เนื้อหาวันที่ : 2008-11-10 16:48:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1680 views

ขอเชิญสัมมนา การแก้ไขข้อขัดแย้งทางอารมณ์อย่างสร้างสรรค์เชิงจิตวิทยา

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน เวลา 10.30 - 15.30 น. สถานที่ : SE-ED Learning Center ชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี

ขอเชิญสัมมนา การแก้ไขข้อขัดแย้งทางอารมณ์อย่างสร้างสรรค์เชิงจิตวิทยา โดยอ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน  เวลา 10.30 - 15.30 น. สถานที่ : SE-ED Learning Center ชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี

.

เราคงไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังเช่นที่เกิดกับสายการบิน หรือ โรงพยาบาลบางแห่ง ที่ปฏิเสธหรือปฏิบัติไม่ดีต่อลูกค้าที่มีความแตกต่างในความคิดทางสังคม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พนักงานของเราอาจมีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เรามีวิธีที่จะปรับความคิดและความรู้สึกของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เพราะเราไม่รอให้เกิดการ วัวหายล้อมคอก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานด้านการบริการลูกค้า ด้านประชาสัมพันธ์ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างคงเส้นคงวา

.

หัวข้อฝึกอบรม แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎี /การปรับความคิดและความรู้สึกทางจิตวิทยา/ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ตามหลักทฤษฎี CBT (Cognitive Behavior Theory)/ระบุความคิดจริงที่มีอยู่ อันอาจนำไปสู่การปฏิบัติไม่ดีต่อลูกค้าที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน/

.

ค้นพบการปรับความคิดและมุมมอง เพื่อสร้างความรู้สึกที่ไม่ขัดแย้ง/คิดสร้างสรรค์เพื่อค้นพบแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม/ค้นพบไอเดียใหม่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง/ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ขั้นตอน ช่วงบ่ายเป็น ภาคปฏิบัติ /กิจกรรม Neuro-Linguistic Programming (NLP) ปรับความรู้สึกและทัศนคติผ่านกิจกรรมเพื่อให้เกิดสภาพ "ความคิดก็ไป...และใจก็มา"

.

ประโยชน์ที่ได้รับหลังฝึกอบรม /สามารถให้บริการจากใจได้ตามมาตรฐาน แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางความคิด ค่าอบรมเพียงท่านละ 1800 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สนใจติดต่อสอบถามที่ คุณชยุต จึงภักดี 089-691-8438 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://seminar.se-ed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=115