เนื้อหาวันที่ : 2008-11-17 09:52:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1588 views

สัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกับทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2552

ม.รังสิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จัดสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปกับทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2552"

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง การปฏิรูปกับทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2552

โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ร่วมกับ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

สถานีวิทยุ เอฟ เอ็ม 96.5  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และสถานีข่าว TNN24

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.0016.30 น.
ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี
.
13.0013.30 น.   ลงทะเบียน
13.3014.30 น.   กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
14.3016.30 น.   การปฏิรูปกับทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2552

โดย  ดร.อัจนา ไวความดี

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณมังกร ธนสารศิลป์          

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ    นราวุฒิชัย

เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ      

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

.
16.3017.00 น.    สรุป  และปิดการสัมมนา
.
ดำเนินรายการโดย     คุณจิระ ห้องสำเริง        กรรมการผู้จัดการบริษัท อี แมสคอม จำกัด
.

แจ้งสำรองที่นั่งได้ที่คุณนุชนารถ อำนาจบุดดี หรือ คุณอุไร เครือตา ได้ที่ โทร. 02-997-2222 ต่อ 1238, 1239

โทรสาร 02-533-9695 หรือ E-Mail: nidecon@hotmail.com; urai39@hotmail.com

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551