เนื้อหาวันที่ : 2008-10-27 10:20:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1412 views

PTL เผย สหรัฐยกเลิกเก็บภาษีตอบโต้ทุ่มตลาด /ลงทุนบ.ลูกในสหรัฐ

บมจ.โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย)หรือ PTL เผย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบสรุปผลการตอบโต้การทุ่มตลาดของผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อ ผลิตภัณฑ์ PET Film, Sheet และ Strip ซึ่งนำเข้าจากประเทศไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรต์,บราซิลและจีน

บมจ.โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย)หรือ PTL เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบสรุปผลการตอบโต้การทุ่มตลาดของผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อ ผลิตภัณฑ์ PET Film, Sheet และ Strip ซึ่งนำเข้าจากประเทศไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรต์,บราซิลและจีน

.

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา(ITC)ได้พิจารณาการนำเข้าของสินค้าประเภท PET Film จากประเทศไทยไม่มีมูลเหตุหรือปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม PET Film ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณากำหนดให้จัดเก็บภาษีอากรขาเข้า 6.07% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจาก PTL และผู้ผลิต PET รายอื่น ๆ ในประเทศไทย เมื่อเดือน กันยายน 2551 ถือเป็นโมฆะ

.

พร้อมอนุมัติการลงทุน จำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับมูลค่า 245 ล้านบาทในบริษัท โพลีเพล็กซ์(อเมริกา)อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย PTL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.24 ในหุ้นสามัญ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนดังกล่าว บริษัทจะได้รับเป็นหุ้นปุริมสิทธิ์ชนิดไม่ออกเสียงในบริษัท โพลีเพล็กซ์ (อเมริกา) อิงค์ จำนวน 1.40 ล้านหุ้น