เนื้อหาวันที่ : 2008-10-12 00:09:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1894 views

ไมโครซอฟท์ ประกาศกลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าถึงลูกค้า ที่ช่วยประหยัดต้นทุน

ไมโครซอฟท์ประกาศกลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าถึงลูกค้า ที่ช่วยประหยัดต้นทุน พร้อมผลักดันความสำเร็จสู่องค์กรธุรกิจไทย ผ่านงานอีเว้นต์และสัมมนาสำหรับคู่ค้าและลูกค้าเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุน

.

ไมโครซอฟท์ประกาศกลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าถึงลูกค้า ที่ช่วยประหยัดต้นทุน พร้อมผลักดันความสำเร็จสู่องค์กรธุรกิจไทย ผ่านงานอีเว้นต์และสัมมนาสำหรับคู่ค้าและลูกค้าเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุน

.

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยกลยุทธ์ในการเข้าถึงตลาดทุกส่วนทั้งคู่ค้า และลูกค้า พร้อมตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาด แนวรุกครั้งใหม่ของไมโครซอฟท์ ครั้งนี้ดำเนินงานรูปแบบของกิจกรรมต่อเนื่อง 5 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2551 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุดในกลุ่มวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์และโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ซึ่งนำมาช่วยในการตอบโจทย์ทางธุรกิจ กิจกรรมต่างๆซึ่งไมโครซอฟท์จัดขึ้นตอกย้ำให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานของไมโครซอฟท์ในการเข้าถึงคู่ค้าและลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ ผู้บริโภค กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

..

กิจกรรมหลักทั้ง 5 ของ ไมโครซอฟท์ ได้นำเสนอโซลูชั่น ต่างๆ ประกอบไปด้วย Business Intelligence, Unified Communications, Enterprise Content Management and Collaboration, Microsoft Dynamics และ Infrastructure organization (IO) & Virtualization ด้วยโซลูชั่นต่างๆเหล่านี้ ไมโครซอฟท์จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเท่าเทียม

.

นางสาว ปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะที่ไมโครซอฟท์เป็นผู้ให้บริการทางด้านโซลูชั่น ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นอย่างต่อเนื่องทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม โซลูชั่นของไมโครซอฟท์ไม่ได้จำกัดเพียงแค่องค์กรทางธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น"

.

"แต่ครอบคลุมความต้องการขององค์กรทุกขนาดทุกประเภท แนวทางดังกล่าวจะเห็นได้จากกิจกรรมของไมโครซอฟท์ซึ่งจะแบ่งแยกประเภทเพื่อตอบสร้างความเข้าใจในข้อมูล ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้แก่ Microsoft Partner Briefing, Microsoft TechNet/ MSDN Event, Microsoft Dynamics Forum, Microsoft SMB Day และ Microsoft Customer Day "

.

นางสาว ทิพมาศ อจลากุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแบบ Segment บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆของไมโครซอฟท์ "กิจกรรมทั้ง 5 สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการตลาดของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ในการเข้าถึงและสื่อสารกับธุรกิจในแต่ละประเภท เราคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมีการอภิปราย และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อที่จะนำผลตอบรับมาพัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสมและสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้แก่พวกเขาได้อย่างแท้จริง"

.

กิจกรรมทั้ง 5 ของไมโครซอฟท์ยังเน้นย้ำให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างไมโครซอฟท์และคู่ค้า ในการเดินหน้าเข้าหาลูกค้าผ่านทางความร่วมมือที่แข็งแกร่ง และเมื่อเร็วๆนี้ ไมโครซอฟท์ได้พัฒนาช่องทางต่างๆ ในการสนับสนุนคู่ค้า ซึ่งรวมไปถึง การสัมมนา Microsoft Partner Academy และ Microsoft Partner Finder ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าในการค้นหาลูกค้าที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของตน" นางสาวทิพมาศ กล่าวเสริม

.

.

นาย สาวิตร สุทธิพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชั่นต่างๆว่า ไมโครซอฟท์แตกต่างจากผู้ให้บริการโซลูชั่นรายอื่นๆ เนื่องจาก เรานำเสนอโซลูชั่นหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมธุรกิจทุกกลุ่ม ด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ อาทิ Windows Server 2008 SQL Server 2008 และ Visual Studio 2008 เราพร้อมที่จะสนับสนุน เทคโนโลยี Business Intelligence ให้แก่ธุรกิจทุกขนาด

.

"นอกจากนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์ Windows Server และ Windows Vista สำหรับใช้เป็นโซลูชั่นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office Exchange and Mobility สำหรับโซลูชั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์ SQL Server 2008 สำหรับโซลูชั่นในการจัดการข้อมูล และ ผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics AX สำหรับโซลูชั่น Microsoft Dynamics"

.

"เครื่องมือต่างๆเหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นแพล็ตฟอร์มที่เหมาะสมในการที่ผู้ใช้งานจะสามารถนำโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ประเภทต่างๆ อาทิ Business Intelligence, Unified Communications and Collaboration ไปใช้ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งผสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและฟีเจอร์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โซลูชั่นของไมโครซอฟท์จะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ อีกทั้งช่วยประหยัดเวลา อันจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ"

.

นางสาวปฐมา กล่าวเพิ่มเติมว่า "ไมโครซอฟท์แน่วแน่ที่จะตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยการใช้ซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่มีความสอดคล้อง ครบครันและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยไมโครซอฟท์ยังให้ความสำคัญ ในด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าในทุกๆส่วน"

.

"ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันกับคู่ค้า และการสนับสนุนการทำธุรกิจสำหรับตลาดในประเทศไทย แต่ละกิจกรรมของไมโครซอฟท์ตอกย้ำถึงหัวใจสำคัญของไมโครซอฟท์ในการสร้างหนทางสู่ความสำเร็จ และดิฉันมั่นใจว่า แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ ทั้งไมโครซอฟท์และคู่ค้าได้รับความสำเร็จร่วมกัน และสร้างความก้าวหน้าให้แก่วงการธุรกิจไทยได้"

.

 ภาวะเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในระยะเวลานี้ย่อมส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟท์ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจ แม้ในภาวะการชลอตัวหรือความผันผวนทางเศรษฐกิจ เรายังคงทำงานอย่างหนักและปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

.

และเพื่อรักษาระดับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทไว้ อันที่จริงแล้ว เรามองว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตในยุคปัจจุบัน และเรามั่นใจว่าแนวทางต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์นำเสนอจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ