เนื้อหาวันที่ : 2008-11-24 08:27:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1204 views

แรงงาน ของบ 1,536 ล้านบาท แก้ปัญหาคนตกงาน-ตั้งกองทุนช่วยเหลือ

อุไรวรรณ รมว.แรงงาน หารือกับโอฬาร รองนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอของบประมาณจำนวน 1,536 ล้านบาท จากเงินงบกลางปี 1 แสนล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการเลิกจ้างงาน โดยคาดว่าจะช่วยเหลือและแก้ปัญหาคนว่างงานได้ไม่น้อยกว่า 60,000 คน ส่วนหนึ่งจะทำให้มีการจ้างงานตามโครงการบัณฑิตอาสา 7,000 คน

นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จะหารือกับนายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเสนอของบประมาณจำนวน 1,536 ล้านบาท จากเงินงบกลางปี 1 แสนล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการเลิกจ้างงาน โดยคาดว่าจะช่วยเหลือและแก้ปัญหาคนว่างงานได้ไม่น้อยกว่า 60,000 คน  ส่วนหนึ่งจะทำให้มีการจ้างงานตามโครงการบัณฑิตอาสา 7,000 คน

.

นอกจากนี้ จะเสนอรองนายกรัฐมนตรีจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ตกงาน ตามข้อเสนอขององค์กรแรงงานแห่งประเทศไทย จัดงบอุดหนุนคนว่างงาน คนละ 1,000 บาท

.

"งบประมาณที่ขอไป 1,536 ล้าน เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานโดยตรง คิดเป็น 1.5% ของงบแสนล้านบาทเท่านั้น  นอกจากนี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร รวมถึงขยายเงินชดเชยกรณีว่างงาน จาก 6 เดือนเป็น 8 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้แรงงาน" นางอุไรวรรณ

.

สำหรับข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.)  เดือน ม.ค.-ส.ค.51 พบว่ามีลูกจ้างทั่วประเทศถูกเลิกจ้างงาน 127,238 คน จากสถานประกอบการ 11,598 แห่ง คิดเป็นเฉลี่ยคนถูกเลิกจ้าง 15,905 คน/เดือน 

.

ส่วนข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ม.ค.-10 พ.ย.51 มีสถานประกอบการเลิกจ้างแล้ว 137 แห่ง ลูกจ้างตกงาน 15,152 คน และสถานประกอบการที่มีแนวโน้มเลิกจ้างเพิ่มขึ้นอีก 15 แห่ง ลูกจ้างตกงาน 5,338 คน