เนื้อหาวันที่ : 2008-12-12 13:03:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1128 views

วัดฝีมือนายกคนใหม่ ด่านแรก ส.อ.ท.จี้รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือปัญหาว่างงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมขย่มรัฐบาลใหม่ กับงานหินรออยู่ข้างหน้า แนะเร่งหาทางรับมือกับปัญหา เพราะหากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ชะลอตัวลงร้อยละ 1 จะมีคนตกงานถึง 350,000 คน และหากจีดีพีลดลงร้อยละ 3 จะมีคนตกงานกว่า 1 ล้านคน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมขย่มรัฐบาลใหม่ กับงานหินรออยู่ข้างหน้า แนะเร่งหาทางรับมือกับปัญหา  เพราะหากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ชะลอตัวลงร้อยละ 1  จะมีคนตกงานถึง  350,000 คน  และหากจีดีพีลดลงร้อยละ 3  จะมีคนตกงานกว่า  1  ล้านคน

.

นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ควรจะเป็นผู้ที่สามารถเรียกความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น เพราะจะนำไปสู่การมีเสถียรภาพทางการเมือง

.

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลใหม่จะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาคนตกงาน  เพราะหากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ชะลอตัวลงร้อยละ 1  จะมีคนตกงานถึง  350,000 คน  และหากจีดีพีลดลงร้อยละ 3  จะมีคนตกงานกว่า  1  ล้านคน  รัฐบาลจะต้องหาทางรับมือกับปัญหาดังกล่าว  โดยร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  หากป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ร้อยละ 70-80  ก็ถือเป็นระดับที่น่าพอใจ

.

นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า  ข้อเสนอการตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการให้ประชาชนนำเงินออมที่มีอยู่มาลงทุนในกองทุนดังกล่าวและให้ผู้เชี่ยวชาญนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการที่มีความจำเป็น และจะทำให้โครงการเมกะโปรเจกต์เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ลดปัญหาทางการเมืองที่ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการได้

.

อีกทั้งแบ่งเบาภาระการหาแหล่งทุนที่ต้องใช้เงินสูงนับแสนล้านบาท  เพราะตลาดทุนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการก่อสร้าง โดยมองว่าในระยะ 3-5  ปีข้างหน้าผู้มีเงินออมจะต้องรู้จักบริหารเงินของตัวเองแทนการฝากกับธนาคารพาณิชย์  เพราะจะมีเครื่องมือการออมรูปแบบใหม่

.

สำหรับการลงทุนในกองทุนดังกล่าวจะแบ่งผลตอบแทนให้เป็น 2  ส่วน คือ การให้ผลตอบแทนคงที่  เช่น ร้อยละ 1  ต่อปี  และอีกส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการของโครงการที่เข้าร่วมลงทุน  เช่น  หากมีผู้โดยสารขึ้นรถไฟฟ้าจำนวนมากก็จะมีเงินปันผลให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น  โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยลดภาระการเป็นหนี้สาธารณะของรัฐบาลลดลง  รวมถึงไม่ต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศ.

.

ที่มา : สำนักข่าวไทย