เนื้อหาวันที่ : 2008-12-04 10:40:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1184 views

คมนาคมมั่นใจทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิ พร้อมให้บริการอีกครั้ง

คมนาคม เร่งให้บริการผู้โดยสารที่ตกค้างออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังปลายทางโดยเร็วที่สุด สายการบินขานรับพร้อมให้บริการแล้ว คาดหลังจากการเปิดให้บริการทั้ง 2 สนามบินประมาณ 1-2 สัปดาห์ปริมาณผู้โดยสารจะสามารถกลับมาได้ตามปกติ

.

คมนาคม เร่งให้บริการผู้โดยสารที่ตกค้างออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังปลายทางโดยเร็วที่สุด สายการบินขานรับพร้อมให้บริการแล้ว คาดหลังจากการเปิดให้บริการทั้ง 2 สนามบินประมาณ 1-2 สัปดาห์ปริมาณผู้โดยสารจะสามารถกลับมาได้ตามปกติ

.

นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

.

นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการกระทรวงคมนาคม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า สิ่งแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การให้บริการผู้โดยสารที่ตกค้าง

.

ทั้งนี้ จะต้องมีการเน้นตรวจสอบระบบความปลอดภัยทั้ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองจะเปิดให้บริการสายการบินภายในประเทศได้ตามปกติในเวลา 06.00น.

.

โดยเที่ยวบินแรกคือ TG1020 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี  ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการทดสอบระบบต่างๆ ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ในเวลา 09.30น. ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบไปยังสายการบินต่างๆ ก็พบว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการผู้โดยสาร

.

ซึ่งเครื่องบินของการบินไทย มีประจำอยู่ท่าอากาศยานดอนเมือง 30 ลำ และที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 20 ลำ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ  บริษัทวิทยุการบิน จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะให้บริการ

.

นายชัยศักดิ์  อังค์สุวรรณ รักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) กล่าวว่า ภายหลังการตรวจสอบท่อากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่าไม่มีความเสียหายแต่อย่างใด ยกเว้นบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร ที่เป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีเพียงร่องรอยเล็กน้อย

.

อย่างไรก็ตาม การตรวจระบบดังกล่าวจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาร์ต้า) และ สถาบันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากการเปิดให้บริการทั้ง 2 สนามบินประมาณ 1-2 สัปดาห์ปริมาณผู้โดยสารจะสามารถกลับมาได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการสนามบิน.

.

ที่มา : สำนักข่าวไทย