เนื้อหาวันที่ : 2008-12-25 15:15:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1392 views

ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการบริษัทน้ำมันของออสเตรเลีย เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจ

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของบริษัท Coogee Resources Limited หรือ CRL ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในประเทศออสเตรเลีย เสริมสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและการเติบโต

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของบริษัท Coogee Resources Limited หรือ CRL ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในประเทศออสเตรเลีย เสริมสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและการเติบโต

.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของบริษัท Coogee Resources Limited หรือ CRL ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในประเทศออสเตรเลีย

.

การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท CRL มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัท CRL มียอดเงินกู้ยืมหลังหักเงินสด (Net Debt) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ประมาณ 243 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าบริษัทต่อปริมาณสำรอง ( Enterprise value per barrel of oil equivalent : EV/BOE) ประมาณ 12.90 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลปิโตรเลียมพิสูจน์แล้ว (Proved reserves หรือ 1P reserves)

.

บริษัท CRL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริเวณนอกชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียหลายแหล่ง ได้แก่ แหล่งจาบิรู (Jabiru) แหล่งชาล์สิส (Challis) ในสัดส่วนร้อยละ 70.94 และแหล่งมอนทารา (Montara) ในสัดส่วนร้อยละ 100

.

โดยทั้ง 3 แหล่งมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วประมาณ 32 ล้านบาร์เรล และปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่คาดว่าจะพบอีก (Probable reserves หรือ 2P reserves) ประมาณ 45 ล้านบาร์เรล (ตามรายงานของบริษัท CRL เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551) นอกจากนี้ บริษัท CRL ยังถือสัดส่วนในแปลงสำรวจปิโตรเลียม AC/L7, AC/RL7, AC/P34, AC/P32, และ AC/P40 ซึ่งมีปริมาณปิโตรเลียมที่พบแล้วและรอการพัฒนา (Contingent resources) อยู่เป็นจำนวนมาก

.

นายอนนต์กล่าวว่า ปตท.สผ.ได้บรรลุข้อตกลงในการประมูลซื้อหุ้นบริษัท CRL ซึ่งการประมูลดังกล่าวได้รับความสนใจจากบริษัทน้ำมันหลายราย โดยสภาวะตลาดในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้ ปตท.สผ. สามารถเข้าซื้อหุ้นบริษัท CRL ได้ในราคาที่น่าพอใจ บริษัท CRL มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่มีคุณภาพดี

.

นอกจากนี้ ยังมีปริมาณสำรองปิโตรเลียม Contingent resources จำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท CRL สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ที่มีแผนจะขยายธุรกิจไปยังประเทศที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียม เพื่อเสริมสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับ ปตท.สผ.

.

ปัจจุบัน ปตท.สผ. เป็นผู้ถือหุ้นในแปลงสำรวจในประเทศออสเตรเลีย 2 แปลง ได้แก่ แปลง AC/P36 และแปลง WA-423-P ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งปิโตรเลียมของบริษัท CRL โดยสามารถผสานประโยชน์ในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำ (FLNG) ในแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้กับประเทศไทยอีกด้วย

.

นายอนนต์ กล่าวว่า ปตท.สผ.ยังคงให้ทีมบริหารและพนักงานเดิมทั้งหมดของบริษัท CRL ประมาณ 140 คนปฏิบัติงานตามเดิม เพราะ ปตท.สผ. ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จและการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งที่ผ่านมาของบริษัท CRL และ ปตท.สผ.เชื่อว่าบุคลากรเหล่านี้จะช่วยกันสนับสนุนการเติบโตของ ปตท.สผ. ในประเทศออสเตรเลียต่อไปในอนาคต

.

ปตท.สผ. คาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นลงภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและได้รับอนุญาตตามกฎของประเทศออสเตรเลีย