เนื้อหาวันที่ : 2008-11-05 10:13:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1777 views

เหมราชฯ โตอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจควบคู่ดูแลชุมชน

เหมราชพัฒนาที่ดิน ผลักดันให้เกิด คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ "ดีทรอยท์แห่งตะวันออก" และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 เหมราช

เหมราชพัฒนาที่ดิน ผลักดันให้เกิด คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ "ดีทรอยท์แห่งตะวันออก" และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 เหมราชฯ

.

20 ปีนับจากเริ่มก่อตั้งธุรกิจ  เหมราชพัฒนาที่ดิน ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยได้เจริญเติบโตขึ้นด้วยรากฐานทางด้านการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุด  พร้อมกับความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย

.

ด้วยการผลักดันให้เกิด คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ดีทรอยท์แห่งตะวันออกและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน ในโอกาสก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 เหมราชฯจะยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมไทย และสร้างความเป็นปึกแผ่นทางธุรกิจ โดยเน้น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

.

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  เหมราชฯ เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนรายแรก ในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย  นับจากวันก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เหมราชฯ มีนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาและบริหารของเหมราชฯ รวม 6 แห่ง บนพื้นที่รวม 31,000 ไร่ (13,000 เอเคอร์)

.

ประกอบด้วย นิคมอุสาหกรรมเหมราชชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมเหล็ก พลังงาน และอื่นๆ  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) รองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเหล็ก นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์  เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล (สระบุรี) และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ระยองอินดัสเตรียลแลนด์

.

"20 ปีที่ผ่านมา  เหมราชฯสามารถดึงเงินลงทุนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยรวมมูลค่ากว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  เป็นผลให้เกิดการว่าจ้างแรงงานไทยถึง 65,000 คน การพัฒนาแนวคิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทักษะและฝีมือของแรงงานไทย" มร. เดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  กล่าว

.

ปัจจุบัน เหมราชฯ มี ลูกค้าชั้นนำ 390 ราย  มีสัญญาที่ลงนามแล้ว รวม 575 สัญญา ซึ่งรวมถึงลูกค้า130 บริษัท ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ฟอร์ด มาสดา จีเอ็ม และ ซูซูกิ  เป็นต้น ในปี 2551  เหมราชฯ ตั้งเป้าขายที่ดินอุตสาหกรรม 1,600-1,700 ไร่  (640-680 เอเคอร์) สูงกว่าประมาณการต้นปีถึง 25%    โดยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เหมราชฯ มีการซื้อขายที่ดินและโรงงานอุตสาหกรรม  เฉลี่ยปีละ 50 สัญญา เป็นลูกค้ารายใหม่ประมาณ 25 ราย ในปี 2551 นี้ เหมราชฯ คาดว่าจะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ราย และ สัญญามากกว่า 65 สัญญาซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์

.

มร. เดวิดกล่าวว่า  "ในระยะสั้น เราคาดว่าการลงทุนจะชะลอตัวลงบ้าง อันเป็นผลมาจากความผันผวนด้านอุปสงค์และการชะลอโครงการใหม่ของนักลงทุนในตลาดโลก อย่างไรก็ตามในระยะยาว เหมราชฯ ยังคงมีรากฐานที่แข็งแกร่ง  เนื่องจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวของอุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งเป็นตลาดใหญ่ของผู้บริโภคในทศวรรษหน้า  ทั้งนี้เหมราชฯ อยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการตอบสนองการเจริญเติบโตดังกล่าว"

.

"ปีนี้ เหมราชฯ ยังคงมีแผนขยายธุรกิจทั้งในด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การให้บริการด้านสาธารณูปโภค และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเงินลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาทในช่วง 4 -6 ปีข้างหน้า    โครงการโรงผลิตไฟฟ้า 660 เมกะวัตต์ เกคโค่ วันจะสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องเริ่มจากปี 2555 นอกจากนี้ เหมราชฯ ยังมีแผนการลงทุนในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กอีก  2 แห่งอีกด้วย" มร.เดวิด กล่าว

.

ลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมียังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมปลายน้ำ   โครงการเหล่านี้ใช้เวลาหลายปี ในการเริ่มต้นและยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง      นอกจากนี้ ในส่วนของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ของเหมราชฯ หรือ ดีทรอยท์แห่งตะวันออกจะยังมีการลงทุนต่อไปในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด เพื่อผลิตรถบรรทุกขนาด 1 ตัน และโครงการอีโคคาร์ โดยกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่

.

การลงทุนต่อเนื่องเหล่านี้จะส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในระยะ 4 ปีข้างหน้า    ปัจจุบันเหมราชฯ เป็นผู้ให้บริการน้ำประปาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีกำลังผลิตถึง 150,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

.

ทั้งนี้บริษัทฯคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 เท่า ภายใน 4 ปี ในส่วนของโรงงานสำเร็จรูปเพื่อขายหรือให้เช่า  เหมราชฯ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่เลข 2 หลัก   ปัจจุบันบริษัทฯ มี โรงงานสำเร็จรูปที่สร้างเสร็จแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมกัน 125 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่ 280,000 ตารางเมตร

.

เหมราชฯ กำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่3 บนรากฐานทางด้านการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ด้วยรายได้ที่สมดุลจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การให้บริการด้านสาธารณูปโภค และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เหมราชฯ สามารถเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพที่สุด   รายได้ที่มีการรับรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 3 ธุรกิจหลัก รวมทั้งธุรกิจพลังงานในอนาคตอันใกล้ จะทำให้เหมราชฯ สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรามร. เดวิด กล่าวเสริม

.

คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ของเหมราชฯ กล่าวว่า "นับแต่วันแรกที่เปิดดำเนินการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคม  โดยถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง"

.

เหมราชฯ  ให้การสนับสนุนการศึกษาในอีสเทิร์นซีบอร์ดอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการหลัก 2 โครงการ คือ โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปี และโครงการ Adopt-A-School ร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  ในส่วนของโครงการแรก เหมราชฯ บริจาคอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียน  12,000 คน ใน 40 โรงเรียนในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดทุกปี  ในขณะที่โครงการ Adopt-A-School ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่โรงเรียนอย่างน้อย 10 โรงเรียนในแต่ละปี

.

นอกจากนี้ เหมราชฯ ยังมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา แก่เด็กนักเรียนมัธยมในอีสเทิร์นซีบอร์ด ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรืออาชีวศึกษาแล้วรวม 12 ทุน  ในส่วนของโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ประกอบด้วย การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี  การบริจาคที่ดินให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นและโรงเรียน  และการว่าจ้างแรงงานในพื้นที่

.

ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี ในปีนี้ เหมราชฯ ได้ให้ทุนแก่นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 5  ทุน รวมมูลค่า 2 ล้านบาท และเมื่อต้นปีนี้ เหมราชฯ ยังลงนามในสัญญาสนับสนุนทีมฟุตบอลชลบุรีเอฟซี เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนผ่านการเล่นกีฬา

.

"แนวโน้มธุรกิจในอีก 2 ทศวรรษหน้า ยังคงน่าตื่นเต้นไม่แพ้ที่ผ่านมา สำหรับผมชีวิตสวยงามเสมอ และโชคดีที่ผมก็ยังคงความหนุ่มแน่นพอสำหรับรับมือกับความท้าทายที่จะมาถึง" คุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้ก่อตั้งกล่าวสรุปในตอนท้าย