เนื้อหาวันที่ : 2006-09-12 13:36:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3349 views

ABB อีกหนึ่งความสำเร็จของตลาดสินค้าทางด้าน Instrumentation

อุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการ

                            

                               

 

 

คุณสมพงษ์ ยศยังเยาว์ 

Sales Manager-Instrument Products,

Automation Products Division

ABB LIMITED.

.

ณ ปัจจุบัน การขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลเนื่องมาจากความเจริญรุดหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยมากขึ้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นในอนาคต รวมถึงการแข่งขันทางการค้าที่ค่อนข้างรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลกลุ่มอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อก้าวทันปัจจัยเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นที่แน่นอนว่า เมื่อกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้น ย่อมทำให้ตลาดสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมเจริญเติบโตตามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

.

คอลัมน์ Interview ฉบับนี้วารสารของเราได้รับเกียรติจาก คุณสมพงษ์ ยศยังเยาว์ (Sales Manager - ABB LIMITED) ผู้จำหน่ายสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดของประเทศไทย ได้มาพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ทางด้านการเติบโต การดำเนินงาน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้าน Instrumentation ภายใต้แบรนด์ชั้นนำอย่าง ABB

.
ITR: ในตลาดโลกและตลาดประเทศไทยตอนนี้ คิดว่า ABB อยู่ตรงจุดไหน ?

คุณสมพงษ์: คือมองในภาพรวมของ ABB ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา เราได้มีการวัดองค์กรจากทั่วโลก ABB เราเป็นผู้นำทางด้าน Power Technology และ Automation Technology เพราะฉะนั้น Core Technology ของเราจะอยู่ใน 2 ธุรกิจนี้เป็นหลัก ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีนี้เอง เราสามารถแตกสาขาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีก โดยในส่วนของ Power Technology ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท High Voltage, Medium Voltage ทั้งในส่วนของ Sub Station หรือแม้แต่หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง หรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านโรงไฟฟ้า และในส่วนของ Automation Technology ก็จะครอบคลุมในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ มอตอร์ และไดรฟ์ รวมถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็น Instrumentation Products เช่นกัน

.

.
ITR: ทิศทางธุรกิจของ ABB Instrument ในประเทศไทย เป็นไปในทิศทางใด ?

คุณสมพงษ์ : เนื่องจากสินค้าของ ABB Instrument ซึ่งมีฐานการผลิตใหญ่ในยุโรป เช่น เยอรมัน อังกฤษ และอิตาลี เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก สำหรับตลาดของ ABB Instrument Products ในประเทศไทยนั้น ก็ได้รับการยอมรับที่ดีจากลูกค้าทั่วไป โดยทางบริษัท เอบีบี มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ทั้งจากทางเอบีบี และตัวแทนจำหน่าย ในขณะเดียวกัน หลาย ๆ อุตสาหกรรมในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทางเอบีบีได้ให้ความสำคัญในการแนะนำเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยในการพัฒนาและควบคุมขบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าของเอบีบี และทางเอบีบีก็ได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

.
ITR: สินค้าตัวไหนของ ABB Instrument ที่มีชื่อเสียงและทำตลาดอยู่ในตอนนี้ ?

คุณสมพงษ์ : ส่วนของ Instrument นั้นผลิตภัณฑ์จะมีค่อนข้างหลากหลายครับ เพราะในแต่ละอุตสาหกรรมจะไม่ได้เจาะจงใช้เครื่องมือวัดเพียงแค่ประเภทเดียว ยกตัวอย่างใน หนึ่ง อุตสาหกรรมหรือ หนึ่ง โรงงานจะใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 20 ประเภท เพราะฉะนั้นจึงมีความหลากหลายมาก เราจึงเลือกโฟกัสเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า ซึ่ง ณ ตอนนี้ในส่วนของ Instrumentation ของ ABB เราโฟกัสตรงส่วนของ Utility Business ทั้งในเรื่องของไฟฟ้า ประปา แต่ในขณะเดียวกันเองนั่นเอง เนื่องจากอุตสาหกรรมทางด้านอื่นเราเองเรามีโซลูชั่น และก็มีแอพพลิเคชั่นในแต่ละอุตสาหกรรม เพราะว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตมา จะมีความเป็น Common แต่ว่าลักษณะการใช้งานจะต่างกัน เช่น ยกตัวอย่างเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ เอบีบีมีการออกแบบอุปกรณ์เซนเซอร์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ นับตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำประปาไปจนถึงกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

.
ITR: ส่วนงานทางด้านวิจัยและพัฒนา คิดว่ามีนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่น่าลงทุน ?

คุณสมพงษ์ : ในส่วนของ ABB เอง เรามีการลงทุนทางด้าน R&D ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ในแต่ละธุรกิจด้วย เพียงแต่ว่า ถ้าจะมองในส่วนของสินค้าเองก็จะมีเทรนด์ของมันเอง ในส่วนของ ABB เราเอง เรามีนโยบายที่เป็นลักษณะ Open Technology ซึ่งในปัจจุบันนี้เรามองว่าอุปกรณ์ทางด้านเครื่องมือวัด ไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัด แต่จะต้องมีการสื่อสารทางด้าน Data Communication มากขึ้น ซึ่งในเรื่องของ Data Communication ก็จะมี Protocol แยกย่อยไปอีก ซึ่งเป็น Protocol ใหม่ ๆ เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ FieldBus Technology เองก็ดี ซึ่งใช้กันมากในปัจจุบัน ฉะนั้นเอง เรามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้าง Open กับทุก ๆ Protocol นั่นคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถหลากหลาย คือเราไม่เจาะจงว่าเราจะอยู่กับ Protocol นี้อย่างเดียว เราสามารถอยู่ได้ในทุก ๆ Protocol

.

.
ITR: ABB กับการดำเนินงาน มีลักษณะเป็นอย่างไร ?

คุณสมพงษ์ : การดำเนินธุรกิจของทาง ABB เรามุ่งเน้นในเรื่องของการบริการกับลูกค้าโดยตรง เพราะฉะนั้นเองจะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่าง ๆ ตรงนี้ เราจะให้ความสำคัญในส่วนของการ Support ลูกค้าเป็นหลัก ABB เรามุ่งเน้นในส่วนของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างเยอะ ซึ่งตรงนี้จะเป็นปกติของ ABB ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้ ABB เติบโต คือจะเน้นตรงไปตรงมา และก็จะเน้นในแง่ของ Technical ควบคู่กันไปกับหลักทางการค้า คิดว่าตรงนี้เองที่เป็นจุด หนึ่ง ซึ่งทำให้เรายืนหยัดมาได้

.

และนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของ ABB ภายใต้ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมทางด้าน Intrumentation ซึ่งมีแนวโน้มทางด้านการตลาดที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกล้นี้ ผนวกกับความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและศักยภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์คุณภาพอย่าง ABB คงจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ ABB Instrumentation ยังคงสดใสและเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทยต่อไปครับ