เนื้อหาวันที่ : 2008-10-22 17:07:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2408 views

วิลลี แทม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารต่างชาติ

มร.วิลลี แทม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารต่างชาติ แทนมร.ฌอง-ปิแยร์ เรโนด์ ที่ขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551

.

มร.วิลลี แทม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารต่างชาติ แทนมร.ฌอง-ปิแยร์ เรโนด์ ที่ขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551

.

มร.แทม เข้าร่วมงานกับกลุ่มเอชเอสบีซีเมื่อปี 2528 และรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ในปัจจุบัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550