เนื้อหาวันที่ : 2008-10-31 10:14:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1114 views

แรงงาน มั่นใจพร้อมรับมือปัญหาคนว่างงาน แนะอย่าสร้างตัวเลขเกินจริง

รมว.แรงงาน เผย ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใด ที่บ่งบอกถึงการเลิกจ้างแรงงาน ตามที่หลายฝ่ายออกมาคาดการณ์ พร้อมเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ชี้ปัจจุบันภาคธุรกิจไทยยังขาดแคลนแรงงานมากถึง 120,000 ตำแหน่ง

นาง อุไรวรรณ เทียนทอง   รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใด ที่บ่งบอกถึงการเลิกจ้างแรงงาน ตามที่หลายฝ่ายออกมาคาดการณ์ โดย กระทรวงได้เตรียมมาตรการ พร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว  เช่น การเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อพัฒนาคนให้ตรงกับที่ตลาดต้องการ กรมการจัดหางาน จัดหางานไว้รองรับแรงงาน ซึ่งขณะนี้ยังขาดแคลนแรงงานมากถึง 120,000 ตำแหน่ง

.
นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมออกกฎกระทรวง ลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและคืนเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
 .

"อยากขอร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลิกสร้างความตระหนก เกี่ยวกับตัวเลขคนว่างงานนับล้านคน ที่มากเกินเหตุ แต่ขอให้ทุกกิจการมุ่งใช้แรงงานคนไทย และผู้ใช้แรงงานก็ไม่ควรเลือกงานเพื่อรับมือกับปัญหาที่เป็นวิกฤตของโลก" รมว.แรงงาน กล่าว

 .

สำหรับแนวคิดนักวิชาการที่เสนอให้ตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อปล่อยสินเชื่อให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงานนั้น รมว.แรงงาน กล่าวว่า ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับกรณีการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ ซึ่งยังต้องใช้พันธบัตรัฐบาลค้ำประกัน