เนื้อหาวันที่ : 2008-11-28 10:10:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1504 views

เด็กไทย ไอเดียเจ๋ง ผลิตเครื่องครัวช่วยโลกร้อน

เตาสนาม ล็อกเกอร์ แอลกอฮอล์ สโตร์ เตาสนามที่ใช้แอลกอฮอลล์เจลพลังงานทางเลือกใหม่เป็นเชื้อเพลิงในการหุ้นต้มอาหารแทนก๊าซ ฝีมือนักศึกษาสถาบันฯพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชนะใจกรรมการจนคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวช่วยลดโลกร้อน "ซีกัล ดีไซน์ คอนเทสต์ 2008 : โกลบอล ไครซิส"

.

"เตาสนาม  ล็อกเกอร์  แอลกอฮอล์  สโตร์"  เตาสนามที่ใช้แอลกอฮอลล์เจลพลังงานทางเลือกใหม่เป็นเชื้อเพลิงในการหุ้นต้มอาหารแทนก๊าซ ฝีมือนักศึกษาสถาบันฯพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ชนะใจกรรมการจนคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวช่วยลดโลกร้อน  "ซีกัล  ดีไซน์  คอนเทสต์ 2008 : โกลบอล ไครซิส"

.

ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกำลังช่วยกันหาทางแก้ไขและป้องกัน  เช่นเดียวกับเด็กๆ นิสิตนักศึกษากลุ่มนักออกแบบอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่พร้อมใจกันมาร่วมโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวช่วยลดโลกร้อน  ซีกัล  ดีไซน์  คอนเทสต์ 2008 : โกลบอล ไครซิส ( Seagull Design Contest 2008 2nd: Global Crisis )  ที่จัดโดย  บริษัท  ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตเครื่องครัวตรา ซีกัลเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวช่วยโลกร้อน

.

โดยงานนี้มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ  สนใจส่งผลงานไอเดียเจ๋งๆ กว่า  200 คน  แต่ที่ชนะใจกรรมการจนคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  มาได้  คือ  น้องอมรเทพ ตรีคุณา  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  อายุ  21  ปี  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กับผลงาน  "เตาสนาม  ล็อกเกอร์  แอลกอฮอล์  สโตร์"  เตาสนามที่ใช้แอลกอฮอลล์เจลพลังงานทางเลือกใหม่เป็นเชื้อเพลิงในการหุ้นต้มอาหารแทนก๊าซ  เล่าว่า    เตาสนาม  ล็อกเกอร์  แอลกอฮอล์  สโตร์  มีคุณสมบัติพิเศษไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวการสำคัญที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศ  ทำให้โลกมีอุณภูมิสูงขึ้น  ขณะที่ตัวกระป๋องบรรจุเชื้อเพลิงยังเป็นการนำกระป๋องที่ใช้บรรจุปลากระป๋องมารีไซเคิลช่วยแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย"

.

ด้านเยาวชนคนเก่งอีกคนที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น้องพณิตา ซื่อสุวรรณ  นักศึกษาชั้นปีที่ 5  อายุ 22 ปี  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม  กับผลงาน  หม้อสารพัดประโยชน์ชื่อ  แม่ และ เด็ก” (Mom & Child)  ที่สามารถทำอาหารได้แบบประหยัดพลังงาน  ได้แนวคิดมาจากกิจวัตรในการดูแลลูกของคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอ่อน  จะมีเวลาในการทำอาหารจำกัด  จึงต้องหาเครื่องครัวที่สามารถทำอาหารได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน

.
แถมยังประหยัดพลังงานช่วยโลกร้อนได้ด้วย  เล่าว่า   "หม้อสารพัดประโยชน์  แม่  และ  เด็ก  เกิดมาจากความคิดที่ว่า  การเปิดแก๊สครั้งหนึ่งน่าจะประกอบอาหารได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและพลังงานเลยคิดถึงแม่ที่มีลูกอ่อนที่ต้องใช้เวลาในการประกอบอาหาไม่นานเพื่อที่จะได้มีเวลาดูแลลูก จึงได้ออกแบบหม้อที่สามารถใช้ต้ม นึ่ง และอบได้ในเวลาเดียวกัน โดยการต้มสำหรับทำอาหารคุณแม่ ขณะเดียวกันคุณแม่ยังสามารถใช้การนึ่งเพื่อทำไข่ตุ๋นให้ลูกน้อย หรืออาจใช้ถาดวางเพื่อทำขนมจีบ และซาลาเปา  ซึ่งขนาดของภาชนะที่บรรจุยังออกแบบพิเศษโดยคำนึงถึงคุณค่าของสารอาหารที่เด็กควรได้รับในแต่ละวันด้วย"
.

ขณะที่  น้องธัญญา อดิเรกกิตติกุล  อายุ  21  ปี  นิสิตปี 3  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากผลงานหม้อทอดมหัศจรรย์  ควีก ควีก  ดีบ  ไฟ  (Quick Quick Deep Fry)  ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำอาหาร  เล่าว่า แนวคิดในการออกแบบหม้อทอด  ควีก ควีก  ดีบ  ไฟ

.
เกิดจากการมองเห็นปัญหาของการทำอาหารที่ต้องใช้เวลานานซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน  จึงได้ออกแบบหม้อที่ช่วยให้ใช้เวลาในการประกอบอาหารได้เร็วขึ้น  โดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การถ่ายเทความร้อนมาใช้โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของภาชนะที่ช่วยให้ถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยผสานกับหลักการของการโอบอุ้มเปลวไฟให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อเกิดการใช้ความร้อนได้ดี ส่งผลให้ใช้เวลาในการประกอบอาหารได้น้อยกว่าการใช้เครื่องครัวทั่วไป
.

น้องๆ ทั้ง 3 คนยังทิ้งท้ายตรงกันว่า  รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกไอเดียช่วยแก้ปัญหาสังคม  แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่ถ้าทุกคนตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังก็จะสามารถแก้ปัญหาเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราได้โดยไม่ยาก