เนื้อหาวันที่ : 2009-01-22 15:49:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1084 views

KBANK เตือนวิกฤติศก.ยิ่งจำเป็นสร้างนวัตกรรมใหม่ควบคู่ลดต้นทุนธุรกิจ

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ลุกต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจหรือไม่ก็ตาม คือ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งตัวสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ลุกต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจหรือไม่ก็ตาม คือ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งตัวสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ

.

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)

 

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) ระบุว่า สิ่งสำคัญ 2 ประการที่ทุกองค์กรธุรกิจควรจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจหรือไม่ก็ตาม คือ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งตัวสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ

.

สำหรับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งตัวสินค้าและบริการนั้นถือเป็นการดำเนินงานที่ไม่มีการจบสิ้นท่ามกลางความต้องการสินค้าและรูปแบบบริการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะการหยุดที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ก็เท่ากับเป็นการหยุดนิ่งขององค์กร

.

"ยิ่งช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ innovation จำเป็นต้องมี เพราะผู้บริโภคมีงบประมาณที่จำกัด ซึ่งต้องเลือกสินค้าที่ได้ความคุ้มค่ามากที่สุด ในแง่ขององค์กรแม้จะถูกตัดงบบางส่วนไป แต่สิ่งที่ตัดไม่ได้คือการหยุดคิดอะไรใหม่ๆ ต่อให้อยู่ในวิกฤติมืด 8 ด้าน ก็จำเป็นต้องคิดค้นสินค้าหรือวิธีการใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดตลอดเวลา"นายบัณฑูร กล่าวในการสัมมนา"พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยการประยุกต์ใช้ ICT"

.

ขณะที่การลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญอีกประการที่จะต้องดำเนินการไม่ว่าจะประสบภาวะทางเศรษฐกิจอย่างไร เพราะตามปกติแล้วต้นทุนในการดำเนินงานมักจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งถ้าไม่ปรับลดต้นทุนก็จะส่งผลต่อรายได้และกำไรขององค์กรที่ลดลง

.

นายบัณฑูร มองว่า การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสขององค์กรได้นั้น สิ่งที่จะทำให้การใช้ระบบ IT ได้อย่างเกิดประสิทธิผลคือต้องตั้งอยู่บนความเข้าใจว่าจะสามารถใช้เพื่อสนองตอบกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ และช่วยในการลดต้นทุนให้แก่องค์กรได้อย่างไร โดยในทุกองค์กรธุรกิจควรจะให้ความสำคัญกับฝ่าย IT ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิดโจทย์เพื่อให้เข้าถึงตลาดและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดควบคู่ไปกับการใช้ IT เป็นส่วนในการลดต้นทุนให้แก่องค์กร

.

"การใช้ IT ที่ได้ผลต้องอยู่บนความเข้าใจว่าจะใช้สนองต่อ innovation และลดต้นทุนได้อย่างไร...ยุทธศาสตร์ขององค์กรต้องให้ทุกสายงานมีความเข้าใจ เพื่อสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ และเพื่อไม่ให้ IT ถูกแยกออกไป แต่ IT ต้องเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ(การวางแผนการตลาด)ด้วย"นายบัณฑูร กล่าว