เนื้อหาวันที่ : 2009-01-15 12:04:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2090 views

ตลาดรถยนต์ปี 2551 หดตัวลง 2.53% ปิกอัพตกลง 17.02% แต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่ม 33.32%

ตลาดรถยนต์ปี 2551 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 615,269 คัน โดยตลาดหลัก นั่นคือ ตลาดรถปิกอัพหดตัวลงถึง 17.02% ในขณะที่ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 33.32% ส่งผลให้ทั้งตลาดหดตัวลงจากปี 2550 เพียง 2.53%

ตลาดรถยนต์ปี 2551 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 615,269 คัน โดยตลาดหลัก นั่นคือ ตลาดรถปิกอัพหดตัวลงถึง 17.02% ในขณะที่ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 33.32% ส่งผลให้ทั้งตลาดหดตัวลงจากปี 2550 เพียง 2.53%

.
ตารางสรุปยอดจำหน่ายรถแต่ละประเภทประจำปี 2551

.

ตลาดรถยนต์รวมทุกประเภทในปี 2551 โตโยต้าจำหน่ายได้สูงสุด ด้วยยอดจำหน่าย 262,209 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 42.62% ตามมาด้วยอีซูซุ ซึ่งมียอดการจำหน่าย 133,390 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 21.68% และฮอนด้าเป็นเป็นอันดับ 3 มียอดจำหน่าย 90,807 คัน  ด้วยส่วนแบ่งตลาด 14.76%

.

สำหรับตลาดรถยนต์รวมทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2551 นั้น จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 59,002 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 28.08% โตโยต้ามาเป็นอันดับ 1 ด้วยยอดการจำหน่าย 25,982 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 44.04%  อีซูซุมาเป็นอันดับ 2 จำหน่ายได้ 11,390 คัน ส่วนแบ่งตลาด 19.30%  และฮอนด้ามาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอดจำหน่าย 10,807 คัน ส่วนแบ่งตลาด 18.32%

.

ตลาดรถปิกอัพขนาด 1 ตันตลอดปี 2551 จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 323,872 คัน ลดลงจากปี 2550 ที่ผ่านมา 17.02% โตโยต้าจำหน่ายได้สูงสุด 132,852 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 41.02% อีซูซุมาเป็นอันดับ 2 ด้วยยอดจำหน่าย 125,090 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 38.62% และนิสสันมาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอดจำหน่าย 23,559 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 7.27%

.

ส่วนยอดจำหน่ายตลาดรถปิกอัพในเดือนธันวาคม 2551 จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 30,245 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 29.24% โตโยต้ามาเป็นอันดับ 1 ด้วยยอดจำหน่าย 14,099 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 46.62% อันดับ 2 ได้แก่ อีซูซุ ด้วยยอดจำหน่าย 10,755 คัน ส่วนแบ่งตลาด 35.56% และนิสสันตามมาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอดจำหน่าย 2,097 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 6.93%

.

สำหรับตลาดรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไปตลอดปี 2551 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 17,909 คัน ลดลงจากปี 2550 ที่ผ่านมา 21.34% อีซูซุมาเป็นอันดับ 1 ด้วยยอดจำหน่าย 7,530 คัน คิดเป็น 42.05% ตามมาด้วยฮีโน่ ซึ่งจำหน่ายได้ 7,156 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 39.96% และมิตซูบิชิมาเป็นอันดับ 3 จำหน่ายได้ 1,536 คัน คิดเป็น 8.58%

.

ในเดือนธันวาคม 2551 มียอดจำหน่ายรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 1,416 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 0.28% ฮีโน่จำหน่ายได้เป็นอันดับ 1 คือ 635 คัน คิดเป็น 44.84% ตามมาด้วยอีซูซุจำหน่ายได้ 551 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 38.91%  และมิตซูบิชิมาเป็นอันดับ 3 จำหน่ายได้ 107 คัน คิดเป็น 7.56%

.

ส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 2551 มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 226,805 คัน เพิ่มขึ้นถึง 33.32% เทียบกับปี 2550 ที่ผ่านมา โดยอันดับ 1 คือ โตโยต้าจำหน่ายได้ 106,853 คัน คิดเป็น 47.11% ฮอนด้ามาเป็นอันดับ 2 ด้วยยอดจำหน่าย 81,888 คัน คิดเป็น 36.11% และเชฟโรเลตมาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอดจำหน่าย 10,182 คัน ส่วนแบ่งตลาด 4.47%

.

ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนธันวาคม 2551 เท่ากับ 23,825 คัน ลดลง 11.92% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โตโยต้าจำหน่ายได้อันดับ 1 คือ 10,132 คัน คิดเป็น 42.53% ฮอนด้ามาเป็นอันดับ 2 จำหน่ายได้ 10,037 คัน คิดเป็น 42.13% และนิสสันมาเป็นอันดับ 3 คือ 870 คัน คิดเป็น 3.65%