เนื้อหาวันที่ : 2009-02-11 15:43:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1295 views

อภิประชานิยม ชู 4 มาตรการแก้ปัญหาว่างงานคาดช่วยลดคนตกงาน 4.5 แสนคน

อภิประชานิยม คุยโว มาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม ลดการว่างงาน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานมุ่งเน้นให้แรงงานมีตำแหน่งงานในพื้นที่เดิม และลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือผู้ว่างงาน 450,000 คน ครอบคลุมผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมถึงแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

อภิประชานิยม  คุยโว มาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม ลดการว่างงาน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานมุ่งเน้นให้แรงงานมีตำแหน่งงานในพื้นที่เดิม และลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือผู้ว่างงาน 450,000 คน ครอบคลุมผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมถึงแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

.

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ(ครม.เศรษฐกิจ)เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอมาตรการรองรับปัญหาการว่างงาน 4 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อแรงงาน

.

มาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม ได้แก่ ลดการว่างงาน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานมุ่งเน้นให้แรงงานมีตำแหน่งงานในพื้นที่เดิม และลดค่าครองชีพ ขณะที่เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพ และเพิ่มฝีมือแรงงาน

.

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ว่างงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ตั้งแต่ให้คำแนะนำการหางานใหม่ การช่วยเหลือแรงงานเรื่องกฎหมาย และการฝึกอบรมเพิ่มทักษะแรงงาน โดยดำเนินการควบคู่กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม และ มาตรการที่ 4 คือ การดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานเนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

.

นายไพฑูรย์ คาดว่า มาตรการที่กระทรวงแรงงานนำเสนอในวันนี้จะช่วยเหลือผู้ว่างงาน 450,000 คน ครอบคลุมผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมถึงแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

.

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานรายงานสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาการว่างงานให้รับทราบทุกเดือน รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน จัดทำรายละเอียด งบประมาณเรื่องการแก้ปัญหาแรงงาน เสนอต่อนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อวางแนวทางการทำงานในเชิงบูรณาการ

.

อนึ่ง ในเดือน ก.พ.52 พบว่ามีตำแหน่งงานว่างจำนวน 128,173 อัตรา ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดโครงการนัดพบแรงงานทุกวันเสาร์ในทุกภูมิภาค ส่วนกิจการที่มีแนวโน้มการเลิกจ้าง 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์  เครื่องเรือน สิ่งทอ และเครื่องจักร

.

ด้านนายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน กล่าวว่า ยอดผู้ว่างงานในเดือน ม.ค.52 เพิ่มขึ้น 6.7 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้น 140.84% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ยอดผู้ว่างงานในปี 51 อยู่ที่ 3.88 แสนคน เพิ่มขึ้น 38.26% จากปี 50   "ปี 51 มีผู้มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิชดเชยการว่างงาน 387,629 คน เพิ่มขึ้น 38.26% จากปี 50" นายไพฑูรย์ กล่าว

.

โดยกิจการที่มีการเลิกจ้าง 5 อันดับแรก ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ, การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องเรือน การผลิตสิ่งทอ และการผลิตเครื่องจักร ขณะที่กระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมตำแหน่งงานเพื่อจัดสรรให้กับผู้ว่างงานไว้จำนวน 128,173 อัตรา พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับปัญหาการว่างงาน เช่น การลดการว่างงาน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน