เนื้อหาวันที่ : 2009-01-15 09:25:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1174 views

กอร์ปศักดิ์ หว่านเงินเดินหน้านโยบายประชานิยมลดค่าครองชีพถึงมือกลุ่มเป้าหมายเม.ย.นี้

กอร์ปศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ โวรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินใส่นโยบายประชานิยมตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐเและข้าราชการช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้ ไม่จ่ายผ่านนายจ้าง ไม่สนนักวิชาการ ติงนโยบายประชานิยมตำพริกละลายแม่น้ำ ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

กอร์ปศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ โวรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินใส่นโยบายประชานิยมตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐเและข้าราชการช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้  ไม่จ่ายผ่านนายจ้าง โดยคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นราว 1.89 หมื่นล้านบาท

.

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลจะจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐเป็นเช็คเงินสดโดยตรงถึงมือผู้ประกันตนและข้าราชการที่มีสิทธิรับเงินตามเงื่อนไขช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้ โดยจะไม่จ่ายผ่านนายจ้าง โดยคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นราว 1.89 หมื่นล้านบาท

.

ภายใต้มาตรการดังกล่าว รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนครั้งเดียวรายละ 2,000 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 14,999 บาท และข้าราชการที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท

.

อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกโครงการจะได้ข้อสรุปชัดเจนในการประชุม ครม.วันที่ 20 ม.ค.นี้ โดยเฉพาะมาตรการใช้น้ำ-ไฟฟรีที่จะมีการปรับปริมาณในการใช้ฟรีลง

.

"ขอชี้แจงว่านโยบายนี้ไม่ใช้เพกเกจทั้งหมด เป็นการนำเข้า ครม.เพื่อขออนุมัติโครงการที่ใช้เงิน 1.167 แสนล้านบาท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนที่ใช้เงินตอนนี้แต่ที่ไม่จ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตั้งงบประมาณปกติให้ ซึ่งเป็นงบที่ต้องจ่ายจริงๆ เช่นเดียวกับโครงการที่บอกว่า กระทรวงพรรคร่วมรัฐบาลถูกตัดงบประมาณ ซึ่งข้อเท็จจริงเราจะดูโครงการที่พร้อมจริงๆ ถ้าอยากทำก็ต้องทำในงบปกติ เพราะเราวางกรอบโครงการไว้เพียง 6 เดือนเท่านั้น" นายกอร์ปศักดิ์ กล่าว

.

นายกอร์ปศักดิ์ กล่าวว่า ด้านมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพบุคลากรภาครัฐนั้นสามารถที่จะตั้งเงื่อนไขผู้ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทได้ แต่ขณะนี้ยังมีตัวเลขที่ยังไม่นิ่งและจะต้องพิจารณากันใหม่ คาดว่า จะเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 20 ม.ค.นี้

.

"ตัวเลขขณะนี้ยังไม่นิ่ง ล่าสุดน่ามีรายชื่อประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ต่ำกว่า 14,999 บาทต่อเดือนอยู่ที่ 8.1 ล้านคนเศษ ส่วนข้าราชการก็มีประมาณ 1 ล้านคนเศษ ซึ่งผมมีแนวคิดว่าจะให้รวมกับข้าราชการบำนาญอีกกว่า 2.246 แสนคน เชื่อว่างบประมาณที่ได้รับมากเพื่อเป็นมาตรการนี้มีความเพียงพอ โดยจะใช้งบประมาณตามมาตรการนี้ 18,970 ล้านบาท ซึ่งก็ยังไม่นิ่ง ก่อนที่จะเสนอเป็นกฎหมายเข้าสภาฯต่อไป" นายกอร์ปศักดิ์ กล่าว