เนื้อหาวันที่ : 2008-10-10 08:28:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1409 views

โกลว์ลงนามในสัญญาเงินกู้ โครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน 660 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าไอพีพี เตรียมกู้ยืมเงินเหรียญสหรัฐจากธนาคารระดับโลก ขยายอีก 2 โครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คาดในปลายปี 2554 แล้วจะทำให้กลุ่มบริษัท โกลว์มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50

.

โครงการโรงไฟฟ้าไอพีพี เตรียมกู้ยืมเงินเหรียญสหรัฐจากธนาคารระดับโลก ขยายอีก 2 โครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คาดในปลายปี 2554 แล้วจะทำให้กลุ่มบริษัท โกลว์มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50

.

วันนี้ (9 ตุลาคม 2551) บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทโกลว์ร้อยละ 65 ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) กำลังการผลิต 660 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นเงินกู้ต่างประเทศ460 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินบาท 9,960 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 25 ปี กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551  

.

โครงการโรงไฟฟ้าไอพีพี นี้ จะกู้ยืมเงินเหรียญสหรัฐจากธนาคารระดับโลก อันได้แก่ Calyon, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Fortis, KBC, KfW, Standard Chartered Bank และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation ส่วนเงินบาทจะกู้ยืมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย และจะเป็นเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 35 ของเงินลงทุนโครงการทั้งหมด

.

โครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน นี้ รวมถึงโครงการส่วนขยายอีก 2 โครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำร่วม กำลังการผลิต 382 เมกะวัตต์เทียบเท่า และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน CFB3 กำลังการผลิต 115 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยเมื่อเริ่มเปิดดำเนินการครบทั้งหมดในปลายปี 2554 แล้วจะทำให้กลุ่มบริษัท โกลว์มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50

.

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์คนใหม่ กล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทสามารถลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ดังกล่าวได้สำเร็จ อีกทั้งยังได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสม แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินอยู่ในขณะนี้"

.

การสนับสนุนของสถาบันการเงินต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโครงการดังกล่าว และนี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของโกลว์ ซึ่งจากโครงการลงทุนครั้งนี้จะส่งผลให้ภายในสิ้นปี 2554 บริษัทจะมีผลประกอบการ รวมถึงกำลังการผลิตที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

.

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,708 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 967 ตันต่อชั่วโมง กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

.

และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง GDF SUEZ Energy International เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นสายงานธุรกิจหนึ่งของกลุ่ม GDF SUEZ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก