เนื้อหาวันที่ : 2008-10-21 10:34:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3808 views

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ก้าวสู่ระดับผู้ให้บริการครบวงจรด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

เป็นเวลาเกือบ 70 ปีมาแล้ว ที่บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบ, อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์วัดและควบคุมสำหรับงานภาคสนาม, อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบ System Integration ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลากหลาย

  

คุณนุสดา วงษ์โเมท

รองกรรมการผู้จัดการ

.

เป็นเวลาเกือบ 70 ปีมาแล้ว ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบ, อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์วัดและควบคุมสำหรับงานภาคสนาม, อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบ System Integration ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

.

ด้วยประสบการณ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้าเกี่ยวกับ Factory and Process Automation และพร้อมให้บริการครบวงจรด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของ คุณนุสดา วงษ์โคเมท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

.

ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง และการพัฒนาการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ซึ่งบริษัทจะติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบความต้องการหรือปัญหาของผู้ใช้งาน โดยบริษัทมีทีมงานด้านเทคนิค ที่มีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะสินค้าที่ซื้อไปนั้นเหมาะสมกับงานของท่าน และเพื่อเข้าไปช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

.

ความเป็นมา และแนวทางการบริหารงาน รวมถึงความพร้อมต่าง ๆ ที่จะให้บริการครบวงจรด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม จะเป็นอย่างไร หากท่านคือหนึ่งในลูกค้าของไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือกำลังจะใช้บริการ ร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันจากบทสัมภาษณ์พิเศษเรื่องนี้

.

เริ่มต้นธุรกิจครบวงจรด้านออโตเมชั่น

ในส่วนของออโต้เมชั่นโปรดักส์หรือสินค้าทางด้านระบบอัตโนมัติ เป็นการรวมสามกลุ่มสินค้า อันได้แก่ ระบบโรงงานอัตโนมัติ (Factory Automation) ระบบควบคุม (Control Product) และเครื่องมือวัดภาคสนาม (Field Instrument) เนื่องจากกลุ่มตลาดและตัวสินค้าเองไปในทิศทางเดียวกัน.

.

คุณนุสดา วงษ์โคเมท กล่าวว่า สำหรับสินค้า/บริการใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาจำหน่าย เป็นระบบ (System) ซึ่งได้แก่  PLC และ SCADA จัดเป็นสินค้าในระดับโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Level) เรียกว่าเป็นส่วนควบคุมการทำงานของทั้งโรงงาน เดิมที่ทางบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม ขายเฉพาะอุปกรณ์เป็นตัว ๆ เครื่องมือวัดเป็นเครื่อง ๆ ตอนนี้เราขยับขึ้นมาสเกลข้างบน ในระดับควบคุมทั้งโรงงาน โดยเพิ่งเริ่มให้บริการมาได้ประมาณปีหนึ่ง

.

"ถือเป็นแนวโน้มที่บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมต้องก้าวต่อไป นั่นหมายความว่า บริษัทฯ จะไม่ได้ขายอะไหล่หรืออุปกรณ์เป็นรายชิ้นเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป  หรือที่ลูกค้าเรียกกันว่าสินค้า Replacement เราคงต้องก้าวมาสู่การสร้างระบบควบคุม (System Integration) ให้มากขึ้น หรือนิยมเรียกกันว่า เอสไอ (SI) ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสร้างทีมขึ้นมา ภายในปีหน้า คงมีทีม SI ที่ใหญ่และสมบูรณ์ขึ้นมาได้ เป็นอีกทีมหนึ่งต่างหากที่อยู่ภายใต้บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมอีกธุรกิจหนึ่ง" คุณนุสดากล่าว

.

เหตุผลที่บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมต้องเข้ามาสู่ตลาดการควบคุมระบบอัตโนมัติ แบบครบวงจร เป็นความตั้งใจที่อยากจะเข้าไปให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรให้มากขึ้นและเป็นการขยับทิศทางของบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมเองขึ้นมาทำด้านงานบริการและผู้จัดหาโซลูชั่นให้ลูกค้าแบบครบวงจร (Service and Solution Provider) ไม่ใช่แค่ขายสินค้า/อุปกรณ์/เครื่องมือวัด เพียงอย่างเดียวเหมือนอดีตที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น การวางระบบสกาดา (SCADA) ทีมงานต้องเข้าไปให้คำปรึกษาก่อนว่า ทางลูกค้าต้องการอะไร ให้คำแนะนำแล้วจึงมาออกแบบ/วางระบบให้ต่อไป เมื่อทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร ก็จัดหาโซลูชั่นให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้

.

"ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งคือ การที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอยู่แล้ว เราก็สามารถเสนอพ่วงสินค้าเหล่านั้นเข้าไปด้วยกันได้ในคราวเดียว หากลูกค้าต้องการสิ่งที่เราไม่จำหน่ายเราก็ทำหน้าที่จัดหาให้ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยล่าสุดบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบสกาดายี่ห้อ Intellimax ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตเราสามารถรวมเอาระบบ ลจิสติกส์ อาร์เอฟไอดี และบาร์โค้ด อินทีเกรเข้าไปด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนมากขึ้น"

.

บริการครบวงจร...แนวโน้มที่ลูกค้าต้องการ

บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยกลุ่มสินค้าระบบควบคุมอัตโนมัติ มีกลุ่มลูกค้าหลัก ๆ ประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มโรงงานน้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ปีที่ผ่านมาเราได้เข้าไปให้บริการมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีในระดับนึง

.

"จากการเข้าไปสัมผัสกับลูกค้าในระยะหนึ่ง พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ขายให้บริการครบวงจร แบบรายเดียวมากกว่า ที่จะไปสั่งซื้อจากหลายซัพพลายเออร์ โดยลูกค้าต้องการมอบหมายให้ซัพพลายเออร์รายเดียวที่เชื่อใจ/มั่นใจได้กับบริการที่ลูกค้าต้องการ มีความไว้วางใจ/และมีประสบการณ์ยาวนานเชื่อถือได้"

.

บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมมองเห็นถึงประโยชน์ต่อลูกค้าจึงเริ่มให้บริการแบบครบวงจร และน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ ด้วยประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมายาวนาน ลูกค้ารู้จักและมั่นใจในคุณภาพอยู่แล้ว การที่เราเพิ่มบริการตรงนี้ รากฐานและชื่อเสียงของบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความเชื่อใจแก่ลูกค้า ประกอบกับพฤติกรรมลูกค้าที่มีความต้องการอยู่แล้ว และเราตอบโจทย์ลูกค้าได้ ทำให้ลูกค้าตอบรับการให้บริการของบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้ไม่ยากนัก เป็นเพราะเราใส่ใจมองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราได้เปรียบที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมนี้มานาน ลูกค้าส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจ ผลพลอยได้อีกประการคือ ภายในทีมงานของบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม ก็ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

.

สินค้าและบริการครบวงจรด้านระบบอัตโนมัติ

ในแง่การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองลูกค้า คุณนุสดาเล่าว่า ปัจจุบันประเภทสินค้าที่รองรับลูกค้ามีค่อนข้างครบสายผลิตภัณฑ์ มีในส่วนอุปกรณ์ภาคสนามบางตัวที่เรายังสนใจ ต้องการเพิ่ม ส่วนของซอฟต์แวร์ เรามีทั้งระบบสกาดาและพีแอลซี  ค่อนข้างครบถ้วน

.

ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรม เราจะมีการใช้บริษัทข้างนอกเข้ามาช่วยบางส่วน  ขณะนี้มีเฉพาะระบบสกาดาที่เราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทีมงานต่างประเทศต้องมาอบรมให้ทีมงานของบริษัทฯ ซอฟต์แวร์บางตัวที่เป็น Third Party เราก็ต้องใช้ของหน่วยงานนั้นไปก่อน หลังจากนั้นเราจะพัฒนาโดยใช้คนของเราเอง เพื่อให้มี Resource สนับสนุนทุกด้าน

.

"ส่วนทีมงาน เรามีคนค่อนข้างครบ ทุกคนมีความสามารถ ถ้าเราพัฒนาตัวของเราเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งบริษัทผู้ผลิต ก็จะทำงานได้ดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ตัวสกาดาซอฟต์แวร์ ขณะนี้คนของเราเองก็สามารถที่จะออกแบบ รวมไปถึงการเทรนที่หน้างานได้" นุสดากล่าว

.

สำหรับสินค้าที่ยังสนใจ อาทิเช่น โฟวล์มิเตอร์ ลักษณะที่ใช้ในโรงงานขนาดใหญ่ ปัจจุบันเราจะมีจำหน่ายเฉพาะกับงานท่อขนาดเล็ก ส่วนเซนเซอร์เรามีค่อนข้างครบเกือบทุกประเภท อินสทรูเมนต์ในภาค Pprocess มีความจำเป็นมากเช่นกัน เช่น จำพวกวัดอัตราการไหล วัดก๊าซ ความดัน และตัวสินค้าต้องหลากหลาย  ซึ่งบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมเปิดกว้างสำหรับสินค้าดังกล่าว หน่วยสนับสนุนและหน่วยบริการยังต้องมีการพัฒนาเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

..

ล่าสุดบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนสินค้ามากกว่า 20 แบรนด์ แบรนด์ส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน (ติดต่อผ่านทางสิงคโปร์บ้าง) มีประปรายที่นำเข้าจากเกาหลี ไต้หวัน ในอนาคตอาจจะมีสินค้าจากจีนเข้ามาด้วย เพราะหลาย ๆ ผู้ผลิตย้ายฐานกำลังการผลิตมาอยู่ที่ประเทศจีน

.

สินค้าใหม่ในปีนี้ที่ทาง IE เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ได้แก่ สกาดา Intellimax, PLC SIEMENS, อาร์เอฟไอดี, ไมโครสเตน โหลดเซลล์, สเปกตรัมอนาไลซ ยี่ห้อ ED, ก๊าซอนาไลเซอร์ ตัววัดส่วนประกอบของก๊าซ NOx CO ที่ต้องใช้ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ โรงงานที่มีบอยเลอร์ รวมไปถึงมาตราการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ก็เป็นทิศทางแนวโน้มที่สำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม และจะช่วยกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ ได้มากขึ้น

.

บริหารต้นทุน..ลดภาระให้กับลูกค้า

เนื่องจากบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าเอง ต้นทุนหลักส่วนหนึ่งคือค่าขนส่งหรือระบบลอจิสติกส์ เมื่อเกิดภาวะราคาน้ำมันแพง ค่าขนส่งแพง ถ้าเป็นบริษัทอื่น คงต้องปรับเพิ่มราคาสินค้า แต่ที่นี่ไม่ให้ลูกค้ารับภาระการขนส่งที่แพงขึ้นมากนักแต่อย่างใด

.

คุณนุสดากล่าวว่า ในเรื่องราคาสินค้า เราเป็นผู้นำเข้า จะมีเรื่องค่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ในช่วงที่น้ำมันแพง ค่าเงินบาทแข็งเมื่อเทียบกับเงินเยน ยูเอส ทำให้เราสามารถชดเชยกับต้นทุนอื่น ๆ ที่สูงขึ้นได้ระดับหนึ่ง ในทางกลับกัน กลุ่มเครื่องมือวัดจากญี่ปุ่นสามารถปรับราคาลงได้ด้วยซ้ำ ลูกค้าจึงไม่ต้องรับภาระต้นทุนสินค้าสูงขึ้น

.

ส่วนการลดต้นทุนในองค์กร ช่วงที่น้ำมันราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้รถพนักงาน ติดก๊าซโดยเฉพาะทีมขาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานเอง เพื่อช่วยลดต้นทุนขององค์กรส่วนหนึ่ง ส่วนของลูกค้า เรายังคงต้องไปส่งของตามปกติ แต่เราจะขอความร่วมมืออย่างอื่น เช่น ขอลดเที่ยวการส่งของ วางบิล เก็บเงิน  ให้อยู่ในคราวเดียว เป็นต้น หรือให้ลูกค้าช่วยโอนเงินแทนการเก็บเช็ค ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย สถาบันการเงินต่าง ๆ มีบริการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตที่ดีอยู่แล้ว

.

"การขอความร่วมมือจากลูกค้า ทำให้เราลดค่าใช้จ่ายได้ จากเดิมวิ่งสามรอบ เหลือรอบเดียว การส่งของยังทำตามปกติ ส่วนในอนาคต คาดว่าจะมีการซื้อขายทางเว็บไซต์สำหรับสินค้าบางประเภท ส่วนการบริหารคลังสินค้า ปัจจุบันเรายังไม่มีสาขา เราขายผ่านดีลเลอร์มากกว่า เช่นถ้าสั่งน้อยให้ติดต่อผ่านดีลเลอร์ โดยเราจะแจ้งให้ที่ใกล้สุดที่ลูกค้าสะดวกติดต่อ" คุณนุสดากล่าว 

.

.

เน้นอบรมพนักงานให้รู้จริงในทุกสินค้า/บริการ

บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานทุกระดับ คุณนุสดากล่าวว่า พนักงานของเราเองในแง่ความรู้ ถ้าไม่แน่น ออกไปข้างนอกก็จะลำบาก ดังนั้น เราจึงจัดการอบรมภายในขึ้นทุกสัปดาห์ และเนื่องจากสินค้าเราเยอะ จะเน้นจัดลักษณะกลุ่มย่อย เพื่อให้เกิดการสื่อสารกันทั่วถึง ถ้าจัดกลุ่มใหญ่ 20-30 คน ขึ้นไปพนักงานมักจะไม่ถาม ไม่มีส่วนร่วม การจัดกลุ่มย่อย ต้องมีแบบทดสอบหรือการสมมติบทบาทภายในกันเองในองค์กร เพื่อฝึกทักษะการขายของพนักงาน ได้ความสนุกสนานและสร้างความสามัคคีไปในตัวด้วย

.

เข้าถึงตลาดด้วยกิจกรรมโรดโชว์

ในแง่ของลูกค้า ปีที่ผ่านมา บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมจัดให้มีการทำโรดโชว์ในแต่ละนิคม ปีนี้ยังคงทำต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งนิคมต่อไตรมาส วัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงตลาดและต้องการอัพเดตลูกค้า กิจกรรมที่จัดจะเป็นไปในรูปแบบให้ความรู้มากกว่าการไปขายสินค้า มีตัวอย่างการใช้งาน Demo และติดตามผล สถานที่ส่วนใหญ่จะจัดที่การนิคมฯ หรือโรงแรมแล้วแต่ความเหมาะสม การไปจัดสัมมนาแต่ละครั้ง จะดูว่าลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทไหน เพื่อจัดสินค้าให้เหมาะสมนำเสนอให้ตรงกับความต้องการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ

.

คุณนุสดากล่าวว่า กิจกรรมโรดโชว์ที่ผ่านมา "เป็นการเชิญลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าเดิมเข้าร่วมงาน..ทำแบบต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าอัพเดตว่าเรามีสินค้าอะไรใหม่ๆ บ้าง..มีการสาธิตสินค้าและเอาสินค้าไปโชว์ สามเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีช่วงเตรียมงาน เชิญลูกค้า หลังจบงานมีการติดตาม ประเมินผลตอบรับเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละหัวข้อ เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงและแก้ไขในคราวต่อไป"

.

"จากการประเมินผลที่ผ่านมาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความรู้ที่ดีขึ้น ในแต่ละนิคมฯ มีผลตอบรับที่แตกต่างกัน บางนิคมเรียกว่าไปกระตุ้นสร้างความสนใจได้เยอะ เรียกว่า 80-90% เลยทีเดียว บางที่อาจจะครึ่งเดียว ต้องขึ้นอยู่กับคนที่มาร่วมสัมมนาอยู่ในระดับไหนด้วย บางโรงงานคนที่เราต้องการให้มา เช่น ระดับบริหารจัดการ ผู้จัดการ หัวหน้างานของฝ่ายซ่อมบำรุง ในวันนั้นเขาไม่ว่าง ส่งลูกน้องมา ขึ้นกับความสนใจของเขาด้วย ถ้าไม่ตรงกับเนื้องานมากเขาจะไม่ค่อยสนใจ" คุณนุสดากล่าว

.

ผลงานและคู่แข่งในตลาด

ผลงานที่ผ่านมา ในแง่ของรายได้ คุณนุสดากล่าวว่า บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมมีการประเมินรายได้ในแต่ละกลุ่มสินค้ากันภายใน เช่นกลุ่มสินค้าออโตเมชั่น เครื่องมือวัด สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเพาเวอร์ ปัจจุบันพบว่าสัดส่วนรายได้พอ ๆ กัน เนื่องจากสินค้าแต่ละกลุ่มจะเสริมกัน การเติบโตของบริษัทฯในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา กลุ่มอินสทรูเมนต์กับออโตเมชั่นไปได้พอ ๆ กัน ยอดขายไม่ต่างกันมาก มีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยแน่นอนของประเทศ รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของทางบริษัทฯก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญอีกประการ เพราะลูกค้าเริ่มยอมรับบริการใหม่ การจัดหาโซลูชั่นที่เรานำเสนอมากขึ้น และพอใจเมื่อได้ใช้บริการ

.

"ถ้าพูดถึงการแข่งขัน ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเยอะ และเชื่อว่าทุกที่ต้องมีคู่แข่ง แต่บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีรากฐานที่มั่นคงยาวนาน ทำให้ค่อนข้างได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องความน่าเชื่อถือ เราไม่ทิ้งลูกค้า เราไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งก่อตั้ง มีปัญหาก็ไม่ละทิ้งแต่ต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าพอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องขอบคุณบรรพบุรุษ คุณพ่อคุณแม่ ที่สร้างรากฐานอันมั่นคงไว้ เราในฐานะผู้บริหารรุ่นลูก มีภาระหน้าที่ในการแตกกิ่งกานสาขาต่อไป" คุณนุสดากล่าว  

.

ทุกวันนี้ต้องบอกว่าภูมิใจ และในวันที่จะฉลองครบรอบ 70 ปีของบริษัทฯในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะภูมิใจมากกว่านี้ เราจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอ ว่าอยู่ในระดับไหน มีส่วนไหนบ้างที่ไม่ดีและต้องปรับปรุง จะได้แก้ไขได้ทัน ทำพร้อมไปกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ

.

ฐานลูกค้านับพันราย...หนุนธุรกิจโตต่อเนื่อง

ด้วยจำนวนลูกค้าของบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่มีนับพันราย แต่เชื่อหรือไม่ว่าลูกค้าเก่าแก่ 60 กว่าปีที่แล้วก็ยังคงเป็นลูกค้าอยู่จนถึงวันนี้ ก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่ในวงการออโตเมชั่น ธุรกิจของเราเริ่มจากสินค้าจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตัวอย่างเช่น เครื่องทำน้ำอุ่น JOVEN บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมขายมามากกว่า 30 ปีแล้ว แม้แต่ดีลเลอร์ที่ติดต่อกันมาในรุ่นก่อน ปัจจุบันก็ยังติดต่อกันอยู่ และบริษัทฯจะแนะนำสินค้าใหม่อื่น ๆ ที่น่าสนใจให้เป็นตัวแทนขายให้เราด้วยเพื่อให้ตัวแทนเติบโตได้เช่นกัน  

.

ตลอดระยะเวลากว่า 66 ปีที่ผ่านมา ทีมงานของเราเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่ด้วยจำนวนลูกค้าที่มากพอ ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปกติบริษัทตั้งเป้าการเติบโตปีละอย่างน้อย 20% สำหรับปี 2008 โดยรวมน่าจะดีกว่าปี 2007

.

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

คุณนุสดากล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วยหลายส่วน ปัจจัยแรกคือ การวางแผนงานกับทิศทางของบริษัทฯต้องสอดคล้องกับตลาดและเศรษฐกิจ เราพยายามวิเคราะห์ว่าตลาดไหนอิ่มตัวโตเต็มที่ ก็ต้องมองหาตลาดใหม่ ซึ่งถ้ายอดตลาดกลุ่มนี้ซบเซาลง เรายังมีทางออกอื่นเสริมขึ้นมาได้ และนี่คือที่มาของธุรกิจ SI นอกจากการพัฒนาองค์กรแล้ว เราต้องพัฒนาคนไปด้วยกัน ถ้าบุคลากรไม่ดีเปรียบเหมือนกับรากฐานยังไม่แน่น

.

ปัจจัยที่สองคือ พนักงานต้องดี ส่วนตลาดเราควบคุมไม่ได้ทั้งหมด พนักงานของเราต้องมีความสามารถและอยากให้รักองค์กร เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ

.

ปัจจุบัน บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีตัวแทนจำหน่ายทั้งประเทศมากกว่า 500 ราย มีพนักงานประมาณร้อยกว่าคน เรากำลังจะขยายออฟฟิศในอนาคตอันใกล้ คาดว่าพนักงานจะเพิ่มขึ้นอีก ในอนาคตมีแผนจะขายสินค้าผ่านระบบบนออนไลน์ด้วยเฉพาะสินค้าที่ไม่ต้องการสเปกลงลึกนัก ถึงจะขายได้ สินค้าอีกส่วนหนึ่งยังต้องการพนักงานขายเข้าไปให้คำแนะนำอยู่ดี

.

ส่วนข้อมูลสินค้า ล่าสุดสามารถค้นหาออนไลน์ได้หมดเกือบทุกชิ้น สามารถดูสต็อกสินค้า แคตาลอก ออเดอร์ การตัดสต็อก สินค้าที่บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมจำหน่าย จะมีการรับประกันตามเงื่อนไขของโรงงานผู้ผลิต

.

ส่วนบริการซ่อมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ผ่านมาเราต้องส่งไปโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ปัจจุบันเราสามารถซ่อมเองได้มากขึ้นส่วนการคาลิเบรตหรือปรับแต่งเครื่อง ยังคงต้องส่งกลับไปยังโรงงานผู้ผลิต เพราะยังมีความต้องการไม่มากพอ แต่ในอนาคตอาจจะตั้งห้องสอบเทียบขึ้น ถ้าจำเป็น

.

ทิ้งท้าย

นับจากนี้ไป บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ไม่เพียงแค่ขายสินค้าอย่างเดียว แต่จะเข้าไปให้คำปรึกษาและจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยมีการพัฒนาและให้บริการครบวงจรในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (System Integrate) บริษัทฯ พร้อมที่จะลงไปคลุกคลีกับลูกค้า โดยเข้าไปทำความเข้าใจกับเนื้องานมากขึ้น ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ เพื่อให้ปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขถูกจุด และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

.

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถชมได้ที่ www.ie.co.th