เนื้อหาวันที่ : 2009-01-22 15:44:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1316 views

คลัง เล็งผลักดันตั้งกองทุนแรงงานนอกระบบเป็นทางเลือกการออม

กรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เตรียมหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างระบบการออมของแรงงานนอกระบบและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ประชาชนในวัยชรา โดยหากจัดทำแล้วเสร็จได้ภายในปีนี้จะไม่กระทบต่อภาระเงินงบประมาณของรัฐบาล

กรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง  เตรียมหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างระบบการออมของแรงงานนอกระบบและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ประชาชนในวัยชรา โดยหากจัดทำแล้วเสร็จได้ภายในปีนี้

.

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง

.

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า จากการหารือกับผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)วันนี้ ได้มอบหมายให้ สศค.ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างระบบการออมของแรงงานนอกระบบและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ประชาชนในวัยชรา โดยหากจัดทำแล้วเสร็จได้ภายในปีนี้จะได้นำเสนอครม.พิจารณาต่อไป

.

รูปแบบของกองทุนแรงงานนอกระบบจะมีรูปแบบคล้ายการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมที่ให้แรงงานส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อประโยชน์ในระยะยาว ขณะเดียวกันรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะจัดโครงสร้างเพื่อให้เกิดการออมในระบบมากขึ้น

.

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการ สศค.กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน หากรัฐบาลวางแนวทางจัดการระบบการออมให้จะเกิดประโยชน์มาก โดยอาจจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีบทบาทในการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนด้วย เนื่องจาก อปท.จะมีความสามารถในการหารายได้ได้เองอยู่แล้ว โดยไม่กระทบต่อภาระเงินงบประมาณของรัฐบาล

.

รมว.คลัง ยังได้กล่าวมอบนโยบายให้ สศค.ดูแลกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การคลัง หลายฉบับ ที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อภาคเอกชน ดูแลแนวทางการพัฒนาตลาดทุน แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสำคัญ เช่น กองทุนประกันสังคม

.

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ รมว.คลัง ได้เชิญนักวิชาการจากสถาบัน องค์กรต่างๆ กว่า 20 คน มาร่วมหารือและให้ข้อเสนอแนะ ในงาน"ศุกร์เศรษฐกิจกับรัฐมนตรีกรณ์" เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และคำวิจารณ์ การดำเนินโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ในการวางนโยบายและแนวทางการทำงานต่อไป