เนื้อหาวันที่ : 2008-10-24 09:37:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1420 views

ทาทา มอเตอร์ส เดินหน้าโครงการอีโคคาร์ในไทย รอบีโอไอฟันธง

ทาทา มอเตอร์ส วางแผนเดินหน้าโครงการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ อีโคคาร์ หลังจากโครงการเห็นชอบจากบีโอไอ เน้นความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ มาตรฐาน ยูโร 4 ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในประเทศไทย

ทาทา มอเตอร์ส วางแผนเดินหน้าโครงการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ อีโคคาร์ หลังจากโครงการเห็นชอบจากบีโอไอ  เน้นความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ มาตรฐาน ยูโร 4 ถตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในประเทศไทย

.

..
บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด วางแผนเดินหน้าโครงการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ อีโคคาร์ หลังจากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และขณะนี้ บริษัทฯ กำลังประสานงานกับบีโอไอเพื่อสรุปเนื้อหารายละเอียดของโครงการ
.

นโยบายเกี่ยวกับอีโคคาร์ของภาครัฐกำหนดให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ในด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ รวมถึงมาตรฐานการปล่อยไอเสีย ยูโร 4 และรถยนต์ที่ผลิตขึ้นต้องผ่านการทดสอบผลกระทบจากการชนด้วย ซึ่ง ทาทา มอเตอร์ส กำลังดำเนินการพัฒนารถยนต์ที่ได้มาตรฐานดังกล่าวและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในประเทศไทย

.

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังพิจารณาข้อเสนอของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตรถอีคาร์ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ทั้งนี้ ผู้ผลิตรถอีโคคาร์จะต้องเริ่มการผลิตภายในเวลา 66 เดือนหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ ซึ่งทาทามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการผลิตรถให้ทัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด