เนื้อหาวันที่ : 2008-10-08 10:32:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1363 views

ฮอนด้า ปลื้มโรงเรียนทั่วประเทศ สมัครเข้าโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

.

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดย นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการฯ และสถาบันการศึกษา อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.

กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เตรียมพร้อมประกาศรายชื่อโรงเรียนเพื่อเข้ารับทุนดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาให้ความสนใจส่งแผนงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 725 โรงเรียนทั่วประเทศ

.

ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาความพร้อมของโรงเรียนและแผนงานโครงการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการฯ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับทุนดำเนินโครงการจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยต่อไป โดยมีกำหนดวันพิธีมอบทุน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี และร่วมกิจกรรมค่ายเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

.

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ทางwww.hondagreenschool.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 0-2751-8166, 0-2752-7697 ต่อ 102 แฟกซ์ 0-2751-8119