ มีกลุ่มอาสาสมัคร จาก 7 ประเทศเข้าร่วมทำกิจกรรมได้แก่ อาสาสมัครจากนอร์เวย์ เดนมาร์ค ไอร์แลนด์ แคนาดา อิตาลี ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด เสริมว่า หนึ่งในนโยบายของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคคือการร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ทำงานช่วยเหลือสังคมได้ดำเนินงานต่อไปอย่างเข้มแข็ง นับเป็นการส่งผ่านความดี สนับสนุนให้การทำดีด้วยใจและทำดีด้วยความรู้ขยายผลสู่สังคมออกไปในวงกว้าง 

.

The Family เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีอาสาสมัครมาจากทั่วโลกร่วมแรงร่วมใจกันอุทิศเวลาในการทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครจาก The Family ได้ทำงานกับหลากหลายหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วกว่า 20 ปี มีการจัดกิจกรรมสอนศิลปะ กิจกรรมเสริมทักษะ สอนภาษาอังกฤษและกิจกรรมแนะแนวให้กำลังใจแก่ให้เด็กยากไร้ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จัดเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ หลายแห่ง

.

ที่ผ่านมา โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครของ The Family อย่างต่อเนื่อง ร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ที่สถานสงเคราะห์หลายแห่ง พร้อมทั้งได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้งสำหรับการอุปการะเด็กๆ จัดกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆพร้อมทั้งส่งทีมอาสาสมัครไปสอนหนังสือและทำกิจกรรมเสริมทักษะให้เด็กๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ จัดกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเกร็ดตระการ สถานสงเคราะห์พีริยะนาวิน สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว โดยได้มอบข้าวสารรัชมงคลจากมูลนิธิโตโยต้าสำหรับเป็นอาหารเลี้ยงเด็กๆ อีกด้วย