เนื้อหาวันที่ : 2008-11-18 09:04:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1861 views

8 เดือน เลิกจ้างแรงงาน 1.3 แสนราย คนรอตกงานปีหน้านับล้าน

อุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน เผยผลพวงมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.2551 พบว่ามีลูกจ้างทั่วประเทศถูกเลิกจ้างงานหมด 127,238 คน จากสถานประกอบการ 11,598 แห่ง หรือเฉลี่ยเดือนละ 15,905 คน เตรียมตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ตกงาน

.

รมว.แรงงาน เผยผลพวงมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.2551 พบว่ามีลูกจ้างทั่วประเทศถูกเลิกจ้างงานหมด 127,238 คน จากสถานประกอบการ 11,598 แห่ง หรือเฉลี่ยเดือนละ 15,905 คน เตรียมตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ตกงาน

.

นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน กล่าวถึงสถานการณ์การเลิกจ้างภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานวานนี้ (17 พ.ย.) ว่าจากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.2551 พบว่ามีลูกจ้างทั่วประเทศถูกเลิกจ้างงานหมด 127,238 คน จากสถานประกอบการ 11,598 แห่ง หรือเฉลี่ยเดือนละ 15,905 คน ขณะที่ข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีแนวโน้มเลิกจ้างเพิ่มขึ้นอีก 15 แห่งจำนวนลูกจ้าง 5,338 คน

.

กระทรวงแรงงานมีแผนรับมือสถานการณ์เลิกจ้าง โดยการประชุมร่วมกับนาย โอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี เสนอของบประมาณ 1,536 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการเลิกจ้างทั้งระบบ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้ตกงานได้อย่างน้อย 60,000 กว่าคน ในจำนวนนี้เป็นการจ้างงานตามโครงการบัณฑิตอาสาจำนวน 7,000 คน นอกจากนี้ยังมีการนำข้อเสนอขององค์กรแรงงานแห่งประเทศไทย ที่ขอตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ตกงานจำนวน 1,000 บาทเข้าที่ประชุมพิจารณาด้วย

.

"ขอให้ผู้ใช้แรงงานเบาใจได้ ได้มีการสั่งการให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งงบประมาณที่ขอไปจำนวน 1,536 ล้านบาทนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานโดยตรง ซึ่งก็เป็นเงินไม่มากแค่เพียง 1.5% ของงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้แรงงานด้วย" นางอุไรวรรณ กล่าว

.

นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน

.
เปิด 10 โครงการรับมือตกงาน

ส่วนรายละเอียด 10 โครงการรับมือวิกฤติตกงาน ภายใต้กองทุนรับมือเลิกจ้าง งบประมาณ 1,536,042,800 บาทนั้น ประกอบด้วย 1.โครงการจ้างงานบัณฑิตอาสาสมัครในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา งบประมาณ 765,591,800 บาท 2.โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ถูกเลิกจ้างอันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 67,500,000 บาท 3.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาปัญหาก่อนการเลิกจ้าง ใช้งบประมาณ 126,000,000 บาท

.

4.โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านภาษาเพื่อการทำงานต่างประเทศรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง 45,000,000 บาท 5.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการต้านภัยเศรษฐกิจ 61,000,000 บาท 6.โครงการฝึกอาชีพแรงงานเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 148,000,000 บาท 7.โครงการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก 270,000,000 บาท

.

 8.โครงการพัฒนานักบริหารงานบุคคลเพื่อรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ 19,600,000 บาท 9.โครงการพัฒนานักสหภาพแรงงานรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ 5,400,000 บาท และ 10.โครงการความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตรเพื่อรองรับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ใช้งบประมาณ 27,951,000 บาท

.
โรงงานจิวเวลรี่ จ.ลำพูนปิดกิจการเลิกจ้างร่วมพัน โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ปิดไลน์-ตัดโอที

นายมนัส เกียรติเจริญวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ลำพูน เปิดเผยว่า สถานการณ์การเลิกจ้างของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน เพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีโรงงานจิวเวลรี่ปิดตัวไปแล้ว 2 แห่ง มีแรงงานถูกเลิกจ้างประมาณ 1,000 คน แต่โชคดีไม่มีปัญหา แรงงานส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันโรงงานได้จ่ายเงินชดเชยให้ตามกฎหมาย สาเหตุที่ปิดกิจการเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ออเดอร์ลดลง

.

ส่วนโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน พรินเตอร์ มีประมาณ 1-2 แห่ง เริ่มปิดไลน์ผลิตเพราะออเดอร์ที่ลดลง มีแรงงานราว 1,000 คน ได้รับผลกระทบถูกลดเวลาทำงานและโอที และมีแนวโน้มว่าจะมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อีกหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบ แต่จะเห็นผลชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

.

นายนาคร มุกุระ แรงงาน จ.ลำพูน กล่าวว่า มีโรงงานอัญมณี จิวเวลรี่ และเจียระไนเพชรพลอย ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน ราว 5 แห่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เลิกจ้างแรงงานไปประมาณ 100 ราย ถือว่ายังมีจำนวนไม่มากนัก และไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะโรงงานจ่ายเงินชดเชยให้ตามกฎหมาย แรงงานทั้งหมดได้หมุนเวียนไปสมัครงานที่โรงงานอื่นแทนแล้ว แต่สำนักงานแรงงานฯไม่ได้นิ่งนอนใจ จ.ลำพูนได้ตั้งคณะอนุกรรมการติดตามปัญหาและเฝ้าระวังการเลิกจ้างแรงงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้ว

.
โรงงานผลิตตุ๊กตา จ.ขอนแก่น เลิกจ้าง

นายบรรจบ อุนารัตน์ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานการณ์การจ้างแรงงานใน จ.ขอนแก่น จากการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมนั้นพบว่า มีเพียง บริษัท อมรชัย ซิปแพ็ค จำกัด ที่แจ้งปิดกิจการเมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมาและเลิกจ้างคนงานทั้งสิ้น 110 คน และล่าสุด บริษัท คาเดย์ จำกัด ซึ่งผลิตตุ๊กตาเซรามิคส่งออกไปลดพนักงานลง โดยเลิกจ้างแรงงาน 95 คน ซึ่งมีผลมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันโรงงานดังกล่าวมีแรงงานเหลือเพียง 825 คน จากเดิมที่มีอยู่ 900 กว่าคน

.

"สาเหตุที่บริษัท คาเดย์ ต้องปรับลดพนักงาน เนื่องจากตัวแทนที่สั่งซื้อจากประเทศเยอรมนีปรับลดออเดอร์ลง ซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามกรรมการผู้จัดการต่างยืนยันว่าจะไม่ปิดกิจการและไม่มีนโยบายที่จะลดคนงานลงอีก โดยขณะนี้กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยู่"

.
ปากน้ำอ่วมวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐพ่นพิษ

นายประเทือง แสงสังข์ ประธานสภาองค์กรลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย เปิดเผย "กรุงเทพธุรกิจ" ว่าวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นและปัจจัยขัดแย้งทางการเมือง ทำให้ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการปิดกิจการแล้วมากกว่า 10 แห่ง อีกทั้งมีแนวโน้มว่า จะมีอีกจำนวนหนึ่งจะประสบปัญหาแบบเดียวกัน และถึงขั้นปิดกิจการและเลิกจ้างแรงงาน

.

ทั้งนี้วิกฤติเศรษฐกิจในปีนี้ จะหนักกว่าที่เคยเกิดขึ้นในปี 2540 เพราะครั้งนั้น มีโรงงานบางประเภทเท่านั้นที่ปิดกิจการ แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้พบว่าครอบคลุมทุกสาขาการลงทุน "อุตสาหกรรมสิ่งทอ แค่รอบ 2 เดือนนี้ ปิดกิจการไปแล้ว 2 แห่ง คือบริษัท เพาเวอร์รัน และแฟรงค์ บราเธอร์ ทั้ง 2 แห่งมีลูกจ้างแห่งละประมาณ 800 คน ทั้งหมดได้รับการชดเชยขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีกิจการที่ต้องเลิกจ้างคนงานอีก 400 คน "

.

เขากล่าวว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดในสหรัฐอเมริกา คงไม่สามารถจะหยุดยั้งผลกระทบที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ของไทยได้ รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน จะหามาตรการบรรเทาเยียวยาได้มากแค่ไหน และทันสถานการณ์หรือไม่" นายประเทืองกล่าว

.

นายหิน นววงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผย "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า จะมีการประชุมหารือกับกรรมการสภาฯ เพื่อตรวจสอบว่า สถานการณ์ในขณะนี้สมาชิกได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนอย่างไร "ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากจากวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐ คือการส่งออก โดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยรับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่า นอกจากจะไม่มีออเดอร์เพิ่มเติมแล้ว ยังให้ลดการผลิตลงอีกด้วย" นายหิน กล่าว

.
โคราชว่างงาน 20,000 ราย โรงงานปิด 1 แห่ง

นายแสงเงิน ขาวลิขิต จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์การว่างงานในจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีแรงงานที่ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานจำนวนกว่า 20,000 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ส่วนผู้ว่างงานที่เคยลงทะเบียนไว้เป็นผู้ว่างงานตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา และยังไม่มีงานทำ มีเพียง 400-500 คนเท่านั้น ซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาสูง คือระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ต้องการงานที่ได้รับผลตอบแทนสูง แต่ไม่ค่อยมีตำแหน่งงานว่าง

.

ส่วนตำแหน่งงานว่างในระดับล่าง โดยเฉพาะงานฝ่ายผลิตตามโรงงานต่างๆ ยังคงมีตำแหน่งงานว่างอีกเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ตำแหน่งงานเหล่านี้ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร เพราะแรงงานในจังหวัดจบการศึกษาค่อนข้างสูง ต้องการงานตามสาขาที่ตนเองถนัด "ขณะนี้ได้รับรายงานการปิดตัวของสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดแล้วจำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท ไทยไดม่อน จำกัด ซึ่งผลิตเครื่องประดับ ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีคนงานที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 124 คน "

.

เขากล่าวว่า ได้รับรายงานว่าจะมีการปิดตัวของ บริษัท ทานิทารุ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระสอบ และผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุสิ่งของส่งออก มีพนักงานจำนวน 145 คน ซึ่งเป็นบริษัทของนายทุนชาวญี่ปุ่น ตั้งอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ แต่ขณะนี้ทางเจ้าของบริษัทฯ กำลังดำเนินการหาผู้ที่จะเข้ามาซื้อกิจการต่อ และจ้างพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ภายในบริษัทแห่งนี้ต่อไป แต่หากไม่มีใครสนใจก็คงจะต้องปิดกิจการอย่างเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากต้องประสบกับปัญหาทางการเงิน

.
บริษัทเคมีญี่ปุ่นบุกไทย เล็งจ้างงานพันตำแหน่ง

ด้านนางอรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้พิจารณาส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด เงินลงทุนทั้งสิ้น 362 ล้านบาท ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ กำลังผลิตปีละประมาณ 30.2ล้านชิ้น ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

.

ทั้งนี้เครือ ซีบีซี ที่ประเทศญี่ปุ่น มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร พลาสติก และเลนส์สำหรับกล้องวงจรปิด โดยโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอครั้งนี้ นับเป็นการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานสูงถึง 1,000 คน และแรงงานส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจสอบชิ้นงาน

.

"โครงการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนต่างประเทศที่โอซาก้า ได้ใช้นโยบายเชิงรุกในการชักจูงให้บริษัทดังกล่าว ให้เข้ามาลงทุนดำเนินกิจการในประเทศไทย จนเป็นผลสำเร็จ ซึ่ง คาดว่าหลังจากนี้ จะมีโครงการลงทุนจากกลุ่มบริษัทใหญ่ ๆ เข้ามาได้อีกมาก" เลขาบีโอไอ กล่าว