เนื้อหาวันที่ : 2006-09-08 14:16:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2126 views

นานาเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแทนการซ่อม

ถ้าถามว่าเครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง จะหมดอายุการใช้งานเมื่อไร ช่างผู้ดูแลหรือผู้ใช้งานอาจจะสอบถามจากผู้ขายหรือสังเกตจากการทำงานของเครื่อง แต่ด้วยสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

การตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่อาจจะเป็นทางเลือกที่ทำได้ทันทีแต่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้อง ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ต้องอ่านบทความนี้ ถ้าถามว่าเครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง จะหมดอายุการใช้งานเมื่อไร ช่างผู้ดูแลหรือผู้ใช้งานอาจจะสอบถามจากผู้ขายหรือสังเกตจากการทำงานของเครื่อง แต่ด้วยสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ เครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างอาจจะปล่อยให้เสียก่อน แล้วค่อยซื้อใหม่ไม่ได้ เพราะมีผลต่อความเชื่อถือได้ของการผลิตสินค้า

.

.

ดังนั้น การล่วงรู้ก่อนที่เครื่องมือสำคัญในการผลิต ว่าจะเสียเมื่อไร แล้วเปลี่ยนก่อน เพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตสินค้า น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะความเชื่อถือได้ของเครื่องมือสัมพันธ์โดยตรงประสิทธิภาพการทำกำไร และนำไปสู่ที่สุดของการทำธุรกิจ คือสร้างความพึงพอใจของลูกค้า  แต่ปัญหาคือว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาเปลี่ยน การตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่อาจจะเป็นทางเลือกที่ทำได้ทันทีแต่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้อง

.

มีคำแนะนำจาก Maintenance Resource.com ถึงการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องมือดังต่อไปนี้

.

ขั้นแรกและต้องมาก่อนคือ ความปลอดภัย  เมื่อไรก็ตามที่เครื่องมือแสดงให้เห็นว่าเริ่มไม่ปลอดภัยต่อโรงงาน ต่อคนทำงาน หรือต่อสภาพแวดล้อม ควรเปลี่ยนทันที

.

กรณีความสูญเสียมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ไม่เพียงผู้ที่ได้รับความเสียหายจะเศร้าโศก แต่มันจะส่งผลไปยังคนในองค์กรและต่ออุตสาหกรรมนั้นๆ ด้วย  หากไม่ยอมเปลี่ยนเครื่องมือที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย ผลที่ตามมาไม่เพียงแต่เสียเงินแล้ว ยังทำให้เสียลูกค้า และความเชื่อมั่นต่อประชาชนรอบข้างด้วย อย่างไรก็ตาม กรณีความสูญเสียที่กำลังพิจารณากันนั้น  อาจจะแก้ไขด้วยการซ่อมบำรุงแล้วตรวจดูว่ามีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานหรือไม่

.

เหตุผลต่อมา คือ เมื่อพิจารณาถึงค่าซ่อมบำรุงระยะยาวแล้ว ไม่คุ้มค่า กับการเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ควรพิจารณาเปลี่ยน  ทั้งนี้ต้องคิดรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้เครื่องเก่าอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำผิดกฎระเบียบของทางการ อย่างเรื่องของเสียงดัง มลพิษ เหล่านี้ เครื่องจักรเก่า บางทีอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไป

.

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องมือนั้น มีความน่าเชื่อถือในการใช้งาน อาจจะแพงมากเสียจนซื้อเครื่องใหม่ดีกว่า หรืออะไหล่บางชิ้นหาไม่ได้เป็นต้น

.

มีข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ ถ้าเครื่องมือนั้นไม่สามารถทำงานในคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ ก็จะมีอายุอยู่ได้ไม่นาน  ลูกค้าที่ว่าจ้างอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่ผลิตเสร็จ เทียบกับความต้องการจริง ๆ ว่าแตกต่างกันในระดับยอมรับได้หรือไม่  ดังนั้น ถ้าเครื่องมือไม่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ก็ควรเปลี่ยน

.

เหตุผลสุดท้ายที่ควรเปลี่ยนเครื่องมือเก่าออกไปจากกระบวนการผลิต คือ เมื่อเครื่องมือไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ตามต้องการ นั่นหมายความว่า เครื่องจักรอาจจะผลิตสินค้าได้น้อยกว่ามาตรฐาน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง จนไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้   ควรจะเปลี่ยน เครื่องมือทันที และการซื้อเครื่องใหม่ ควรพิจารณาในส่วนของอายุการใช้งานด้วย

.

ในเรื่องของความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ เป็นสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างให้ความสำคัญ และการเปลี่ยนเครื่องมือใดก็ตามแทนของเก่า ควรให้ความสำคัญในเรื่องอายุการใช้งานที่ครอบคลุมความเชื่อถือได้ของเครื่องมือด้วย นอกเหนือจากสเปกที่ต้องการ และราคาที่อยู่ในงบประมาณ ฝากไว้สำหรับช่างหรือวิศวกรซ่อมบำรุงที่กำลังทำหน้าที่ดูแลเครื่องมือเครื่องจักรสำคัญในโรงงาน ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือคือหัวใจต่อคุณภาพสินค้า

.

ที่มาข้อมูล Maintenance Resources.com