เนื้อหาวันที่ : 2008-10-08 11:52:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2502 views

บริษัท เทรนด์ ไมโคร ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่

เทรนด์ ไมโคร อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการและรักษาความปลอดภัยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ประกาศแต่งตั้งนายรัฐสิริ ไข่แก้ว เป็นผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เทรนด์ ไมโคร อินคอร์ปอเรท ดูแลรับผิดชอบด้านงานขาย, การ ตลาด, ช่องทางการจัดจำหน่าย และลูกค้าสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย, พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม และแหลมมลายู

.

บริษัท เทรนด์ ไมโคร อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการและรักษาความปลอดภัยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ประกาศแต่งตั้งนายรัฐสิริ ไข่แก้ว เป็นผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เทรนด์ ไมโคร อินคอร์ปอเรท ดูแลรับผิดชอบด้านงานขาย, การ ตลาด, ช่องทางการจัดจำหน่าย และลูกค้าสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย, พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม และแหลมมลายู

.

นายรัฐสิริมีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ในธุรกิจไอทีและซิเคียวริตี้ เคยร่วมงานกับบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Service Account  Manager) และร่วมงานกับบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Account Manager) และเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง ปี พ.ศ. 2551 ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เทรนด์ ไมโคร อิงค์

.

นายรัฐสิริ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา