เนื้อหาวันที่ : 2008-10-15 09:51:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2163 views

ไรมอน แลนด์ สร้างบ้านพักสำหรับเด็ก สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล คลองเตย

ไรมอน แลนด์ จำกัด สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) คลองเตย เพื่อสร้างบ้านจำนวน 2 หลัง สำหรับเด็กชายและเด็กหญิงภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ฯ เผยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพิ่มความปลอดภัยต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็ก ๆ

.

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) คลองเตย เพื่อสร้างบ้านจำนวน 2 หลัง สำหรับเด็กชายและเด็กหญิงภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ฯ เผยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพิ่มความปลอดภัยต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็ก ๆ

.

ไรมอน แลนด์ สานต่อเจตนารมย์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสังคมและชุมชน ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ผู้รับเหมาและนักออกแบบตกแต่งภายใน อาทิ บริษัท บวิค - ไทย จำกัด และเน็ต บริษัทออกแบบงานสถาปัตย์ เกรแฮม แลมบ์/ออร์บิท ดีไซน์ สตูดิโอ และสตีเฟน เจ ลีช และธุรกิจวิศวกรรมและตกแต่งภายใน ไมนฮาร์ดและอีอีซี ลินคอล์น สก๊อตต์ ฯลฯ สร้างบ้านพักสำหรับเด็กหญิงและเด็กชาย ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) คลองเตย จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวม 18 ล้านบาท

.

โครงการสร้างบ้านพักสำหรับเด็กนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงและปลอดภัยให้แก่เด็กๆ โดยบ้านแต่ละหลังจะสามารถรองรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึงวัยรุ่นตอนปลาย ได้หลังละ 50 คน ภายในบ้านจะประกอบด้วยเตียงและตู้สำหรับเก็บสิ่งของส่วนตัวของเด็กแต่ละคน รวมทั้งพื้นที่ครัว อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ส่วนซักรีด ห้องทำการบ้าน และสวนสำหรับปลูกพืชสมุนไพรและผัก โดยจะมีครูแม่บ้านเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของบ้านแต่ละหลัง

.

สำหรับการตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้จะถูกเลือกให้มีความเหมาะสมกับความชอบของเด็ก ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้เด็กๆรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคย มร.ไนเจิล คอร์นิค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ถึงแม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก แต่ไรมอน แลนด์ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานของบริษัทในการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น"

.

"มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคมและเด็กด้อยโอกาสอย่างแท้จริง ไรมอน แลนด์ ยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจของ ไรมอน แลนด์ ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย"

.

บ้านพักสำหรับเด็กชายมีกำหนดเสร็จสิ้นการก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2552 สำหรับบ้านพักของเด็กหญิงนั้น กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสรุปที่ดินทำเลที่จะใช้ในการก่อสร้าง