เนื้อหาวันที่ : 2008-10-22 09:27:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1684 views

จีเอ็ม และ เชฟโรเลต เดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย เปิด ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์

จีเอ็ม และ เชฟโรเลต เดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย เปิด "ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์" ในสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาค ขยายโอกาสให้แก่เยาวชนไทย ช่วยผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม หวังยกระดับช่างยนต์อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานโลก

.

จีเอ็ม และ เชฟโรเลต เดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย เปิด "ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์" ในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ยกระดับช่างยนต์อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานโลก

.

เจนเนอรัล มอเตอร์ส และ เชฟโรเลต เดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย เปิดโครงการ "ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์"  ในวิทยาลัยเทคนิค 3 จังหวัด สุพรรณบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มอบรถยนต์เชฟโรเลตรุ่นล่าสุด สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมคณาจารย์ รวมทั้งแผนการเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ มุ่งยกระดับความรู้ทางเทคโนโลยียานยนต์แก่สถาบันอาชีวศึกษาด้วยมาตรฐานเดียวกับเชฟโรเลตทั่วโลก

.

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิด "โครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศไทย" หรือ Automotive Service Educational Program in — ASEP Thailand ขึ้น ณ แผนกช่างยนต์ ในวิทยาลัยเทคนิค 3 จังหวัด ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

.

มร.สตีฟ คาร์ไลส์ ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์ เอเชีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปิดโครงการ ASEP Thailand ในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางยานยนต์นั้น ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสานต่อการพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนไทยแล้ว ยังเป็นการช่วยผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น ถือเป็นรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืนต่อไป

.

.

"จีเอ็มและเชฟโรเลตในประเทศไทยได้สานต่อโครงการ ASEP จาก เจนเนอรัล มอเตอร์ส สหรัฐอเมริกา ซึ่งเราได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะชั้นนำ ในการบริหารสถานที่และ หลักสูตรพิเศษในวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ของจีเอ็ม ทั้งรถยนต์เชฟโรเลตรุ่นล่าสุด เครื่องยนต์และเครื่องมือแบบต่างๆ ในระดับที่ทัดเทียมกับศูนย์บริการของเชฟโรเลตทั่วประเทศ"

.

"นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกงานกับศูนย์เชฟโรเลต เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริงแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ASEP Thailand ยังได้รับการคัดเลือกสู่ธนาคารข้อมูลการจัดจ้างงานของจีเอ็ม เชฟโรเลต และเครือข่ายผู้จำหน่ายกว่า 100 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเยาวชนไทยต่อไป" มร.สตีฟ คาร์ไลส์ กล่าว

.

โครงการ ASEP Thailand ภายใต้โครงการ "เชฟโรเลต พัฒนาการศึกษาไทย" เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจีเอ็มและเชฟโรเลต ประเทศไทย กับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะชั้นนำจากภูมิภาคต่างๆ ในการพัฒนาเยาวชนในสาขาการศึกษาวิชาช่างยนต์เพื่อการเป็นบุคลากรคุณภาพป้อนสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทย

.

โดยจีเอ็มและเชฟโรเลต ได้จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านยานยนต์ชั้นสูงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่คณาจารย์จากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 11 สถาบันที่เป็นศูนย์กลางของภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนมอบรถยนต์รุ่นล่าสุดที่จำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนอุปกรณ์ และเครื่องมือมาตรฐานของเชฟโรเลตรวมมูลค่าทั้งโครงการฯ ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 55 ล้านบาท

.

สำหรับโครงการ ASEP Thailand นั้น จีเอ็ม และ เชฟโรเลต จะจัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในสถาบันและศูนย์บริการของเชฟโรเลต ให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ทั้งสิ้น 11 สถาบันทั่วประเทศ ดังนี้

.

1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 4. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี 6. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 7. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 8. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 9. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  11. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

.