เนื้อหาวันที่ : 2009-01-14 09:24:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 951 views

สหภาพฯ ขสมก.บี้ โสภณ รมว.คมนาคม ล้มเช่ารถ 4 พันคัน

โสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม หงอย หลังประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพ หรือ ขสมก. คัดค้านไม่เห็นด้วยกับโครงการเช่ารถเมล์ปรับอากาศ 4 พัน คัน แนะใช้วิธีการซื้อหรือเช่าซื้อแทน พร้อมอู่จอดรถ แทนการเช่าเหมือนเช่นปัจจุบัน เพราะคุ้มค่ากว่า

โสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม หงอย หลังประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพ หรือ 0ขสมก. คัดค้านไม่เห็นด้วยกับรถเมล์ปรับอากาศเช่า 4 พัน คัน แนะใช้วิธีการซื้อหรือเช่าซื้อแทน พร้อมอู่จอดรถ แทนการเช่าเหมือนเช่นปัจจุบัน เพราะคุ้มค่ากว่า

.

นายสนาน บุญงอก ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพ (ขสมก.) เปิดเผยภายหลังการยื่นหนังสือเพื่อแก้ไขปัญหาและพิจารณาทบทวนแผนฟื้นฟู ขสมก. ต่อนายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ว่า ได้เสนอให้จัดหารถโดยสารใช้เอ็นจีวีจำนวน 4,000 คัน

.

โดยวิธีการซื้อหรือเช่าซื้อแทน พร้อมอู่จอดรถ แทนการเช่าเหมือนเช่นปัจจุบัน เพราะคุ้มค่ากว่ารวมทั้งให้พิจารณาทบทวนการติดตั้งระบบเก็บค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมและติดตามรถ จีพีเอส จีพีอาร์เอสและซีซีทีวี เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มภาระผูกพันค่าใช้จ่ายให้กับขสมก.

.

นอกจากนั้นยังเสนอให้ขสมก.ต้องมีรถโดยสารให้บริการไม่น้อยกว่า 6,000 คัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.รถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 3,500 คัน ซึ่งรถโดยสารในส่วนนี้ไม่ต้องติดตั้งระบบเครื่องยนต์เอ็นจีวี และไม่ติดตั้งระบบเก็บค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 2.รถโดยสารใหม่ใช้เอ็นจีวี จำนวน 4,000 คัน

.

"การติดตั้งระบบเก็บค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่คุ้มทุนและส่งผลกระทบกับพนักงานเก็บค่าโดยสารจำนวน 7,500 คน ขณะที่รถโดยสารที่ให้บริการจะต้องมีรถธรรมดาให้บริการ เพื่อให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือก"

.

ขณะเดียวกันเห็นว่ารัฐบาลต้องชำระหนี้สะสมกว่า 70,000 ล้านบาท แทนขสมก. เพราะหนี้สินที่มีอยู่เป็นผลจากการดำเนิน นโยบายที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเสนอขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตของพนักงานขสมก. ที่ทำงานหนักแต่สวัสดิการต่ำ โดยให้มีการปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างขั้นสูงสุดเพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้โครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงสุด ยังต่ำกว่าที่ครม.อนุมัติไว้.