เนื้อหาวันที่ : 2008-10-16 16:06:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1770 views

การไปไม่ถึงดวงดาว (สุขภาพทางเพศ)

ผู้ชายส่วนมากมักจะไปได้ถึงก่อนกำหนด แต่ผู้หญิงมักจะไปได้ไม่ถึง ทั้งนี้เพราะผู้ชายนั้นมีความไวต่อการกระตุ้นทางเพศมาก บางครั้งเพียงแค่การมองเห็น การจินตนาการ

 


ผู้เขียน :บดินทร์เดช  แก้วสุวรรณ /โรงพยาบาลสวนปรุง
 
จุดสุดยอดหรือ ORGASM นั้นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอยากไปเร็วที่สุด ส่วนผู้ชายปรารถนาที่จะให้ไปถึงช้าที่สุด แต่ในความเป็นจริงของชีวิตและจากผลการวิจัย พบว่า ผู้ชายส่วนมากมักจะไปได้ถึงก่อนกำหนด แต่ผู้หญิงมักจะไปได้ไม่ถึง ทั้งนี้เพราะผู้ชายนั้นมีความไวต่อการกระตุ้นทางเพศมาก บางครั้งเพียงแค่การมองเห็น การจินตนาการ
 
หรือการสัมผัสเพศตรงข้ามเพียงเล็กน้อยก็ทำให้มีความตื่นตัวทางเพศ พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ บางคนมีความไวเป็นพิเศษหรือตื่นเต้นเร็วมากๆ ก็อาจมีการถึงจุดสุดยอดได้แม้ยังไม่ได้สอดใส่ก็ตาม ในขณะที่ผู้หญิงมีความตื่นตัวทางเพศช้ากว่าผู้ชายมาก ดังนั้น กว่าที่ผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอด จึงต้องมีองค์ประกอบที่พร้อมหลายประการ
 
การที่ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอด แยกเป็น 2 กรณี คือ
ไม่ถึงจุดสุดยอดจากการมีเพศสัมพันธ์ แต่ถึงจุดสุดยอดจากการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
ไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลย ไม่ว่าจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
 
สาเหตุที่พบบ่อยของการไม่ถึงจุดสุดยอด คือ
- ความไม่พร้อมทางด้านอารมณ์ เช่น เครียด วิตก กังวล ฯลฯ
- ฝ่ายชายไม่เล้าโลมให้อารมณ์ทางเพศตื่นตัวเต็มที่ หรือฝ่ายชายเล้าโลมอารมณ์ไม่ถูกที่
- เกิดจากท่าของการมีเพศสัมพันธ์ อวัยวะเพศชายอาจไม่สัมผัสตรงบริเวณที่ทำให้เกิดความรู้สึก
- ฝ่ายชายอาจเป็นโรคหลั่งเร็ว
- ป่วยด้วยโรคทางกาย เช่น มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
- ป่วยด้วยโรคทางจิต เช่น โรคจิต โรคซึมเศร้า เป็นต้น
- รับประทานยาบางชนิด เช่น นาต้านโรคจิต เป็นต้น
- สถานที่ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมในขณะที่มีเพศสัมพันธ์
- มีปัญหาความขัดแย้งภายในจิตใจซ่อนเร้นอยู่ เช่น กลัวการมีเพศสัมพันธ์ กลัวท้อง กลัวการเจ็บท้องคลอดลูก


วิธีแก้ไขจะต้องแก้ไขตามสาเหตุที่เป็น ดังนี้
ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะต้องมีความพร้อมทางด้านอารมณ์ บางครั้งจะต้องมีการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม สามีภรรยามีความรักใคร่เสน่หาซึ่งกันและกัน ไม่มีอารมณ์โกรธ หรือระหองระแหง ไม่ตกอยู่ภายใต้อารมณ์วิตกกังวลหรือเครียด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะไม่พร้อมทางอารมณ์


 ฝ่ายหญิงมีความตื่นตัวทางเพศช้ากว่าเพศชาย ดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายที่จะต้องปลุกเร้าอารมณ์ทางการสัมผัสจนทำให้ฝ่ายหญิงมีความพร้อมเต็มที่


 จุดสัมผัสที่ทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดคือ บริเวณด้านหน้าของช่องคลอดตั้งแต่คลิติริส ลงไปจนถึงผนังด้านหน้าจนลึกสุดปลายนิ้ว


 การสื่อสารในเพศสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่าคู่สมรสหลายๆ คู่ที่ประสบปัญหาเรื่องเพศส่วนหนึ่งก็คือการที่ไม่ได้สื่อสารซึ่งกันและกัน ไม่ได้มีการซักถามถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายว่าชอบหรือไม่ชอบกิจกรรม (ทางเพศ) แบบไหน ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดไปเองมากกว่า


 ถ้าฝ่ายชายเป็นโรคหลั่งเร็ว ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลา 1-2 นาที ก็หลั่งแล้วจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขที่ฝ่ายชายก่อน อาจจะโดยการไปปรึกษาแพทย์หรือคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องเพศเพื่อได้รับคำแนะนำหรือได้รับการรักษาให้หายจากโรคหลั่งเร็วก่อน