เนื้อหาวันที่ : 2008-12-16 11:35:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 28608 views

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Dewpoint ในระบบอัดอากาศ (Compressed Air)

มีการใช้งานอากาศที่ถูกอัดจนมีความดันสูงเป็นแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวางในกระบวนการอุตสาหกรรมทั่วไป เช่นการขับดันเครื่องจักรต่างๆ เช่น ไขควงลมและ Pneumatic Actuator, การควบคุมวาล์วระบบนิวเมติก, ลูกสูบ และตัวควบคุมอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งใช้เป็นตัวกลางสำหรับลำเลียงวัตถุดิบสู่เครื่องจักร หรือแม้แต่การกำจัดก๊าซหรือฝุ่นผงต่างๆ

.

บทความนี้จะให้คำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Dewpoint ในเรื่องเหล่านี้ :

1. Dewpoint คืออะไร ?

2. Dewpoint กับ Pressure Dewpoint ต่างกันอย่างไร ?

3. ความดันมีผลต่อ Dewpoint อย่างไร ?

4. ทำไมจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Dewpoint ในระบบอัดอากาศ?

5. ช่วงอุณหภูมิโดยทั่วไปของ Dewpoint ที่พบได้ในระบบอัดอากาศ มีค่าเท่าใด?

6. คุณภาพอากาศที่ถูกอัด มีมาตรฐานอย่างไร?

7. เราจะวัด Dewpoint ในระบบอัดอากาศให้น่าเชื่อถือได้อย่างไร?

8. อะไรคือสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Dewpoint เซนเซอร์ ชำรุดหรือทำงานผิดพลาด?

9. จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบเทียบตัว Dewpoint เซนเซอร์ บ่อยครั้งแค่ไหน?

.

มีการใช้งานอากาศที่ถูกอัดจนมีความดันสูงเป็นแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวางในกระบวนการอุตสาหกรรมทั่วไป เช่นการขับดันเครื่องจักรต่างๆ เช่น ไขควงลมและ Pneumatic Actuator, การควบคุมวาล์วระบบนิวเมติก, ลูกสูบ และตัวควบคุมอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งใช้เป็นตัวกลางสำหรับลำเลียงวัตถุดิบสู่เครื่องจักร หรือแม้แต่การกำจัดก๊าซหรือฝุ่นผงต่างๆ

.

ความชื้น เป็นผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากอากาศอัดความดันสูง ที่จ่ายไปในระบบและในกระบวนการที่นำไปใช้  ซึ่งอากาศอัดที่แห้งและการตรวจวัดค่า Dewpoint ที่แม่นยำเชื่อถือได้ จะช่วยให้กระบวนการในอุตสาหกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ด้วยความมั่นใจ

.

Vaisala มีเครื่องวัด Dewpoint ในระบบอัดอากาศหลายรุ่น

ทั้งแบบมือถือ และแบบ Transmitter

.

ความชื้นสัมพัทธ์

หน่วยวัดที่นิยมใช้ในการวัดระดับความชื้นในอากาศ ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity - RH) ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนของปริมาณไอน้ำที่มีในอากาศ ณ ขณะนั้นเทียบกับปริมาณไอน้ำที่อากาศจะรองรับได้ หากระดับไอน้ำ ณ ขณะนั้นมากเกินกว่าความสามารถของอากาศจะรองรับได้ (> 100%) ไอน้ำจะควบแน่น (Condensation) และกลายเป็นหยดน้ำในที่สุด

.

โดยปกติ อากาศที่อุณหภูมิสูงกว่าจะสามารถมีแรงดันไอน้ำและความสามารถในการรับปริมาณไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า โดยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะมีผลโดยตรงต่อแรงดันไอน้ำ และเมื่ออุณหภูมิลดลงจนทำให้ไอน้ำเกิดการอิ่มตัว (Saturation) และเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ เรียกว่าจุดน้ำค้าง (Dewpoint)

 

.

Dewpoint

อุณหภูมิ Dewpoint คือหน่วยวัดปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ซึ่งคุณสมบัติของน้ำจะมีอยู่ 3 สถานะ คือ ของเหลว, ของแข็ง และก๊าซ และไอน้ำที่เราเห็นอยู่โดยทั่วไปก็คือน้ำที่มีสถานะเป็นก๊าซ

.

ความดันรวมของก๊าซใด ๆ หาได้จากผลรวมของความดันก๊าซต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ หลาย ๆ ส่วน ที่อธิบายตามกฎของ Dalton ’s จะได้

P (total) = P1 + P2 + P3…Pn

.

จำนวนก๊าซต่างๆ ที่ผสมกันนั้น สามารถแสดงออกได้ในรูปของความดัน ส่วนประกอบที่สำคัญของอากาศ คือ ไนโตรเจน, ออกซิเจน และไอน้ำ ฉะนั้นผลรวมของความดันบรรยากาศ คือ ส่วนประกอบของความดันแต่ละส่วนของก๊าซทั้ง 3 ชนิด ในขณะที่ไนโตรเจนและออกซิเจนจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่และเป็นปริมาณส่วนมาก ส่วนที่เป็นไอน้ำจึงเป็นส่วนเล็กๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง และเราสนใจที่จะวัด

.

ความดันไอน้ำสูงสุดนั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วย ตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิ 60 oF (20 oC) ความดันไอน้ำสูงสุดที่ได้คือ 23.3 มิลลิบาร์ (mb) ค่าของ 23.3mb คือ ค่าความดันไอน้ำอิ่มตัว ที่ 60oF (20oC) ที่ 60oF (20oC) (อุณหภูมิที่จุดอิ่มตัว) หากมีไอน้ำเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ Condensation

.

เราสามารถนำปรากฎการ Condensation นี้มาใช้วัดปริมาณของไอน้ำ โดยการนำก๊าซที่ต้องการทราบค่าปริมาณไอน้ำ มาไหลผ่านพื้นผิวที่ถูกควบคุมอุณหภูมิที่ผิวหน้า พื้นผิวจะถูกเพิ่มความเย็นจนกระทั่งเริ่มเกิดฝ้าของไอน้ำขึ้น อุณหภูมิที่ทำให้เกิดฝ้าไอน้ำขึ้นนี้เราเรียกว่าอุณหภูมิ Dewpoint ดังนั้น เมื่อเราทราบค่าของอุณหภูมิที่เกิดแรงดันไอน้ำอิ่มตัว เราก็สามารถหาค่าของปริมาณไอน้ำได้ เพราะว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างอุณหภูมิก๊าซและความดันไอน้ำอิ่มตัว

.

การวัดอุณหภูมิ Dewpoint ของก๊าซเป็นการวัดความดันส่วนของไอน้ำ โดยวิธีการวัดโดยตรง การจะรู้อุณหภูมิ Dewpoint ซึ่งเหมือนกับความดันไอน้ำที่อิ่มตัวสามารถหาได้จากการคำนวณหรือดูจากตาราง ตารางดังกล่าวจะแสดงค่าของอุณหภูมิและค่าของความดันไอน้ำอิ่มตัว

.

ความแตกต่างระหว่าง อุณหภูมิ Dewpoint และความดัน Dewpoint คืออะไร?

ในกรณีที่ก๊าซที่ต้องการวัดปริมาณไอน้ำมีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ เราจะเปลี่ยนไปวัดค่าความดันที่ทำให้เกิดการกลั่นตัวของน้ำแทน ค่านี้เรียกว่า ความดัน Dewpoint

.

เครื่องวัด Dewpoint ที่มีจอแสดงผลกราฟิก มีประโยชน์อย่างมาก

ในการเฝ้าระวัง Dewpoint แบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

.

ผลกระทบของความดันในสภาวะ Dewpoint คืออะไร ?

เมื่อความดันของก๊าซเพิ่มขึ้น อุณหภูมิ Dewpoint ของก๊าซนั้นจะเพิ่มขึ้นด้วย พิจารณาจากตัวอย่างของอากาศที่ความดันบรรยากาศ คือ 1013.3mb กับอุณหภูมิ Dewpoint ที่ 14oF (-10oC) จากตารางด้านบน ความดันบางส่วนของไอน้ำ (สัญลักษณ์ที่ใช้ “e”) คือ 2.8mb ถ้าอากาศที่ว่านี้คือแรงอัดอากาศ และผลรวมของความดันเป็น 2 เท่า คือ 2026.6mb ดังนั้น จากกฎของ Daltan คือ ความดันบางส่วนของไอน้ำ, e จะเป็น 2 เท่าด้วย นั้นคือ 5.6mb อุณหภูมิ Dewpoint ที่จะทำให้เกิดความดันที่เท่ากับ 5.6mb อยู่ที่ประมาณ 30oF (-1oC)  

.

ดังนั้น เมื่ออากาศเพิ่มความดันขึ้น อุณหภูมิ Dew point ของอากาศก็เพิ่มขึ้นด้วย ในทางกลับกัน, แรงอัดก๊าซจะแผ่ขยายถึงความดันบรรยากาศ ทำให้ความดันบางส่วนลดลง ส่วนประกอบของก๊าซรวมถึงไอน้ำและอุณหภูมิ Dewpoint ของก๊าซที่ลดลง

.

ความสัมพันธ์ของความดันรวม, ความดันของไอน้ำ, e แสดงได้ดังนี้  P1 / P2    =    e1 / e2

.

ในทางกลับกัน อุณหภูมิ Dewpoint จะคล้ายกับความดันไออิ่มตัว, ซึ่งมันง่ายมากในการคำนวณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความดันรวมกับความดันไออิ่มตัว ค่าความดันไออิ่มตัวสามารถคำนวณกลับไปยังอุณหภูมิ Dewpoint ได้เหมือนกัน ในการคำนวณสามารถดูได้จากคู่มือ การใช้ตารางหรือแสดงโดยโปรแกรมการคำนวณต่างๆ

.

Vaisala DSS70A ชุดเก็บตัวอย่าง ที่ช่วยเพิ่มความสามารถของ 

 Dewpoint เซนเซอร์ ในการวัดค่าตามพื้นที่ในกระบวนการอุตสาหกรรม

.

ทำไมถึงต้องศึกษาถึงความสำคัญของ อุณหภูมิ Dewpoint ในระบบอัดอากาศ

ความสำคัญของอุณหภูมิ Dewpoint ในระบบอัดอากาศที่เกิดขึ้นแสดงถึงอากาศที่ใช้สำหรับตัวอย่างที่ไม่วิกฤตินัก (อุปกรณ์นิวเมตริกสำหรับระบบอัดอากาศชนิดมือถือ, ระบบเติมลมยาง) ในบางกรณีอุณหภูมิ Dewpoint คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะท่อนำอากาศด้านนอกอาจเย็นถึงอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็ง เมื่ออุณหภูมิ Dewpoint สูงจะทำให้ภายในท่อมีน้ำแข็งเกาะและเกิดการอุดตันขึ้นภายในท่อ

.

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้นระบบอัดอากาศที่ใช้ในขบวนการผลิตที่หลากหลายของอุปกรณ์, ขบวนการที่มีความไวจากของเหลวบางอย่าง (เช่น การพ่นสีสเปรย์) ระบบอัดอากาศที่ใช้นั้นอาจจะมีคุณสมบัติที่แห้งเป็นพิเศษ. ท้ายสุดในทางการแพทย์และเภสัชกรรม เป็นขบวนการรักษาไอน้ำและก๊าซอื่นๆ ที่อาจจะเกิดการปนเปื้อน, เพื่อให้เกิดการบริสุทธิ์ในระดับสูงสุด

.

ช่วงของอุณหภูมิ Dewpoint ที่พบในระบบอัดอากาศ

ช่วงของอุณหภูมิ Dewpoint ในระบบอัดอากาศจะอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมลงมาถึง -112oF (-80oC) หรือมากว่า ระบบอัดอากาศที่ไม่มีระบบไล่ความชื้น จะเกิดน้ำควบแน่นขึ้นที่อุณหภูมิปกติ

.

ระบบไล่ความชื้นในอากาศอัด ชนิดที่เป็นเครื่องทำความเย็นและเป่าลมผ่านจะลดความชื้นจนทำให้อากาศอัดมีอุณหถูมิ Dewpoint ที่ 5oC หากยังไม่แห้งพอ เราสามารถให้อากาศอัดไหลผ่านสารดูดความชื้น ก็จะช่วยลดความชื้นของอากาศอัดลงไปจนได้อุณหภูมิ Dewpoint ถึง -40 oC

.

มาตรฐานคุณภาพของระบบอัดอากาศคืออะไร ?

มาตรฐาน ISO 8573.1 คือ มาตรฐานสากลว่าด้วยข้อกำหนดของคุณภาพของระบบอัดอากาศ มาตรฐานนี้นิยามคุณภาพของอากาศไว้ 3 หมวด คือ

 • ขนาดของอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดที่ปนเข้ามา 
 • อุณหภูมิ Dewpoint ที่อนุญาตให้มีได้มากที่สุด
 • ค่าของน้ำมันที่ยอมให้ปนเปื้อน

แต่ละหมวดมีการแบ่งคุณภาพตาม Class ระหว่าง 1 และ 6 ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ค่าอ้างอิงนี้แสดงในตารางด้านล่างนี้ ตัวอย่างเช่น อากาศอัดที่ได้มาตรฐาน ISO 8573.1 ใน Class 1.1.1 จะมีค่าอุณหภูมิ Dewpoint ไม่สูงเกินกว่า -94oF (-70oC) อนุภาคทั้งหมดในอากาศจะมีอยู่ 0.01mg/m3 มาตรฐานจากสถาบันอื่น ๆ สำหรับคุณภาพในระบบอัดอากาศ เช่น ANSI / ISA 7.0.01-1996 สำหรับ Instrument Air

.

ตารางที่ 1. รายละเอียดมาตรฐาน ISO8573.1

.

การวัดอุณหภูมิ Dewpoint ในระบบอัดอากาศให้มีความน่าเชื่อถือนั้นวัดอย่างไร?

ทฤษฎีของการวัดอุณหภูมิ Dewpoint สำหรับเครื่องมือวัดทุกๆชนิด โดยที่ไม่คำนึงถึงโรงงานผู้ผลิต
 • เลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับช่วงของการวัด เครื่องมือวัดบางชนิดเหมาะสมกับการวัดอุณหภูมิ Dewpoint สูง ๆ แต่ไม่เหมาะกับการวัดอุณหภูมิ Dewpoint ต่ำๆ ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือวัดที่เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิ Dewpoint ต่ำมาก ๆ ก็ไม่สามารถนำมาวัด Dewpoint สูงๆ ได้
 • เข้าใจถึงคุณลักษณะของความดันของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ Dewpoint เครื่องมือวัดอุณหภูมิ Dewpoint บางรุ่นไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในกระบวนการที่มีความดันสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง การวัดดังกล่าวจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Sampling เพื่อลดอุณหภูมิ/ความดันของก๊าซก่อนวัด วิธีนี้เราสามารถอ่านค่าอุณหภูมิ Dewpoint ได้โดยตรง แต่จำเป็นต้องคำนวณค่าชดเชยหากต้องการอ่านเป็นค่าความดัน Dewpoint
   
 • การติดตั้ง Sensor ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามวิธีการติดตั้งและใช้งานจากโรงงานผู้ผลิต ไม่ติดตั้ง Sensor วัดอุณหภูมิ Dewpoint ที่จุดสุดท้ายของปลายหรือจุดสิ้นสุดอื่น ๆ ของท่อที่ไม่มีการไหลผ่านของอากาศอย่างเพียงพอ 

VAISALA เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ได้มีการคิดค้นประดิษฐ์ Sensor วัดอุณหภูมิ Dewpoint ในระบบอัดอากาศเรียกว่า “DRYCAP” Sensor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิ Dewpoint ที่ให้ค่าอย่างรวดเร็วจากอุณหภูมิปกติรอบ ๆ ลงมาถึง -76oF (-60 oC) ให้ค่าความถูกต้องที่ ± 3.6 oF (± 2 oC) ตลอดทั้งย่านการวัด มีคุณลักษณะทั่วไปที่เหนือกว่า 

.

ข้อควรพิจารณาเลือกและติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิ Dewpoint ของ VAISALA

การติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับ Sensor วัดอุณหภูมิ Dewpoint หัว Sensor จะต้องแยกอิสระจากระบบอัดอากาศ นี่คือคุณลักษณะพิเศษโดยการติดตั้งหัว Sensor ใน Sample Cell และการต่อ Cell ถึง T ในระบบอัดอากาศที่จุดที่สนใจ

.

นอกจากนี้เป็นการรวมผ่าน Sensor Cell ควรจะทำจากสแตนเลส สตีล (SS) ตลอดจนข้อต่อไปจนถึง T กับท่อ (1/4 หรือ 6 มิลลิเมตร) นั่นคือสิ่งที่ใช้ติดตั้งซึ่งแยกกันระหว่างวาล์ว, Cell และแนวท่ออากาศ เป็นวิธีการติดตั้งที่ง่ายและสามารถถอดหัววัด Sensorเคลื่อนย้ายได้สะดวก

.

ตัวอย่างชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง, อุปกรณ์ Sample Cell ที่หลากหลาย,
รวมถึง
Quick disconnect, Cooling Coil และ Molded

ที่จะช่วยให้การติดตั้ง
Dewpoint เซนเซอร์ ทำได้อย่างสะดวก ในทุกสถานที่

.

อุปกรณ์ปรับตั้งอัตราการไหลเป็นสิ่งจำเป็นที่จะควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านตัวหัววัด Sensor อัตราการไหลที่ต้องการคือ 1slpm (2scfh) อุปกรณ์ปรับตั้งอัตราการไหลอาจเป็น Leak Screw หรือวาล์วก็ได้ การวัดความดัน Dewpoint ควรติดตั้งอุปกรณ์ regulating ที่จุด Down Stream ของหัววัด Sensor ฉะนั้นเมื่อเปิดวาล์ว หัววัด Sensor จะอยู่ที่ความดันเท่ากับ Pressure แต่หากต้องการวัดค่าอุณหภูมิ Dewpoint ที่ความดันบรรยากาศ, อุปกรณ์ regulating ควรจะติดที่ UP Stream ของหัววัด

.

อัตราการไหลไม่ควรเกินกว่าที่แนะนำ เมื่อกำลังจะวัดความดัน Dewpoint, อัตราการไหลซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้นั้นจะทำให้เกิด Pressure Drop บริเวณที่อยู่ของหัววัด Sensor เพราะอุณหภูมิ Dewpoint มีความไวต่อความดัน, กรณีนี้จะเกิดความผิดพลาดในการวัด

.

วัสดุของท่อที่ดีคือ สแตนเลสสตีล (SS) ท่อที่ไม่ใช่โลหะหรือเหล็กสามารถดูดซับและคายไอน้ำได้, ทำให้เกิดการกระเพื่อม และผลตอบสนองในการวัดช้า ถ้าใช้ท่อสแตนเลสสตีล (SS) จะไม่ทำให้เกิดปัญหานี้ หากใช้วัสดุ PTFE หรือวัสดุนอกเหนืออื่น ๆ นั้นก็จะไม่เกิดการดูดซับน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ท่อพลาสติกหรือท่อยาง

.

เป็นไปได้ที่จะลดต้นทุนการติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิ Dewpoint โดยการติดตั้งหัววัด Sensor โดยตรงในระบบอัดอากาศ ในกรณีนี้ สิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดจุดติดตั้งหัววัด Sensor ที่มีการไหลของอากาศอย่างเพียงพอ และที่อุณหภูมิของระบบอัดอากาศอยู่ในที่หรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิโดยรอบ

.

อะไรคือตัวชี้บ่งความผิดปกติของหัววัดอุณหภูมิ Dewpoint ?

 • เครื่องมือวัดจะแสดงค่าเดียวตลอดเวลา เสมือนว่าเอาต์พุตหรือจอแสดงผลอยู่ตำแหน่ง Lock
 • เครื่องมือวัดแสดงค่าต่ำสุดตลอดเวลาที่อ่านซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
 • เครื่องมือวัดมีความไม่แน่ไม่นอนในการอ่าน, เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรืออ่านค่ากระจายเป็นวงกว้าง
 • เครื่องมือวัดแสดงค่าที่เกินกว่าความเป็นไปได้ของค่าอุณหภูมิ Dewpoint

ควรตรวจเช็คและ Calibrate Dewpoint Sensor บ่อยแค่ไหน?

ในกรณีนี้ให้ทำตามคำแนะนำจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งทาง “VAISALA” ได้แนะนำให้ Calibrate ภายในทุก 1ปี หรือ 2 ปีครั้ง, ขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดนั้นๆ ในบางครั้งเป็นการตรวจสอบและ Calibrate กับเครื่องมือวัดชนิดพกพาก็เป็นการเพียงพอสำหรับการยืนยันความถูกต้อง

.

การใช้งานของเครื่องมือวัดอื่น ๆ  VAISALA ได้จัดหาข้อมูลรายละเอียดการ Calibrate ซึ่งอยู่ในคู่มือที่มีมาด้วยกับตัวเครื่องมือวัด หากมีความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ Dewpoint ในคู่มือได้อธิบายไว้โดยละเอียดรวมถึงวิธีการตรวจเช็คและการ Calibrate

.

เครื่องวัดรุ่นอื่นๆจาก Vaisala

HMT330 Humidity and Temperature Transmitter

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบ Transmitter

.
.
 • รุ่นใหม่ จอแสดงกราฟได้ในตัว
 • สำหรับวัดต่อเนื่องในอุตสาหกรรม
 • มีรุ่นพิเศษสำหรับความดันสูง
 • มีรุ่นพิเศษสำหรับอุณหภูมิสูง
 • ตัวถังโลหะทั้งทั้งตัว สมบุกสมบัน
 • มาพร้อม NIST Certificate 

HMT360 Humidity and Temperature Transmitter Intrinsically safe

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบ Intrinsically Safe

.
 • ความปลอดภัยสำหรับพื้นที่อันตราย Categery1/Zone0
 • ความแม่นยำสูง
 • วัดได้ทั้งความชื้น % และ dew point temp ของ Natural Gas
 • มีโพรบสำหรับวัดอุณหภูมิสูง
 • มาพร้อม NIST Certificate
 • เหมาะสำหรับวัดความชื้นปะปนในท่อส่งก๊าซ, ถังเก็บต่างๆ
.

PTB330 Digital Barometer

เครื่องวัดความดันบรรยากาศ ระดับโปรเฟสชันนัล

.
.
 • ออกแบบมาสำหรับงานระดับสูง เช่น งานอุตุนิยมวิทยา, งานด้านการบิน, ห้องแล็บ และงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้
 • มีช่วงวัดที่กว้างมาก ความแม่นยำสูง
 • มีความคงทน เสถียรภาพสูงมาก เชื่อถือได้ในระยะยาว
 • เก็บบันทึกค่าได้ยาว 1 ปี แสดงผลกราฟิกแนวโน้ม
 • ปรับความถูกต้องของความดันบรรยากาศ ตามระดับความสูงได้อัตโนมัติ (QFE, QNH)

PTU300 Combined Pressure, Humidity and Temperature Transmitter

เครื่องวัดความดัน ความชื้น และอุณหภูมิแบบ Transmitter

.
.
 • วัดความดัน ความชื้น และอุณหภูมิแบบ ในตัวเดียวกัน
 • มีตัวเซนเซอร์วัดความดัน 2 ตัว เพิ่มความเชื่อถือได้สูง
 • เชื่อมต่อด้วย RS-232C พร้อมโปรโตคอล NMEA สำหรับใช้งานกับ GPS
 • พร้อมใบรับรอง NIST traceable calibration
 • Applications include environmental monitoring in calibration laboratories, GPS meteorology: estimating precipitable water vapor in the atmosphere; weather stations
 • มี data logging เก็บค่าที่วัดได้ยาวนานกว่า 4 ปี
 • เชื่อมต่อสื่อสารด้วย LAN และ WLAN (อุปกรณ์เสริม)

DMT340 Dewpoint and Temperature Transmitter Series

เครื่องวัด Dew Point และอุณหภูมิแบบ Transmitter

.
 • สำหรับวัด Dewpoint ค่าต่ำกว่า 10% (RH)
 • มีโพรบวัด 4 แบบ สำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
 • ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ Vaisala DRYCAP® ที่ให้ค่าแม่นยำ เชื่อถือได้สูง ตอบสนองรวดเร็ว คงทน มีเสถียรภาพในระยะยาว
 • ความสามารถเสริม ต่อรีเลย์เตือนภายนอกได้
 • มี data logging เก็บค่าที่วัดได้ยาวนานกว่า 4 ปี
 • เชื่อมต่อสื่อสารด้วย LAN และ WLAN (อุปกรณ์เสริม)

MMT330 Moisture and Temperature Transmitter for Oil

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบ Transmitter ในน้ำมัน

.
.
 • สามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นของน้ำมันได้หลายชนิด เช่น น้ำมันพืช น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ใช้วัดแบบต่อเนื่อง และใช้เป็นตัวควบคุมได้
 • ความแม่นยำสูง ทนทาน มีเสถียรภาพเชื่อถือได้ระยะยาว
 • มีรุ่นความดันสูง, รุ่นใช้ที่แคบ, และรุ่นติดตั้งที่ท่อส่ง
 • ติดตั้งด้วย ball valve ไม่ต้องชัตดาวน์โปรเซส
 • เชื่อมต่อ LAN และ WLAN ได้ (อุปกรณ์เสริม) 

OMT355 Oxygen Transmitter เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน

.
.
 • สำหรับมอนิเตอร์ก๊าซออกซิเจนในโรงแยกก๊าซ และในกระบวนการผลิตต่างๆ
 • มีทั้งชนิดวัด Online และ Sampling
 • ความแม่นยำสูง ด้วยเทคโนโลยี SPECTRACAP วัดสเปกตรัมของก๊าซด้วยเลเซอร์ ทนทาน บำรุงรักษาง่าย
 • ให้ผลการวัด O2 0-25% และอุณหภูมิก๊าซ

GMT220 Carbon Dioxide Transmitter เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์

.
.

 • สำหรับการตรวจวัดในโรงเรือน
 • สำหรับวัดและควบคุมการระบายอากาศในอาคารสาธารณะต่างๆ
 • โพรบเปลี่ยนสลับได้โดยไม่ต้องสอบเทียบเครื่องวัดใหม่
 • มีรุ่น GM70 แบบมือถือ สำหรับวัดสุ่มตัวอย่างให้เลือก

   

 

WXT520 Weather Transmitter เครื่องวัดสภาพอากาศที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

.
.
 • ใช้หลักการตัวรับ-ส่ง Ultrasonic 3 จุด วางทำมุมกัน 60 องศา วัดความเร็วและทิศทางลม
 • เทคโนโลยี RAINCAP ใช้หลักการ Piezoelectric ให้กำเนิดสัญญาณเมื่อมีฝนมากระทบ
 • วัดปริมาณน้ำฝน, ช่วงเวลาที่ฝนตก, ความแรงของฝน
 • ปริมาณลูกเห็บ, ช่วงเวลาที่ลูกเห็บตก, ความแรงของลูกเห็บ
 • วัดความกดอากาศ, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

2425/2  ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310

โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003

Internet: http://www.measuretronix.com

E-Mail : info@measuretronix.com