เนื้อหาวันที่ : 2008-11-24 17:21:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2775 views

วิกฤติโลก ลามถึงกระจกไทย อาซาฮี-จีเอ็ม-นิคอน บีบพนักงานลาออก-ลดการผลิตบางส่วน

กระจกไทยอาซาฮี-จีเอ็ม-นิคอน ผู้ผลิตรายใหญ่ของไทย เปิดโครงการให้พนักงานลาออกอย่างสมัครใจ พร้อมปรับกระบวนการผลิตลดสินค้ากำไรต่ำ เพิ่มผลิตสินค้าที่ทำกำไรดี-ได้รับความนิยมสูง และเตรียมเพิ่มมาตรการหรือวิธีการลดต้นทุนเพิ่ม โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพนักงาน

กระจกไทยอาซาฮี-จีเอ็ม-นิคอน  ผู้ผลิตกระจกรายใหญ่ของไทย เปิดโครงการให้พนักงานลาออกอย่างสมัครใจ พร้อมปรับกระบวนการผลิตลดสินค้ากำไรต่ำ เพิ่มผลิตสินค้าที่ทำกำไรดี-ได้รับความนิยมสูง และเตรียมเพิ่มมาตรการหรือวิธีการลดต้นทุนเพิ่ม โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพนักงาน

.

บริษัทได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย.ระบุว่าบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ทำให้กำลังซื้อหดตัว แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทจะได้มีการปรับวิธีการบริหาร การลดต้นทุน การหาตลาดใหม่แล้ว หลังจากมีปัญหาภาวะการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ การปรับตัวของราคาวัตถุดิบ และเศรษฐกิจถดถอย จึงจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนการผลิต และลดขนาดองค์กร

.

บริษัทจึงเปิดโครงการ"สมัครใจลาออกเพื่อรับเงินช่วยเหลือพิเศษ"ทั้งพนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และ พนักงานระดับวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงมา โดยให้สิทธิรับเงินช่วยเหลือสูงสุดถึง 23 เดือน

.

บริษัทระบุว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต ส่งผลให้บริษัทต้องจัดกำลังคนใหม่ โดยบริษัทจะโยกย้ายพนักงานจากโรงงานสมุทรปราการ ศูนย์ธุรกิจกระจกแปรรูป และสำนักงานใหญ่ ประมาณ 60 คนไปปฏิบัติงานที่โรงงานระยอง เนื่องจากบริษัทจะต้องลดปริมาณการผลิตลงตามสภาวะตลาด โดยในโรงงานสมุทรปราการที่ผลิตกระจกคุณภาพทั่วไป, โรงงานชลบุรี จะปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิตตามภาวะตลาดรถยนต์และกระสีเขียวตัดแสงในประเทศ

.

ขณะที่ โรงงานระยองจะเพิ่มกำลังผลิตกระจกพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์ ซึ่งมีแนวโน้มการตลาดที่ดี นอกจากนี้ ศูนย์ธุรกิจกระจกแปรรูป จะผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไร หรือช่วยให้ต้นทุนรวมของบริษัทลดลง  

.

จีเอ็มในไทยให้สมัครใจลาออก

บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือจีเอ็ม ได้ออกประกาศภายในบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อแจ้งกับพนักงานว่า บริษัทได้เปิดโครงการรับสมัครการสมัครใจลาออก เนื่องจากยอดการผลิตลดลงอย่างมากทั้งสายการผลิตรถเก๋งและรถกระบะ จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริษัทจึงต้องลดกำลังการผลิต มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป

.

ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง ในระดับ Team Member จำนวน 156 คน และหัวหน้างานระดับ Team Leader จำนวน 102 คน รวม 258 คน เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน โดย พนักงานที่สมัครใจลาออกนอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมายแรงงานแล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 2 เดือน แต่หากพ้นกำหนดมีพนักงานสมัครใจลาออกต่ำกว่าที่ต้องการ บริษัทจะปรับลดพนักงานตามความเหมาะสมต่อไป

.

"นิคอน" ผู้ผลิตกล้องรายใหญ่ในเมืองกรุงเก่า เตรียมปลดออกอีก 5 พันคน

โรงงานการผลิตกล้องถ่ายรูปรายใหญ่ บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนคร ศรีอยุธยา มีการปลดพนักงานออกจำนวนมาก จึงเดินทางไปตรวจสอบพบคนงานชายและหญิงกว่า 700 คน เดินออกจากโรงงานด้วยใบหน้าเศร้าสร้อย คนงานผู้หญิงบางคนถึงกับร่ำไห้ที่ต้องตกงานกะทันหัน เพราะเป็นการปลดออกจากงานโดยไม่มีการแจ้งให้คนงานทราบล่วงหน้า โดยมีรายงานว่าจะมีการปลดพนักงานอีกในสัปดาห์หน้ารวม 5,000 คน พนักงานทั้งหมดที่จะถูกปลดเป็นพนักงานแบบจ้างช่วงรายวัน

 

.

พนักงานคนหนึ่งซึ่งโดนปลดสดๆ ร้อนๆ กล่าวว่าพวกตนเป็นพนักงานแบบจ้างช่วงรายวันรวมจำนวน 10 บริษัท ส่งพนักงานทั้งหมดเข้าทำงานในบริษัท นิคอน ประเทศไทย จำกัด ส่วนใหญ่ทำงานในบริษัทนิคอนไม่ถึง 1 ปี โดยทั้งหมดถูกบอกเลิกจ้างในวันนี้แบบกะทันหัน และไม่ได้แจ้งให้ทราบหรือมีเหตุบ่งชี้ใดๆ ล่วงหน้ามาก่อน โดยทางบริษัทแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ จำเป็นต้องปลดพนักงานจ้างช่วงรายวันที่ทำงานไม่ถึง 1 ปีเป็นชุดแรก และต่อไปจะปลดเพิ่มอีกเป็นพวกพนักงานแบบเดียวกันที่ทำงานมาหลายปี