เนื้อหาวันที่ : 2008-10-16 09:59:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1275 views

กลุ่มสิทธิผล จับมือ สพฐ. เดินหน้าโครงการมอบจักรยานเพื่อครูไทย

กลุ่มสิทธิผล จับมือ สพฐ. เดินหน้า โครงการกลุ่มสิทธิผล "We Care" มอบจักรยานเพื่อครูไทย หวังแบ่งเบาค่าใช้จ่ายท่ามกลางภาวะค่าครองชีพและน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น พร้อมรวมใจลดโลกร้อน

.

กลุ่มสิทธิผล จับมือ สพฐ. เดินหน้า โครงการกลุ่มสิทธิผล "We Care" มอบจักรยานเพื่อครูไทย หวังช่วยลดภาระครูในพื้นที่ห่างไกล พร้อมร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน         กลุ่มสิทธิผล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดตัวโครงการกลุ่มสิทธิผล "We Care" มอบจักรยานเพื่อครูไทย มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับ "ครู" ในโรงเรียนต่างจังหวัด 44 เขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ หวังแบ่งเบาค่าใช้จ่ายท่ามกลางภาวะค่าครองชีพและน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น พร้อมรวมใจลดโลกร้อน

.

นายวิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการโครงการกลุ่มสิทธิผล "We Care" เปิดเผยว่า กลุ่มสิทธิผล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการกลุ่มสิทธิผล "We Care" มอบจักรยานเพื่อครูไทย โดยมอบรถจักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) รุ่น 26" 10 เกียร์ และรุ่น 2410 เกียร์ จำนวน 399 คัน ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างจังหวัด จำนวน 44 เขตพื้นที่การศึกษา ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.

"โครงการนี้เป็นก้าวแรกของกลุ่มสิทธิผลที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เราเริ่มต้นที่ "ครู" เพราะเล็งเห็นความเสียสละ ความมีวิริยะ อุตสาหะ เป็นผู้ที่สร้างอนาคตของชาติ ด้วยการอบรมสั่งสอนเยาวชนไทยให้มีความรู้ ดังนั้น โครงการฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูในการเดินทางไปสอน และในขณะเดียวกันสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตอีกด้วย"

.

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการ กลุ่มสิทธิผลตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลโครงการนี้และได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ในการประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกโรงเรียนในเบื้องต้น โดยจะจัดส่งข้อมูลโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ห่างไกล และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จักรยานเป็นยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยให้คณะทำงานของกลุ่มสิทธิผลเป็นผู้พิจารณา

.

ทั้งนี้ โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน รูปถ่ายของสถานศึกษา รวมถึงอธิบายเหตุผลว่า จักรยานที่ได้รับไปจะช่วยให้ครูได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นอย่างไร จากนั้นกลุ่มสิทธิผลจะดำเนินการจัดส่งจักรยานให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยในปี 2551 นี้ โครงการมอบจักรยานเพื่อครูไทยจัดเป็นโครงการนำร่องแรกภายใต้โครงการกลุ่มสิทธิผล "We care" ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะมีโครงการอื่นๆ ตามมาเป็นลำดับ

.

นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า "ตลอดระยะเวลา 90 ปี ของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสิทธิผล เรายึดหลักการคืนกำไรสู่สังคมในรูปของกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณกุศลมาโดยตลอด อาทิเช่น การมอบจักรยานให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบทุนการศึกษา การบริจาคอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยผ่านทางมูลนิธิกนก-โสภา"

.

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงานด้านการกุศลของกลุ่มสิทธิผลโดยเฉพาะ นอกจากความสุขใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยแล้ว ยังสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรอีกด้วย"

.

โครงการกลุ่มสิทธิผล "We care" จะขยายความร่วมมือสู่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าในการร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดไป