เนื้อหาวันที่ : 2008-11-04 17:30:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1312 views

บ๊อช จัดประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

โรเบิร์ต บ๊อช ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ เครื่องมือไฟฟ้า และ ระบบรักษาความปลอดภัย เชิญชวน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานออกแบบ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Bosch Innovation Contest 2008 ภายใต้หัวข้อ "สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน" ชิงทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท

.

โรเบิร์ต บ๊อช ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ เครื่องมือไฟฟ้า และ ระบบรักษาความปลอดภัย เชิญชวน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานออกแบบ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Bosch Innovation Contest 2008 ภายใต้หัวข้อ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันชิงทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท

.

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช เชื่อมั่นว่า การปลูกฝังในระดับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะกลุ่มเยาวชนดังกล่าวอนาคตคือผู้ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ทำงานในวิชาชีพต่าง ๆ และเป็นผู้ที่จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิต ตามความรู้ ความสามารถที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมา

.

เพราะฉะนั้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างจากการเรียนมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ จะช่วยกระตุ้นความรู้ และความสามารถของเด็กอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้จะเป็นการพัฒนาการออกแบบ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ก้าวหน้า และพัฒนาทัดเทียมต่างประเทศด้วย

.

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษา หรือ ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เน้นสายวิศวกรรม สถาปัตยกรรม Industrial Design หรือสถาบันที่มีการเรียนการสอนในคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องร่วมกันคิดค้น และออกแบบผลงานสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อชีวิต อย่างน้อย 3 คน ต่อ 1 ผลงาน หรือเป็นการออกแบบในนามของสถาบันการศึกษา

.

ในส่วนผลงานที่จะส่งเข้าประกวดให้ออกแบบ Sketch design ด้วยมือ หรือคอมพิวเตอร์ ลงบนกระดาษขนาด A1 (84.1x59.4 ซ.ม.) โดยเขียนชื่อ สถาบันการศึกษา และที่อยู่ไว้ด้านหลังของผลงาน ระบุรายละเอียดและคำอธิบายแนวความคิดในการออกแบบโดยสังเขปด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่สำคัญผลงานการออกแบบ

.

ส่วนหนึ่งต้องใช้สินค้าของบ๊อชในการผลิต หรือเป็นส่วนหนึ่งในผลงาน อันประกอบไปด้วย สินค้ากลุ่มอะไหล่รถยนต์บ๊อช เครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช และเทคโนโลยีทางด้านระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัยของบ๊อช พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตจริง (ไม่รวมผลิตภัณฑ์จากบ๊อช) โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ผลงาน ต้องสามารถผลิต และสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานจริงได้

.

ระยะเวลาการประกวดเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2551 - มกราคม 2552 แบ่งเป็นรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2551 ตัดสินรอบแรก 15 ธันวาคม 2551 (คัดเลือก 10 ผลงานดีเด่นเพื่อแข่งขันผลิตเป็นผลงานจริง) และรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2551 30 มกราคม 2552

.

สำหรับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

.

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดของโครงการ และรายละเอียดของสินค้าในกลุ่มต่างๆ ของบ๊อช พร้อม Download ใบสมัครได้ที่ WWW.bosch.co.th คลิก Bosch Innovation Contest 2008 และส่งผลงานการประกวดมาที่บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด 3300/117 ชั้น 23 อาคาร B ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. : 0-2937-4518-9 แฟกซ์ : 0-2937-4510 E-mail : boschcontest @ gmail.com 

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด คุณธนะพน เขียวหวาน โทร. : 0-2937-4518-19